21
Ja' Yet Jix X'ox A Sba Jesús Tet Jujwan Eb Scuywom
Jix lawi tu' xin, jix x'oxon a sba Jesús tet eb scuywom junel xa tu', yet ey ec' eb sti' ja' mar Tiberias.* Tol jaxca ti' jix yun x'oxon a sba tet eb. Junne c'al ey ec' Simón Pedro yetoj Tomás, naj chi yij Tioẍ, c'al Natanael a Caná yul yet Galilea. Ey pax ec' eb sc'aal Zebedeo, yetoj cawan xa yet cuywomal eb. Jix yalon Simón Pedro tet eb jaxca ti':
—Toj jin mitx'o pescado, ẍi naj tet eb.
—Oj jon toj ja wetoj, ẍi eb tet naj. Catu' jix to eb tu'. Jix oc eb yul jun barco. Pero ja' yet jun ak'bal tu', c'am junoj no' pescado jix yi' eb. Ja' yet lalan xa sajbi, ey ec' Jesús sti' ja' mar tu'. Pero eb cuywom, c'am c'al chi yiltej eb ta ja' naj ey ec' sti' ja' tu'. Jix yalon tet eb jaxca ti':
—Jex wuẍtaj, ¿ey xam no' chi atej je yu? ẍi toj tet eb.
—C'am tzet, c'am c'al junoj, ẍi eb tet naj.
—K'oj wej eytoj je txim bey je watx' k'ab. Ja' tu' oj je yi' je pescado tu', ẍi Jesús tet eb. Jix sjije eb tzet jix yal Jesús tu'. Ja' yet jix yak'len stok'on atej xim eb tu' xin, ma xa atej yu yalil no' pescado tu', yutol caw jix no sic'lebil. Catu' jix yalon jun scuywom cam c'ulnebil yu Jesús tet Pedro jaxca ti':
—Ja' naj Kaawil ey ec' ti', ẍi naj tet Pedro.
Jix yab c'al Simón Pedro jaxca tu', jix yaon oc spichil tu', yutol asan c'al yet yul spichil ey oc oj. Catu' jix k'ojon el sba naj yul barco tu', catu' jix el sti' ja'. Caneb jix tom tx'anil chi bey eb yiban ja', catu' jix apni wan xa eb scuywom yul jun te' yali' barco tu'. Tok'bil oc xim eb, nonaj yu no' pescado tu'. Catu' jix eltej eb, jix yilon eb, tol ey jun k'ak' ey oc sti' ja' tu'. Batxan oc jun pescado yiban tzak'ak', catu' ey pax ey wan pan scawilal tu'. 10 Jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—I' wej tej jayc'on oj no pescado jix je mitx' tu', ẍi naj tet eb. 11 Jix octoj Simón Pedro yul barco tu'. Jix tok'on el tx'an txim tu' sti' el ja'. Nonaj tx'an yu mimej pescado. Ciento cincuenta y tres no' yin masanil. Caw miman no' pero ma nic'chatoj tx'an txim tu' yu yalil no'. 12 Jix lawi tu' xin, jix yalon Jesús tu' tet eb jaxca ti':
—Sebax wej low oj jon nej, ẍi Jesús tet eb. C'am junoj eb scuywom tu' jix k'anlen el tet naj jaxca ti': ¿Mac jaach txequel xin? Man ẍi oj eb, yutol yotaj xa eb, tol ja' naj Kaawil. 13 Catu' jix sjitzontej sba Jesús sc'atan eb tu'. Catu' jix yi'on a ixim pan tu', jix c'oli spo'on ec' xol eb, catu' jix spo'on pax ec' no' pescado tu'. 14 Yet xa yoxelal jix x'oxon a sba Jesús tet eb scuywom ti', yet tax c'al jix pitzc'u a xol eb camnaj.
Ja' Yet Jix K'anab Jesús Yetoj Simón Pedro
15 Jaxa yet jix lawi slow eb, jix yalon Jesús tet Simón Pedro jaxca ti':
—Simón, sc'aal naj Jonás, chin k'anle e ach an, ¿yel xa c'al mi chin ja cam c'ulne yintaj wan ti'? ẍi Jesús tet naj.
