19
Tɔʋn, 'ɩn Pilatɩ nɛɛ wa -yla nɩɩ, wa 'bhu -Zezu 'wʋ wa 'ka ɔ sɛlɩa mnɩ. 'Slʋja maa 'wia -kloo, 'ɩn wa yia we -Zezu 'wluo -pla. 'Ɩn wa yi 'yaa ɔ -bana zalʋ 'wʋpla, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'bhisa. Wa -ka ɔ -yɔ lanyni -bhlo, -zugba wa nyanɩa ɔ. Wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Zuifʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ, -na fʋʋ.» 'Ɩn wa sʋbhaa ɔ 'kpa yukwli 'wʋ.
Pilatɩ 'tlaa lʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A pʋ yukwli -nya, nɩɩ, lʋ na laa ɔ aɩn 'pipee, 'ɩn a 'ka we 'wʋlanʋ nɩɩ, -we ka 'gbʋ ɩn 'kaa nyɩmɛ nɩ gbʋ dɩlɩ, ɩ'ɩn 'yɩ we -yɔ.» Tɔʋn, 'ɩn -Zezu yia 'tla, ɔ ka wee -bana zalʋ 'wʋ, 'ɩn 'wia -kloo mɩa ɔ 'wluo. 'Ɩn Pilatɩ nɛɛ wa -ylaɛ: «Ɔɔ nyɩmɛ nɩ!»
-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ -Lagɔbudu 'kadʋʋ ŋwɛkʋnya 'yɩa -Zezu -yɔ, 'ɩn wa yia 'wʋkpɩkpɩe bhli. Wa nɛɛ: «Kʋlʋ ɔ *su -gʋ la! Kʋlʋ ɔ su -gʋ la!»
Pilatɩ nɛɛ wa -ylaɛ: «Amɩaa 'dɛ 'bhu ɔ 'wʋ, 'ɩn a 'ka ɔ su -gʋ lakʋlʋ. Nɩɩ, -we ka 'gbʋ ɩn 'kaa ɔ gbʋ dɩlɩ, ɩ'ɩn 'yɩ we -yɔ.»
Zuifʋ nɛɛ ɔ -yla: «-A ka tite yabhlo, 'ɩn wee tite nɛɛ nɩɩ, wa 'bha ɔ, -we ka gbʋ -wa, ɔ nɛɛ nɩɩ, -Lagɔɔ 'Yu ɔ -mɩa.»
Da Pilatɩ 'nʋa wa wɛlɩ nɩ, 'ɩn ɔ nyanɔ yia -gʋbho. Ɔ plaa -budu zɔ, 'ɩn ɔ yia -Zezu layɩbha: «Mɔ -na bhʋa?» Nɩɩ, -Zezu 'nɩ we 'yabhlogbɔɔ 'bɩgʋpalɩ. 10 Tɔʋn, 'ɩn Pilatɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩ'ɩn sɩsalɩ ŋwɛ -gʋ -amɩ -ylaa? -Amɩ, ɩn ka we se ɩn 'ka -mɩ 'yitide, 'ɩn ɩn ka 'ya we se ɩn 'ka -mɩ su -gʋ la kʋlʋ, 'lee, -ɩn 'nɩ we 'ji -yi -wa yɩ?»
11 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ se -ka 'mɩ -gʋ, we 'nɩ -we ka se -Lagɔ 'nyɛa -mɩ 'wʋbhʋ. We 'dɛɛ 'gbʋ -mɔmɔ -laa 'mɩ -mɩ 'yu, ɔ gbʋnyuu 'yli we 'ka -na -nʋ -zi.»
12 Wee wɛlɩ nɩɩ 'bɩgʋ, Pilatɩ 'yɩbha yaa ɔ 'ka -Zezu 'yitide, 'ɩn Zuifʋ yia 'wʋkpɩkpɩe bhli. Wa nɛɛ: «-Ɩn -ka nyɩmɛ mɩa dɛ 'yitide nɩ, -zugba -ɩn 'nɩ Wlɔmʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋʋ 'tale! Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka gba: ‹Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ ɩn -mɩa› -zugba -mɔɔ mɩ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋʋ tʋnyɩmɛ nya.»
