15
Sk'aneal Jun No' Me' Jix Q'ueytoj
Masanil eb tejom el tolabal c'al wan xa eb pena chi el yuneni, jix apni eb yaben sk'ane Jesús. Yuxan jix al-le sk'umal Jesús yu eb fariseo c'al eb cuywam yin sley Moisés, jix yalon eb jaxca ti':
—Ja' jun winaj ti', chi c'al ẍa' eb pena chi el yunen sc'atan, catu' chi low pax yetoj eb.
Catu' jix yalontej Jesús jun k'ane ti', yet watx' chi na'cha el yu eb. Jix yalon jaxca ti':
—K'inaloj ta ey junoj winaj ey junoj ciento sme' catu' chi q'ueytoj junoj no'. C'am mi chi sbej can wan noventa y nueve no' naj bey ac'al tu' catu' chi to naj seyon ec' jun no' jix q'ueytoj tu', masanta' c'al chi ilcha no' yu naj. Ja' yet chi txax no' tu' yu naj, chi yi'ontej naj yin tzala c'ulal. Ja' yet chi apni bey sna xin, chi syamban oc jantaj eb swatx'il ánima naj c'al jantaj eb ey scawilal naj tu', catu' chi yalon naj tet eb jaxca ti': “Ja' no' jin me' jix q'ueytoj an, ja' tinani', jix txax no' wu an, yuxan, tzalan nej wetoj an,” ẍi naj. Quey tu', k'inaloj ta ey noventa y nueve ánima watx' chi yute sba, man sowalil oj chi sna' sba sc'ul eb yin spenail sna'oni. C'am mac chi tzala sc'ul yu eb bey satcan tu'. Pero chi wal e ex an, ta ey junoj penawom chi sna' sba sc'ul catu' chi sq'uexponen sna'bal, ja' yu jun ánima tu' xin, tx'oj xa wal tzala c'ulal chi oc bey satcan yu eb ángel.
Jun Tujan Tumin Jix Q'ueytoj
Ma k'inaloj tinani' ta ey junoj ix ix, ey laoneboj stumin, pero ta chi q'ueytoj junoj ch'en. Tumi c'am chi sejtene ix yul sna tu', chi c'oli sq'uison sna ix tu' yin c'uan c'ulal, catu' chi c'oli seyon ec' ch'en jix q'ueytoj tu' masanta' c'al chi ilcha ch'en yu ix. Ja' yet chi txax ch'en tu' yu ix, chi syamban oc eb swatx'il ixal ix, c'al jantaj eb ix ey scawilal ix tu', catu' chi yalon ix tet eb jaxca ti': “Ja' ch'en jin tumin jix q'ueytoj an, ja' tinani' jix txax ch'en wu an, yuxan tzalan nej wetoj an.” 10 Quey ton tu' chi yun yoc mimej tzala c'ulal bey satcan yu eb ángel, yet chi yilon eb sna'on sba junoj penawom yin spenail catu' chi sq'uexon sna'bal, ẍi Jesús tet eb.
Jun Naj C'aale Jix Yetne El Settaj Yetal
11 Jix yalon pax Jesús tet eb jaxca ti':
—Ey jun winaj ey cawan sc'aal. 12 Ja' naj tzunan unin jix yal tet smam: “Mamin, ak' jin tzetal beytet ta' oj wi' tu' an.” Ja' yet jix yak'on naj mame tu' set yetal tu' xin, 13 jix c'oli syamban a set yetal naj tu', catu' jix xonon el naj. Jix to naj bey jun conob caw naat. Ja' titu' jix sq'uey el stumin naj yin spenail. 14 Ja' yet xax q'uey el smasanil stumin naj tu', jix apni jun miman wail bey jun conob tu', catu' jix c'oli yoc naj yin cus c'ulal. 15 Quey ton tu' jix yun sto seyon smulnail naj yintaj jun winaj yul conob tu', catu' jix chejletoj naj bey jun ac'al ilo txitam yu naj.* 16 Jix yochen xa c'al naj slo'on sat te' te' naj chi slo' no' txitam tu', yutol caw chi nocha naj, pero c'am mac chi ak'on nioj slo'be naj. 17 Quey to tu' jix yun sna'oni: “¿Tzet yuxan, quey tu' chi wute jin ba an? ¿Tumi jantaj eb naj smoso naj jin mam an, catu' chi yak' pax sobra lo'be tet eb naj? Jal jin pax an xin, chi wak' cam jin ba yu wail titi' an,” ẍi naj. 18 Oj jin paxtoj bey sna naj jin mam tu' an, catu' oj walon tet naj: “Mamin, jix oc jin mul tet Dios an, catu' jix oc pax jin mul e ach an. 19 Man xa jin moo oj chin ja wal oc ja c'aal oj an, jaxca junoj ja moso chi wun oc an,” ẍi naj yin sna'bal. 20 Catu' jix a linan naj, jix to bey smam tu' xin.
