17
Caw Ey Smey Ta Chi Kak' Ey Q'uey Junoj Xa Mac Txequel
(Mateo 18:6-7, 21-22; Marcos 9:42)
Jix yal Jesús tet eb scuywom jaxca ti':
—Sowalil chi jul wan tzet yetal chi i'on etex el cu na'bal. Pero ok'bal c'ule eb chi ak'on etex el sna'bal yet animail. Ta ey mac chi ak'on etex el sna'bal junoj unin, yel watx' yet ta chi pixle oc t'unan junoj miman ch'en yin snuk', catu' chi k'ojle eytoj xol ja' mar, yet watx' c'am to chi ak'le etex el sna'bal jun unin tu' yu, catu' oj ẍa'on spaj yu jun tu'. Yu tu' xin, il wej c'al je ba. Ta ey junoj je yet animail chi oc spenail e ex, che tenchane yin spenail tu'. Ta chi sna' sba sc'ul, che yak' miman c'ulal yin junelne. Cax c'al chi oc spenail e ach jujeloj chi ec' c'u, ta chi bet sk'an miman c'ulal jujeloj e ach jaxca ti': “Man xa oj wun junel xa,” ta ẍi, sowalil che yak' miman c'ulal yin, ẍi Jesús.
Ey Tzet Chi Ske' Ku Ta Chi Kaoc Dios Yin Cu C'ul
Jix yal eb ẍejab naj Kaawil tet jaxca ti':
—Chi cu k'an e ach, cha wak' kaoc cu c'ul yin Dios, ẍi eb. Jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Ta yel che yaoc Dios yin je c'ul, cax c'al nian ch'an che yute je yaon oc yin je c'ul jaxca junoj sbak' mostaza, oj ske' je yalon tet junoj mimej te' ti' jaxca ti': “I' atej ja ba yetoj c'al ja xe'. Asi' xol ja' mar, ja' ta' tu' chi to ja waw eytoj ja ba,” ta je chi tet, oj sjije tzet oj je yala.
Ja' Tzet Smoo Kunen Tet Mac Chi Cu Ak'on Servil
K'inaloj ey junoj cu moso chi cu ak'on servil. K'inaloj ey ec' mulna yin ket, ma ilo no' me' ey ec' oj. Ja' yet chi jul pax naj, “Ocan, eyan chotan oj, lowan,” ¿tumi ta cu chi tet? C'amaj, “Wa'ne tzet oj jin lo' an. Cha balon a sk'ab ja camiẍ, yajban chin lowi cha batxontej wan xa tzet chin lo' an. Oj to lawoj tu' catu' oj jaach low oj,” tejan cu chi tet naj. ¿Tumi ta chi kal pax yu diosalil tet jun cu moso tu' yu jix sjije yunen tzet jix kal tet tu'? C'amaj. 10 Jaxca ton junoj moso tu', quey jex ton tu' jaexti'. Ja' yet jix lawi je jijen masanil tzet chi chejle je jije yu Dios, smoo che yal jaxca ti': “Jaonti', cax c'al yak'omal jon servil Dios, caw c'am kel oc apnoj nioj, yutol asan tzet cu cuenta kunen jix kune,” je chi, ẍi Jesús tet eb.
Ey Laonwan Winaj Jix Wa'xi Can Sc'ul Yu Jesús
11 Ja' yet lalan c'al sto Jesús yul sbeal Jerusalén, jix ec'toj naj bey smoon Samaria yetoj Galilea. 12 Ja' yet jix apni scawilal jun aldea, ey laonwan winaj ey ec' sti' be. Ya' ey eb yu jun ya'bil chi k'a'toj ánima yu, chi yij lepra. Yuxan jix apni eb scawilal Jesús. 13 Jix a yaw eb yin ipal jaxca ti':
—Jesús, c'am mi chi ok' ja c'ul kin, ẍi eb.
14 Ja' yet jix yilon Jesús yin eb naj, jix yalon jaxca ti':
—Asi', tx'ox wej je ba tet eb yak'omal xaambal tet Dios, ẍi Jesús tet eb naj.*
Ja' yet lalan sto eb tu', jix el jun ya'bil yin eb slaonwanil. 15 Ey jun xol eb jix yila, tol jix el ya'bil yin, jix meltzo yin eymanil. Jix yalon watx' k'ane tet Dios yin ipal. 16 Jix apni sc'atan Jesús, jix ey kaan yajantaj. Jix ey noan oj, masanta' jix ey xa c'al pitxan sat tx'otx'. Jix yalon yu diosal tet Jesús. Ja' naj jix meltzo tu', a Samaria naj. 17 Jix yalon Jesús tet eb ey ec' titu' jaxca ti':
—¿Tumi man laonwanoj eb jix wa'xi sc'ul? Jal pax balonwan xa eb tu', ¿beytu' ey oc eb? 18 Tol asan ch'an jun naj ti' jix meltzo yu yalon yu diosalil tet Dios. Pero ilala, man pax ket conob oj naj, ẍi Jesús tet eb.
19 Catu' jix yalon Jesús tet naj jaxca ti':
—Aan linan oj, paxantoj. Tol jix wa'xi ja c'ul yutol jix ja waoc ja c'ul yin Dios, ẍi Jesús tet naj.
