12
Tzet Chi Cu El Oc Oj Yet Chi Kak'on Cu Ba Tet Dios
Jex wuẍtaj, jex wanab, caw chi ok' sc'ul Dios kin. Yuxan, chin k'an e ex, tol che yaoc je ba yul sk'ab Dios, jaxca junoj xaambal iquis, junoj caw sak'al, catu' chi ak'le tet, jaxca ojab tu' chi kute kak'on cu ba tet. Ta chi kak' cu ba tet Dios jaxca tu', chi yal yel oc apnoj tol yet jon, catu' chi kak'on servil yin masanil cu c'ul jaxca chi yoche. Man xa ojab laan oj chi kute cu beybal yetoj eb yet yul yiban k'inal ti'. Sq'uex ojab cu na'bal, yet watx' chi wa'xi c'al oc cu beybal yin junelne. Ta jaxca tu' chi kute cu ba, oj na'cha el ku tzet chi yoche Dios kin. Ja' wan tzet chi yoche tu', watx' c'al el oj, chi tzala Dios yu, tz'ajan c'al yul sat Dios.
Ja' Dios jix ak'on wopiso ti' an yu swatx' c'ulal. Yuxan chi waltoj wan ti' e ex je masanil. C'am chi ske' cu na'on jun jun jon tol jelan jon. Yin ojab yeynajil ch'un cu na'oni tzet kopiso. Ja'ta'c'ala' jantaj ye oc cu c'ul yin Dios. Jaxca ojab tu', ch'un cu seyon kopiso. Ja' cu mimanil, ec'al tujan. Jaxca cu mimanil tu', quey jon pax tu' jaon creyente jon ti'. Cax c'al ec'al jon, pero jaxca tol junne animail ke yin Cristo. Jaxca ton masanil tujan cu mimanil tu', junne ye, quey jon ton tu', junne ke cu masanil. Tx'oj tx'oj c'al kopiso jun jun jon, ja'ta'c'ala' tzet chi el yin sc'ul Dios chi yak' e on jun jun jon. Yuxan, sowalil chi kil kopiso tu' jun jun jon. Ja' mac a alo el sk'ane Dios jix ak'le yune', sowalil chi yal el oj ja'ta'c'ala' jantaj chi yute yaon oc sc'ul yin Dios tu'. Ja' mac a ak'o servil yet creyenteal jix ak'le yune', sowalil watx' chi yute yak'on servil eb. Ja' mac cuyu yet creyenteal jix ak'le yune', sowalil caw chi yaoc sc'ul scuyon eb. Ja' mac chi ske' yu yak'on na'bale, sowalil chi yil yopiso tu'. Ja' mac chi ske' yu scolwa tet eb ánima, yak' ojab tet eb yin masanil sc'ul. Ja' mac chi ak'le yopiso yilomal oj yet creyenteal, yil ojab yin sjichanil. Yetoj pax mac chi ok' sc'ul yin eb ey oc yin sya'ilal, colwa ojab tet eb yin tzala c'ulal.
Tzet Utbil Ch'un Cu Beybalnen Titi'
Cu cam c'ulne ojab cu ba yetoj ja' caw cam c'ulal. Yal c'al tzet man watx' oj, chi cu ya can el oj. Jaxa yin tzettaj yetal watx', ja' ojab tu' chi kaoc cu na'bal. 10 Watx' chi kute cu cam c'ulnen cu ba, yutol kuẍtaj cu ba, kanab cu ba. Sowalil chi ki' ey cu ba jun jun jon, yet watx' ey kel oc apnoj jun jun jon yul cu sat.
11 C'asan chi kute cu ba tet naj Kaawil. Man ojab isa oj chi kute cu ba tet naj. Yin ojab masanil cu c'ul chi kak'on servil naj Kaawil tu'.
12 Tzala jon nej tobal k'inal, yutol ja' Dios chi kaoc yip oj cu c'ul. Tec'an chi kute cu ba yet chi kilon sya'il. C'am chi cu bej cu txali tobal k'inal.
13 Colwa jon yin eb ket creyenteal, yet ey tzet caw sowalil chi oc yu eb. Ak'om ojab jon posada tet eb chi ec' cu c'atan.
14 Ja' mac pena chi yute sc'ul e on, ja' ojab swatx' c'ulal Dios chi cu k'antej yiban eb. Catu' man ojab ja' oj sjowal sc'ul Dios chi cu k'antej yiban eb, pero ja' ojab swatx' c'ulal.
15 Tzala jon nej yetoj eb chi tzalai. Cuso jon nej yetoj eb chi cusi.
16 Watx' ojab c'al chi kute cu ba tet ket cu masanil. Man ec'ban oj chi kute cu ba. Kute wej cu ba jaxca eb c'am yel oc apnoj yul sat ánima. Manchej cu na' wej tol caw jelan jon. 17 Ta ey mac chi yak' pena c'ulalil e on, manchej cu pajtze cu ba tet. Watx' ojab c'al chi kute cu beybal yil masanil eb ánima. 18 Kak' wej kip cu tx'oxon watx' c'ulal tet masanil ánima, yet watx', watx' ojab c'al kak'on yetoj eb. 19 Jex wuẍtaj, jex wanab, c'am chi ske' cu pajtzen cu ba tet junoj mac txequel. Sowalil chi kechbane yet watx', ja' Dios chi pajtzen tet eb yetoj sjowal sc'ul. Yutol jix yal can Dios yul An Juun jaxca ti': “Jainti', ey walon wet waon oc sya'tajil yiban eb. Jain oj jin pajtze tet eb,” ẍi naj Kaawil.* 20 Chi yalon pax yul An Juun jaxca ti': “Ta chi nocha junoj ja cajat, ak' low oj, ta chi taj sti', ak' ja' yuq'ue. Ta jaxca tu' che yute je ba, oj q'uixwoj a yu tzet che yune',” ẍi yul An Juun.* 21 Manchej cu pajtze spenail yet chi yunen spenail eb e on, pero ja' ojab watx'ilal chi yak' ganar yiban spenail tu'.
* 12:19 Deuteronomio 32:35 * 12:20 Proverbios 25:21, 22