Ey to wal yapni naj sc'atan smam tu', catu' jix yilontoj naj mame tol ja' sc'aal naj chi apni, eyman jix to naj ẍa'on sc'aal tu'. Jix oc lacan naj yin naj, catu' jix oc pax tz'uban naj yin sti' naj yu tzala c'ulal. 21 Ja' naj c'aale tu', jix yal naj tet smam jaxca ti': “Mamin, jix oc jin mul tet Dios an, catu' jix oc jin mul e ach an, catu' man xa jin moo oj chin ja wal oc ja c'aal oj an,” ẍi naj tet smam. 22 Pero ja' naj mame tu', jix yal naj tet eb moso ye yintaj jaxca ti': “Eyman, i' wej tej an pichile caw watx' yili, catu' che yaon oc an yin naj, catu' che yaon oc scolk'ab naj, catu' che yaon pax oc xanab naj. 23 I' wej pax tej no' wacax lo'tzebil, catu' che potx'on cam no', tol oj cu low wej, catu' oj oc sk'inal naj. 24 Yutol ja' jun jin c'aal ti', quichan tol camnaj xa ye naj, ja' tinani', jix pitzc'u a naj. Q'ueynaj ta' toj naj, pero ja' tinani', jix yak' jul sba naj,” ẍi naj mame tu'. Catu' jix oc sk'inal naj tu' xin.
25 Ja' yet jix apni naj tzunan unin tu' xin, c'am naj babel c'aale ey ec' oj yutol ey to naj mulnail. Ja' yet jix apni naj babel c'aale tu' scawilal na xin, jix yaben naj tol lalan yoc bit' c'al canal. 26 Jix yawtentej jun smoso smam naj tu', jix sk'anlen naj tet: “¿Tzet yuxan ey jun k'in ti'?” ẍi naj. 27 Jix tak'wi naj moso tu' tet naj, jix yalon naj jaxca ti': “Yu naj ja wuẍtaj jix juli, yuxan ey oc k'in ti'. Jix mak'le cam no' wacax lo'tzebil yu ja mam, yutol jix jul naj ja wuẍtaj tu' yin tzala c'ulal,” ẍi naj moso tu'. 28 Ja' naj babel c'aale tu' xin, jix tit sjowal naj sic'lebil. Ma ẍa' sc'ul naj yoctoj naj yul na yu sjowal sc'ul tu' xin, masanta' c'al jix eltej naj mame, jix jul smonten naj, yet watx' chi octoj yul na tu'. 29 Catu' jix tak'wi naj tet smam jaxca ti': “Ilala, ey xa tiempo jaach c'oli wak'on servil an, catu' c'am bey pena chi wute jin ba e ach an. Jainti', caw jijyom jin c'al e ach an. Pero c'am junel oj cha wak' pax junoj yune' jin chiw jin chi' yetoj eb naj jin watx'il ánima an. 30 Jal yet chi jul jun naj ja c'aal jix bet q'ueyon can el ja tumin yin spenail yetoj eb ix xec' ix ix, cha mak'on pax cam no' wacax lo'tzebil,” ẍi naj tet smam. 31 Catu' jix yalon naj mame tu' tet naj jaxca ti': “Cha c'aal, jaachti', ey jaach c'al ta' ec' wetoj an. Ja' masanil jin tzet yetal an, ja wet c'al ta' ye wetoj an. 32 Ja' tinani' xin, smoo ton cu cha'on sk'inal naj ja wuẍtaj ti', c'al cu tzala yu naj, yutol ja' jun ja wuẍtaj ti', quichan tol camnaj xa ta' ye naj, ja' tinani', jaxca tol jix pitzc'u a naj. Q'ueynaj ta' toj naj pero ja' tinani', jix yak' jul sba naj,” ẍi naj mame tu'.
* 15:15 Ja' yul sley Moisés chi yaloni, tol c'am chi ske' ẍi'on ẍi'beal txitam yu eb Israel, yuxan caw q'uixwiltaj steynele txitam yu junoj eb.