Ja' Tzet Oj Yun Yet Oj Oc Dios Kaawil Oj
20 Ey wan eb fariseo jix sk'anlen tet Jesús jaxca ti':
—¿Bak'in oj jul stiempoal oj swa'xi oc Dios Kaawil oj? ẍi eb tet Jesús.
—Ja' yet oj oc Dios Kaawil oj, c'am chi ske' kilon yetoj cu sat. 21 Ma ske' kalon jaxca ti': “Tol ja' titi', ma tol ja' titu',” man cu chi oj. Yutol ja' yin cu pixan jun jun jon ey oc Dios Kaawil oj, ẍi Jesús tet eb.
22 Catu' jix yalon tet eb scuywom jaxca ti':
—Ey jun tiempoal oj jul oj, catu' oj je yalon jaxca ti': “Tol oj wal chi jul jun Ak'bil Yopiso yu Dios xol eb ket animail junel xa, cax c'al jun ojab ch'an c'u,” je chi oj je yaloni. Pero man oj jul oj. 23 Ey eb oj alon e ex jaxca ti': “Tol ja' titi',” ma, “Tol ey ec' titu',” ẍi eb oj yalon eb. Pero manchej jex oc tzajan yintaj eb. 24 Yutol jaxca yet chi letz'lon c'u caw miman txequel, quey tu' oj yun jin jul yet jun c'ual jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an. 25 Pero ja' tinani', sowalil oj wab sya'il sic'lebil. Oj jin intajnele el yu eb ánima yet jun tiempoal ti' an. 26 Ja' yet oj jin jul pax oj, jaxca tzet jix yun yul stiempoal naj Noé, quey tu' tzet oj yun eb yet oj jin jul tu' an. 27 Yutol ja' ánima yet jun tiempoal tu', tol chi low eb, chi yuc' ja' eb. Ey eb tol chi oc yetbi. Ey eb chi yatoj scutz'in alibeal. Toj chi sna' eb ta ey tzet oj jul yiban eb. Quey c'al tu' chi yun eb, masanta' c'al yet jix jul sc'ual yoctoj Noé yul te' arca. Jix jul jun miman nab tu', catu' jix cam masanil eb. 28 Ja'c'ala' pax yul stiempoal naj Lot. Toj ey pax tzet chi sna' ánima. Tol chi low pax eb c'al yuq'uen ja' eb. Chi manwi eb, chi txonwi eb. Chi awalwi eb. Chi swa'nen sna eb. 29 Pero ja' yet jix eltej naj Lot bey conob Sodoma tu', jix eyol k'ak' yetoj wan ch'en coc' ch'en caj xininaj yili yu s'a'toj. Jaxca xa c'al yey nab, quey xa c'al tu' stit ch'en satcan tu'. Yuxan jix cam masanil ánima yu. 30 Jaxca jix yun yet jun tiempoal tu', quey tu' oj yun yet jun c'ual yet oj jin jul an, jain, Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an.
31 Ja' yet jun c'ual tu', ja' mac ey atoj ẍumuc spananil sna, cax c'al ey settaj yetal ey can yul na tu', manchej ec' je yi'toj. Yetoj eb eytoj bey smulnail, manchej jex to bey je na. 32 Na' wej tej tzet jix tit yiban ix yistil naj Lot. 33 Ja' eb c'am chi yoche chi cami, chi sbej can jun k'inale eb tol ey c'al yin tobal k'inal. Jal pax eb bejan sc'ul scam jin ya'il oj an xin, ja' ton eb tu' oj i'on k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal.
34 Chi wal e ex, k'inaloj ey cawanoj mac txequel chi wey sat x'at yet jun ak'bal tu', jun oj i'letoj, jun oj can oj. 35 K'inaloj ey cawanoj ix lalan scawni, jun oj i'letoj, jun oj can oj. 36 [K'inaloj ta ey pax cawanoj winaj junne chi mulnai, jun oj i'letoj, jun oj can oj. Ja' wan oj i'letoj ja' ton eb ey oc sc'ul yin Dios,] ẍi Jesús tet eb scuywom tu'.
37 Ja' yet jix yaben eb wan tu', jix sk'anlen eb tet jaxca ti':
—Wuẍtaj, ¿Beytu' oj yun oc jaxca tu'? ẍi eb.
—Yal c'al bey telan can junoj mimanile camnaj xa, ja' tu' chi syamba sba no' mij. Quey tu' oj yun je yotajne el oj yet oj je yilon jun lugar tu', ẍi Jesús tet eb.
* 17:14 Jix yalon Jesús tet eb naj tol chi to x'ox sba tet eb yak'omal xaambal tet Dios, yutol jaxca tu' yalon yul sley Moisés, tol chi yun eb yet chi el jun ya'bil tu' yin eb, yet watx' chi yal eb yak'omal xaambal tu', tol chi ske' yec' eb xol-laj ánima junel xa. Levítico 13:1-46. 17:21 Yin griego chi yal jaxca tu', ma jaxca ti': “Yutol ja' cu xol ti' ey oc Dios Kaawil oj”. 17:31 Ja' wan na yet tiempo tu', panan ẍumuc eb. Ey bey chi atoj eb ánima xew bey yiban eb tu'.