14
-Zezu -wa 'Yoo -we mnɩa Didee -gbɛ
-Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ: «A 'na lʋlʋ dlɩ -nɩ. A zʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ, 'ɩn a zʋ 'ya 'mɩ dlɩ -gʋ. -Buduu -zlo mɩ na Didee -buduŋwɛɛ. We 'nɩ ya 'sa -mɩ nɩ, ɩn 'na 'ka aɩn -yla gba nɩɩ, amɩaa ladɩda na mnɩa la mnazɩa, we 'nɩ mʋʋ? 'Ɩn, ɩn -ka aɩn -yla ladɩda la mnazɩ nɩ, lʋ na yia yia ɩn -yɔ aɩn 'sɔ 'ka mnɩ, 'ɩn da ɩn mɩa, a 'ka -bha -mɩ. 'Ɩn da na mnɩa, 'yoo -we mnɩa -mɔ, a -yi we.»
Toma nɛɛ ɔ -yla: «Na -Kanyɔ, da -na mnɩa -a 'nɩ -bha da -yi! 'Lee, sa -a mneni -a 'ka -bhaa 'yoo da -yia?»
Ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, -amɩ -wa yoo, gbʋzɔnʋ we -yɔ 'yliyɔgagɩe. Nyɩmɛ -ɔ 'nɩ 'mɩ 'wʋplɩlɩ nɩ, ɔ 'na 'ka Didee -gbɛ mnɩ. A -ka 'mɩ -yi, -zugba a -yi na Dide. 'Ɩn we 'bhʋ -slɛɛn 'wʋ, a -yi ɔ, 'ɩn a ka ɔ 'yɩ.»
Filipʋ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Na -Kanyɔ, -na zukpa -wa, -slolu -aɩn -na Dide 'klʋ. -Ɩn -ka we lɛnʋ, 'ɩn -amɩaa dlɩ pɩa la.»
-Zezu nɛɛ ɔ -yla: «Filipʋ, 'ylɩɩ -zlo ɩn -yɔ aɩn 'sɔ lia da nɩ, 'lee, -ɩn 'nɩ 'mɩ -yii? Nyɩmɛ -ɔ -ka 'mɩ 'yɩ, ɔ ka na Dide 'yɩ. 'Ɩn, -mɩ nɛɛ: ‹-Slolu -aɩn -na Dide 'klʋ!› 10 Nɩɩ, ɩn mɩ Dide 'wʋ, 'ɩn Dide mɩ 'mɩ 'wʋ. 'Lee, -ɩ'ɩn zʋ we dlɩ -gʋʋ? Wɛlɩnya na gbaa da aɩn -yla, we'e 'bhʋ na 'dɛɛ -gbɛ, nɩɩ, na Dide -ɔ -dɩlɩa 'mɩ 'wʋla, mɔ nʋa ɔ lubho.
11 «Ɩn -ka aɩn -yla gba nɩɩ, ɩn mɩ Dide 'wʋ, 'ɩn Dide mɩ 'mɩ 'wʋ, a zʋ 'mɩ dlɩ -gʋ. We 'nɩ -mʋʋ nɩ, a zʋ -ylɛɛ dlɩ na gwɛdigbʋnyaa 'gbʋ. 12 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, -ɔ -ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ nɩ, 'ɩn ɔ nʋa na lɛnʋgbʋnya lɛ. Cɩɩn, ɔ lɛnʋgbʋnya yia na -nʋ -zia, -we ka gbʋ -wa, Didee -gbɛ na mnɩa. 13 -Lu weee a -ka na 'ŋnɩ nya -zla, lɛ na yia we nʋa. We -ka 'sa -mɩ nɩ, 'ɩn 'Yu mnɩnɩa ɔ Didee 'ŋnɩ. 14 Nɩɩ, -lu -mʋʋ a -ka 'mɩ -zlalɩ na 'ŋnɩ nya, lɛ na yia we nʋa.
-Yɔbɛnyɔ yia yia
15 «Nɩɩ, a -ka na zɛkalɩ -nya nɩ, 'ɩn a zʋa na titenya 'nʋŋwɛ. 16 'Ɩn ɩn 'ka Dide -yɔbhubhoe ɔ 'ka aɩn -Yɔbɛnyɔ -putu 'nyɛ. Mɔ 'kaa aɩn -yɔbɛ, 'ɩn mɔ -yɔ aɩn 'sɔ 'kaa -tʋ 'ylɩ weee nya. 17 Nɩɩ, mɔ -wa Zuzu -ɔ 'kaa aɩn -Lagɔɔ gbʋzɔnʋ 'wʋkwa. Ɔɔ Zuzu mɩa nɩ, dʋdʋgʋ -nyɩma 'nɩ mneni wa 'ka ɔ -yɔŋwnu, -we ka gbʋ -wa, wa'a 'yɩ ɔ -yɔ, 'ɩn wa 'nɩ ɔ -yi. Nɩɩ, amɩa mɩa, a -yi ɔ, ɔ -yɔ aɩn 'sɔ -dɩ dabhlo la, 'ɩn aɩn 'wʋ ɔ yia ladɩlɩa.