—Ja' ton Wuẍtaj. Ja wotaj xa, tol chach jin cam c'ulne, ẍi Pedro tu' tet naj.
—Ta jaxca tu' xin, jaxca ojab junoj ilom yune' me', quey ojab tu' cha wute ja wilon eb wet xa an, ẍi Jesús tet naj. 16 Jix lawi yalon wan ti', jix yalon junel xa jaxca ti' tet naj:
—Simón, sc'aal naj Jonás. ¿Chim jin ja cam c'ulne? ẍi Jesús tet naj.
—Ja' ton Wuẍtaj. Ja wotaj xa, tol chach jin cam c'ulne, ẍi Pedro tet Jesús.
—Ta jaxca tu' xin, jaxca ojab junoj ilom me' quey ojab tu' cha wute ja wak'on cuenta eb wet xa an, ẍi Jesús tet naj. 17 Jix yalon pax yet yoxelal jaxca ti':
—Simón, sc'aal naj Jonás, ¿Chim jin ja cam c'ulne? ẍi Jesús tet naj. Jix cus a sc'ul naj Pedro tu' bian, yutol yoxel xa c'al chi sk'anle Jesús tu' tet naj, ta chi cam el sc'ul yin Jesús tu', yuxan jix yal naj tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, ja wotaj xa ta' masanil. Ja wotaj tol chach jin cam c'ulne an, ẍi Pedro tet Jesús.
—Ta jaxca ja walon tu', jaxca ojab junoj ilom me', jaxca ojab tu' cha wute ja wilon eb wet xa ye an. 18 Caw yel chi wal e ach an, ja' yet ach'e jaach to, asan c'al cha waoc ja pichil catu' chach to c'al bey chi yal ja c'ul chach toi. Pero ja' yet oj jaach ichamboj, oj el jenan ja k'ab, catu' tx'oj xa mac oj c'alon ja nan, catu' oj jaach i'letoj bey c'am chi yal ja c'ul, ẍi Jesús tet naj. 19 Jix yal jaxca ti', yu tzet utbil oj yun scam Pedro tu', catu' oj x'oxon el oj tol caw miman yel oc apnoj Dios. Jix lawi tu', catu' jix yalon pax tet naj jaxca ti':
—Ocan tzajan wintaj an, ẍi Jesús tet Pedro.
Jun Cuywom Cam C'ulnebil Yu Jesús
20 Catu' jix to t'anan Pedro tu' yintaj, jix yiloni, tol ja' jun cuywom cam c'ulnebil yu Jesús tzajan oc yintaj eb. Jun jix sjitz oc sba sc'atan Jesús yet lalan slow eb yet junel, catu' jix sk'anlen el tet jaxca ti': “Wuẍtaj, ¿mac txequel oj jaach aon oc yul sk'ab camich?” ẍi naj. 21 Ja' yet jix yilon Pedro jaxca ti', jix sk'anlen tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, ja' jun chi jul ti', ¿tzet oj yun pax scami? ẍi naj tet Jesús. 22 Catu' jix yalon Jesús tet naj jaxca ti':
—Ta chi yal jin c'ul tol iquis to c'al jun ti', yet oj jin jul junel xa, c'am ja walon ja wet yin. Asan tol chach tzajlo wintaj jaachti' an, ẍi Jesús tet Pedro tu'. 23 Yu jun tu', jix el sk'umal xol eb creyente tol man oj cam jun cuywom tu'. Pero c'am tzet jix yal Jesús tu', ta man oj cam oj. Asan jix yal naj jaxca ti': “Ta chi yal jin c'ul iquis to c'al, yet oj jin jul junel xa, c'am ja walon ja wet yin,” ẍi. 24 Ja' ton jun scuywom ti' chi yak' sba testigoal yin wan ti', catu' jix tz'iben pax can oj. Jaonti', kotaj, tol caw yel wan jix tz'ibe can ti'. 25 Miman to c'al wan xa tzet yetal jix el yunen Jesús. K'inaloj ta jun junal jix yun tz'ibele can sk'aneal, ja' chi wute jin na'oni, c'am chi yab yul yiban k'inal ti', bey chi ey an juun bey jix tz'ibele can sk'aneal tu'.
* 21:1 Tiberias, jun xa bie yu ja' mar Galilea.