13 Pilatɩ 'nʋa wɛlɩnya nɩ, 'ɩn ɔ yia -Zezu la ɔ 'ka 'tla. We 'bɩgʋ, 'ɩn Pilatɩ yia gbʋwʋbhukpe -gʋ ladɩ. -Buduŋwɛɛɛ da -lɛ wa mnazɩa la tʋkpa nya, -bha -wa. 'Mʋ wa laa «Gabata» zuifʋwɛlɩ 'wʋ.
14 Nɩɩ, 'ylɩ -we nya wa mnazɩa wa 'dɛ la 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩɩ 'gbʋ, wee ylɩ -wa. 'Ylʋ nynia -glɔnyɩdɩ, 'ɩn Pilatɩ nɛɛ Zuifʋ -yla: «Amɩaa 'wlulapɩlɩnyɔ nɩ.»
15 'Ɩn wa yia 'wʋkpɩkpɩe bhli. Wa nɛɛ: «'Bha ɔ! 'Bha ɔ! Kʋlʋ ɔ su -gʋ la!»
Pilatɩ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Lee, ɩn kʋlʋ amɩaa 'wlulapɩlɩnyɔ su -gʋ laa?»
'Ɩn -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «-Amɩaa 'wlulapɩlɩnyɔ -bhlogbɔɔ, Wlɔmʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ -wa.»
16 Tɔʋn, 'ɩn ɔ yia wa -Zezu yoo 'nyɛ, wa 'ka ɔ su -gʋ lakʋlʋ.
'Slʋja kʋlʋa -Zezu su -gʋ la
(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Lk 23.26-43)
'Ɩn wa -yɔ -Zezu 'sɔ yia mnɩ. 17 Wa 'kaa 'gbe 'tla nɩ, su -we -gʋ wa 'kaa ɔ la kʋlʋ, ɔ 'dɛ ka we -blɩgba. Wa mɩ mnɩda, 'ɩn wa yia da -we wa laa 'Wluu 'Kʋaa da nyni. (-Bha wa laa «Gɔlʋgota» zuifʋwɛlɩ 'wʋ.) 18 -Bha 'slʋja kʋlʋa -Zezu su -gʋ la. 'Ɩn wa yi 'yaa nyɩma -putu 'sɔ su -gʋ lakʋlʋ. 'Yabhlo mɩ -Zezuu lilisɔlʋ, 'ɩn 'yabhlo mɩa ɔ kɔpɛsɔlʋ.
19 Pilatɩ nʋa su falʋ lɛ, 'ɩn wa yia we -Zezuu su -gʋ lakʋlʋ. Wee su falʋ -gʋ ɔ cɛlɩa:
NAZALƐTƖYU -ZEZU
ZUIFƲƲ 'WLULAPƖLƖNYƆ
20 Nɩɩ, Zuifʋ duun zɛlɩa -we mɩa wee su falʋ -gʋ cɛlɩda. -We ka gbʋ -wa, da wa zʋa -Zezu su -gʋ, -bha cɩpa 'gbe 'kadʋ -yɔ, 'ɩn wa cɛlɩ we -zakpa ta: tɩa zuifʋwɛlɩ 'wʋ, we 'bɩgʋ wlɔmʋwɛlɩ 'wʋ, 'bhie glɛkɩwɛlɩ 'wʋ. 21 *-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan zɛlɩa we, -bha wa mnɩa Pilatɩɩ -gbɛ, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Mɩ cɛlɩa: ‹Zuifʋʋ 'Wlulapɩlɩnyɔ› nɩɩ, we 'nɩ mneni we 'ka 'sa -tʋ! -Ɩn cɛlɩ nɩɩ: ‹Nyɩmɛ nɩ nɛɛ: -Amɩ -wa Zuifʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ.› »