18 «Ɩn 'na 'ka aɩn 'wʋtɩ kwiiyua 'bhisa, nɩɩ, amɩaa -gbɛ na yia yia. 19 'Ɩn bhla -sɛlɛ -ka 'plɩ nɩ, dʋdʋgʋ -nyɩma 'na 'ka 'mɩ 'yɩ. Nɩɩ, amɩa mɩa nɩ, 'yɩa a yia 'mɩ. 'Ɩn a yɩa 'yliyɔgagɩe, -amɩ ka 'yliyɔgagɩee 'gbʋ. 20 Zlɩ we 'ylɩ -ka nyni nɩ, 'ɩn a yibhelia we 'ji nɩɩ, ɩn mɩ Dide 'wʋ, a mɩ 'mɩ 'wʋ, 'ɩn ɩn mɩ aɩn 'wʋ.
21 «Nyɩmɛ -ɔ -ka na titenya -yɔŋwnu, 'ɩn ɔ -ka we 'nʋŋwɛ zʋ nɩ, -zugba -mɔɔ -kalɩ na zɛ. Ɔɔ nyɩmɛ -ɔ -kalɩa na zɛ, ɔ zɛ na Dide yia -kalɩa. -Amɩ, ɔ zɛ na yia -kalɩa, 'ɩn ɩn 'ka ɔ na 'dɛ -slolu.»
22 Zudasɩ (-ɔ 'nɩa Zudasɩ Isɩkaliɔtʋ) nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Na -Kanyɔ, 'lee, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -ɩn 'ka -aɩn -na 'dɛ -slolu, 'ɩn, -ɩ'ɩn -slolu -na 'dɛ dʋdʋgʋ -nyɩma weeea?»
23 Ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ -ɔ -ka na zɛkalɩ nɩ, na wɛlɩ ɔ zʋa 'nʋŋwɛ. 'Ɩn na Dide kalɩa ɔ zɛ, 'ɩn -amɩ -yɔ na Dide sɔ yia ɔ 'wʋ la -dɩlɩa. 24 Nyɩmɛ -ɔ 'nɩa na zɛkalɩ, ɔ'ɔ zʋ na wɛlɩ 'nʋŋwɛ. -We na gbaa da aɩn -yla, we 'nɩ na 'dɛɛ wɛlɩ, nɩɩ, na Dide -ɔ tiea 'mɩ, ɔ -gbɛ we bhʋa.
25 «Wee wɛlɩ na gbaa aɩn -yla, da ɩn mɩa -slɔ aɩn glaa. 26 Nɩɩ, ɩn -ka mnɩ nɩ, 'ɩn na Dide paa aɩn Zuzu 'Pʋpa yoo na 'ŋnɩ nya, mɔ 'kaa aɩn 'wʋsa. Ɔɔ Zuzu 'kaa aɩn gbʋ weee -slolu, 'ɩn ɔ ligbea aɩn gbʋ weee -we ɩn gbaa aɩn -yla.
'Wʋtʋtʋe -dlɔɔ -zɔnʋ
27 «'Wʋtʋtʋe -dlɔɔ na tɩa aɩn -yɔ. Na 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ na nyɛa aɩn. Sa ɩn kaa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ nɩ, 'sa na nyɛa we aɩn. Ɩ'ɩn wla we dʋdʋgʋ -nyɩmaa -luwla sɔlʋ. A palɩ dlɩ la, a 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ. 28 A ka 'mɩ ŋwɛɛ 'nʋ nɩɩ: ‹Mnɩa na yia, 'ɩn amɩaa -gbɛ na yia lʋ yia.› A -ka yaa na zɛkalɩ nɩ, -zugba a ka yaa 'mʋna li, nɩɩ, na Didee -gbɛ na mnɩa. -We ka gbʋ -wa, Dide 'yli ɔ -zi 'mɩ. 29 Da -we -nya mɩa dɛ 'nɩa -slɔ 'plɩ nɩ, gba na gbaa we aɩn -yla 'gamʋ. Nɩɩ, we bhla -ka nyni, a 'ka we dlɩ -gʋ zʋ. 30 Ɩn -yɔ aɩn 'sɔ 'na 'ka gba duun, -we ka gbʋ -wa, dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'yugalɩnyɔ 'nyuu* mɩ yida. Ɔ 'nɩ 'mɩ kwɛyɔmneni. 31 We -ka 'sa -mɩ nɩ, dʋdʋgʋ -nyɩma 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, ɩn -kalɩ na Didee zɛ. Ɩn -kalɩ ɔ zɛ, we 'dɛɛ 'gbʋ -lu weee ɔ gbaa ɩn nʋ lɛ, 'ɩn na nʋa we lɛ. A -sɔ 'wʋ, -a 'ka mnɩ.»
* 14:30 Nɩɩ, -Saatan wa saa 'ŋnɩ.