6
Wambu Dupwa Kambumi Iki Mona Kapu Kyilyamano Lenge
Wambu dupwame lao, Kamongo karamo dokona range mwua. Baame namwa randa joo piyamopape dee kinyi lete nyera ingilyamo. Dee baameko namwana yongo dupwana wua kakupi nyinyi piso piyamo kata dupwa baame yaki pyakara. Yuu gii lama remape epo paparamopa baame namwa lete nyeramopa baamoo pipya karalomano. Dokopa Kamongo baa soo nyimwali lao suu pyao karamana. Dokona lao baa yuu rombe lao apunda epenge yuu gii dokopa epapala kaenge dee yuu yangenge gii dokopa yangapala kaenge doko suu pyao baa epapala kaeyara doko silyamano.
Kamongome lao, Isaraele Jutape dupwa nambame nakama apa pyuowase? Nakamame namba mona retami doko wamba yangama yangama kopa puu pae lapala waiya lao dusa kata silyandena pengepe dee yangamana pipyae sepala korakama waiya lao mee olo rali pingipi dopale ingyuo pilyamo. Dokona lao nambame nambana poropeta akali dupwa keta nambana lao randa maiyuo pyao kokwa serono wai pii doko role pyapeta nakama mapanyi peeyo. Nambame nakama lapo pimili lao suu pimili lao suu pilyu dupwa panembena eŋa pao silyamo. Mena pyao kiso jilyaminyi dupwa kapako doŋo nakamame namba kare kare soo mona retenge doko rungi rungi pyao karo. Nambana wambu dupwame mena pyao kiso joo karowape namba soo pakana palyarami doko angi ingilyamo.
6:7—10:15 Isaraele wambu dupwame koo pyuo nakamana kiŋi dupwa pyao kuma soo mee bange kingimi wasisi anatuŋu lao lakando yuu rara wakale range gapomane dupwa nyisinya lao kee leyaminyi dokona Kamongo dokome kote lao rengya randa jero, leya.