22 Pilatɩ 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «-We ɩn cɛlɩa, cɛlɩda we tʋa.»
23 Da 'slʋja kʋlʋa -Zezu su -gʋ la, 'ɩn wa yia ɔ 'wʋplali dlili. Wa dlili we 'wʋ la -mnʋa, 'slʋjayu -mɔmɔ -ka -mɩ, -mɔɔ ka -mɔɔ -nʋ. 'Ɩn wa yi 'yaa ɔ -banaa zɔbana -zɔnʋ 'wʋbhu. Nɩɩ, wee -bana mɩ lʋada 'naa kibhe -bhlo nya, we 'bhʋ -blɩ -yɔ we 'ka bhʋ -yɔ nyni. We 'nɩ pɩpɛda -mɩ. 24 Wa nɛɛ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩɛ: «-A 'na ylalɩ wee -bana -zɔnʋ -nɩ, nɩɩ, -a 'pa -nɩgbɩ, 'ɩn -ɔ ka -nʋ -yɔ we -ka -tʋ nɩ, -mɔɔ 'ka we 'wʋbhu.»
Nɩɩ, 'sa -we mɩa -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ cɛlɩda 'kaa sa 'plɩ. We nɛɛ:
«Wa ka na 'wʋplali dlili wa 'dɛkpʋa nyɩdɩ.
'Ɩn wa yia -nɩgbɩ 'pa,
-ɔ yia na -bana 'bhaa,
wa 'ka ɔ yibheli.»
Nɩɩ, -we 'slʋja nʋa lɛ, mʋ mɩa dɛ.
25 -Zugba -Zezuu 'nyaa klaa, ɔ 'nyaa bhɔlɔ klaa, Klopasɩɩ 'ŋwnɔ Malii klaa, we -yɔ Magɩdala -ŋwnɔ Malii mɩ -bha wee *su kwesi. 26 Nɩɩ, 'ɩn -Zezu yia ɔ 'nyaa -yɔyɩ. Ɔ 'bɩnɔnyɔ yabhlo -ɔ ka zɛ ɔ -kalɩa, -mɔɔ mɩ ɔ 'nyaa kwesi. 'Ɩn ɔ nɛɛ: «'Maa, amaa yu nɩ.» 27 We 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ 'bɩnɔnyɔ -ylaɛ: «-Na 'nyaa nɩ.» Tɔʋn, we 'bhʋ -bha 'wʋ, 'ɩn ɔɔ 'bɩnɔnyɔ yia ɔ, ɔ 'dɛɛ -gbɛ bɛlɩ.
-Zezuu tlɩtlɩe
(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Lk 23.44-49)
28 We 'bɩgʋ, -Zezu -yi -slɛɛn we 'ji nɩɩ, -lu weee ka gba. 'Ɩn -we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, we 'ka lɛnʋʋ 'gbʋ, ɔ nɛɛ: «Ɩn 'ka 'ma.»
29 Wee da mɩa, kalɔ nʋʋ nyida mɩ -bha. Wa faa -fuu wee kalɔ nʋ lʋ, wa bɩzɩa we suu* 'yliya 'wʋ, 'ɩn wa yia we -Zezuu ŋwɛ -yɔ bɛlɩ. 30 Nɩɩ, ɔ 'maa wee kalɔ nʋ nɩ, we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «We ka bhɩa!» Ɔ -laa 'wlu zɔ tɔʋn, 'ɩn ɔ yia tlɩ.
