5
Watx' Xa Ke Yetoj Dios
Ja' tinani' xin, jix yal Dios, tol watx' jon yul sat, yutol chi kaoc cu c'ul yin, yuxan ey watx' c'ulal snan cu xol yetoj Dios yu c'al naj Kaawil Jesucristo. Yu Cristo, yuxan ey kalon ket cu cha'on swatx' c'ulal Dios, yutol chi kaoc cu c'ul yin. Yuxan miman swatx' c'ulal chi x'ox e on tinani'. Caw chi cu tzalai, yutol chi kaoc yip oj cu c'ul, tol oj tzajlo cu watx'il jaxca swatx'il Dios. Man asanne oj yu jun tu' yuxan chi cu tzalai, pero tzala jon nej pax yet chi kaben sya'il tu'. Yutol kotaj, tol ja' wan sya'ilal tu', ja' chi cu cam tec'baneni. Yu tec'an chi kute cu ba, yuxan chi tzala Dios ketoj. Yuxan chi ske' kaon oc Dios yip oj cu c'ul. C'am bak'in oj tak' cu c'ul yu jix kaoc Dios yip oj cu c'ul, yutol tz'ajan chi yute yak'on scam c'ulal Dios yin cu pixan yu naj Santo Espíritu jix yak' e on.
Ja' yet yalantoj, ma ske' kaon oc nioj cu ba yin watx'il yul sat Dios. C'am cu watx'il cu masanil bey yul yiban k'inal ti'. Jaxa yet jix jul stiempoal jix cam Cristo ku. K'inaloj ta ey junoj mac watx' sbeybal tinani', tejan c'am mac chi yak' cam sba yu. Pero tejan ta ey junoj mac caw watx' sbeybal, tejan ey mi junoj mac txequel chi stec'ba sba scam yu. Pero jix x'ox smiman scam c'ulal Dios e on yutol ja' naj Cristo jix yak' cam sba ku yet caw penawom jon to. Ta jix yun Dios jaxca tu' yet penawom jon to, ja' tinani' xin, watx' jon yul sat Dios, yutol ku c'al jix cam Cristo. Yu jun tu', yuxan caw kotaj, oj cu colcha el yin jun miman sya'tajilal tol oj jul yu sjowal sc'ul Dios. 10 Ja' yet yalantoj, cax c'al ac'ul jon oc yin Dios, pero jix cu oc yin watx' c'ulal yetoj, yutol ku c'al yuxan jix cam Sc'aal Dios. Ja' tinani' xin, watx' xa ke yetoj, yu jun tu', yuxan kotaj tol oj cu colcha yu Sc'aal Dios yutol iquis c'al ey ec' naj. 11 Man asanne oj yu wan ti', pero caw chi cu tzala pax yin Dios yu naj Kaawil Jesucristo. Yutol yu naj, yuxan watx' xa ke yetoj Dios tinani'.
Ja' Naj Adán Yetoj Cristo
12 Yu ch'an jun winaj, yuxan jix el yich spenail yul yiban k'inal ti'. Ja' ton naj Adán. Yu spenail tu', yuxan jix el yich camich. Yuxan jix tit can camich yiban masanil ánima, yutol jix oc cu penail cu masanil tet Dios. 13 Ja' yet c'am to chi ak'le sley Moisés, ey xa c'al spenail ánima chi oc yul sat Dios. Pero ja' spenail eb tu' ma oc spenail oj eb, yutol cam to ley. 14 Pero yul stiempoal naj Adán masanta' c'al jix eltej sley Moisés, jix cam masanil eb ánima, yutol jix oc spenail eb. Man laan oj spenail eb jaxca yet naj Adán, yutol ma sjije naj tzet jix al-le tet, pero sowalil jix cam eb yu spenail tu'. Ja' naj Adán tu', yechel jun mac oj jul yintaj naj. 15 Pero, ja' spenail naj Adán tu', caw man laan oj jaxca cu colbanil chi yak' Dios tinani'. Yu spenail jun winaj tu', yuxan jix tit can camich yiban masanil ánima. Pero yu ch'an jun mac txequel, ja' ton naj Jesucristo, yuxan ec'al jon chi cu cha' swatx' c'ulal Dios. Pero jun colbanile tu', tu' c'al chi el yin sc'ul Dios chi yak'oni, yel xa c'al miman yel oc apnoj. 16 Ja' spenail jun winaj tu', caw man laan oj jaxca jun colbanile chi yak' Dios e on. Yu ch'an jun spenail jun winaj tu', yuxan jix tit can sya'tajilal yiban masanil ánima. Pero chi yak' Dios cu colbanil yin tu' c'al chi el yin sc'ul. Yutol cax c'al caw ey spenail jix el kunen sattaj Dios, pero watx' jon yul sat Dios tinani'. 17 Asan yu spenail ch'an jun winaj, yuxan jix tit can camich yiban masanil ánima. Miman jix yun yel oc apnoj jun tu', pero ey jun xa yel xa c'al miman yel oc apnoj. Yu pax ch'an jun xa mac txequel, ja' ton naj Jesucristo, caw miman swatx' c'ulal Dios jix x'ox e on, catu' watx' jon yul sat. Yu jun tu', yuxan oj cu cha' k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal, c'al koc yaawilal yetoj naj.
18 Yu jun tu', yu spenail naj Adán, yuxan ey can oc sya'tajil yiban masanil ánima. Pero ey jun tzet yetal caw watx' jix wa'xi yu naj Jesucristo tet masanil ánima. Yu jun tu', yuxan chi yal Dios, tol watx' jon yul sat, catu' chi yak'on cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 19 Yu ma sjije jun winaj tu', yuxan jix oc can masanil ánima penawomal. Pero ey pax ch'an jun jix jijeni. Yu sjijyomal jun tu', yuxan ec'al jon ey jon xa oc watx'il yul sat Dios.
20 Jix jul sley Moisés, yet watx' chi a c'al can spenail. Cax c'al jix a c'al can spenail tu', pero yel xa c'al jix a can swatx' c'ulal Dios tet. 21 Ey oc masanil ánima yul sk'ab spenail. Yu yipalil spenail tu', yuxan chi cam eb. Pero ja' swatx' c'ulal Dios, yel caw ey yip. Yuxan, watx' jon yul sat tinani'. Jaxca tu' jix yute yak'on cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal yin naj Kaawil Jesucristo.