31 Nɩɩ, 'ylɩ -we nya wa mnazɩa wa 'dɛ la wa Nyapɛylɩɩ 'gbʋ, wee ylɩ -wa. Wee *Nyapɛylɩ mɩa, 'ylɩ -zɔnʋʋ 'dɛbhie -wa. We 'dɛɛ 'gbʋ Zuifʋ 'nɩ 'yɩbha nɩɩ, 'kwie -tʋ su -gʋ wee Nyapɛylɩ nya. We 'gbʋ wa 'yugalɩnya yia Pilatɩ 'yoo -zlalɩa mnɩ, wa 'ka waa nyɩmaa bhʋ 'kate, 'ɩn wa 'ka wa 'kwie su -gʋ -sa. 32 Tɔʋn, wee da wa kʋlʋa waa nyɩma su -gʋ la, 'ɩn 'slʋja yia -mɔ mnɩ. Wa nynia -mɔ nɩ, 'ɩn wa yia waa nyɩma sɔ 'sɔ lʋ mɩa -Zezu kwesi bɛ. Wa 'katea yabhloo bhʋnya, 'bhie, wa yia 'sɔnʋʋ -nʋ 'kate. 33 Wa nynia -Zezu -yɔ la, 'ɩn wa yia we -yɔyɩ nɩɩ, ɔ ka tlɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ wa 'nɩ ɔ bhʋnya 'kate. 34 Nɩɩ, 'ɩn 'slʋjayu yabhlo yia -Zezuu gbacɩ zɔ tnʋ ɔ 'li nya. -Bha -bhlokpadɛ 'pɩɔn -yɔ 'nyu 'tlaa ɔ 'wʋ. 35 Nyɩmɛ -ɔ mɩa -bha we zlɩ, 'ɩn -we 'plɩa, -ɔ 'yɩa we -yɔ, -mɔɔ -wa we dayɩnyɔ. Nɩɩ, wee gbʋnya nɩ ɔ gbaa, 'ɩn a 'ka 'ya we dlɩ -gʋ zʋ. Ɔ gbʋdayɩwɛlɩ mɩ gbʋzɔnʋ nya, 'ɩn ɔ -yi we 'ji nɩɩ, -we ɔ gbaa gbʋzɔnʋ -wa.
36 -We weee mɩa dɛ 'plɩa, 'ɩn -we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, we 'ka lɛnʋ. We nɛɛ: «Wa 'na 'ka ɔ 'kʋa yabhlogbɔɔ 'kate.» 37 'Ɩn wee 'sɛbhɛɛ kibhe yabhlo nɛɛ: «'Ɩn, ylaa wa yia -ɔ ka gbacɩ -zɔ wa tnʋa.»
38 Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo wa laa *-Zɛzɛfʋ, Alimateyu -wa, ɔ mɩ -Zezuu 'bɩnɔnyɔ yabhlo nya zizewiemɩ. -We ka gbʋ -wa, ɔ mɩ Zuifʋʋ 'yugalɩnya sɔda. Ɔɔ nyɩmɛ nɩ mnɩa Pilatɩ 'yoo -zlalɩa ɔ 'ka -Zezuu 'kwie 'wʋbhu. 'Ɩn Pilatɩ yia we -yɔŋwnu. Tɔʋn, -Zɛzɛfʋ yia lʋ nɩ, 'ɩn ɔ yia -Zezuu 'kwie 'wʋbhu. 39 Nyɩmɛ yabhlo wa laa 'Nikodɛmʋ, -mɔɔ yi 'yaa ɔ 'bɩ mnɩ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ mnɩa zlɩmɛ -Zezu 'yɩa sabɔ, mɔ -wa. Ɔ mɩa mnɩda, ɔ -yɔ -lasiklɔɔ bɔtɔlʋ -nʋ 'sɔ, 'ɩn wa yia mnɩ. 'Mʋ wa laa *milɩ -yɔ aluɛsɩ. We 'wʋwɔlʋe mneni we 'ka kilo glʋ -bhlo 'ya kugbua nyni. 40 -Zɛzɛfʋ -yɔ 'Nikodɛmʋ yia -Zezuu 'kwie 'wʋbhu. 'Ɩn wa yia ɔ 'naapɩnya -we wa slua wee bɔtɔlʋ -lasiklɔ -gʋ, -yɔ labibeli. Nɩɩ, 'sa Zuifʋ mnazɩa 'kwie -yɔ, 'bhie wa faa we gbawla 'wʋ.
41 Da wa kʋlʋa -Zezu *su -gʋ la, su -kpaa mɩ -bha. Wee su -kpaa, 'bhʋka -lolu, -we 'wʋ wa 'nɩa -slɔ 'kwie yabhlogbɔɔ fa, we mɩ -bha. 42 Nɩɩ, 'ylɩ -we nya Zuifʋ mnazɩa wa 'dɛ la wa Nyapɛylɩɩ 'gbʋ, wee ylɩ -waa 'gbʋ, 'ɩn wee 'bhʋka cɩpa -bhaa 'gbʋ, wa yia -Zezuu 'kwie -mɔ fa.
* 19:29 Wee su mɩa dɛ, *isɔpʋsu -wa.