7
-Zezuu bhelia 'nɩ ɔ dlɩ -gʋ zʋ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu yia Galilee -dʋdʋ -gʋ mnɩ, -zugba ɔ plɩlɩ 'gbenya 'wʋ. Nɩɩ, ɔ 'nɩ 'yɩbha ɔ 'ka Zudee -dʋdʋ -gʋ nyni, Zuifʋʋ 'yugalɩnya mɩ ɔ 'bhabhɩee 'klɩ 'yɩdaa 'gbʋ. Zuifʋ -fɛtɩ -we wa laa -fa -fɛtɩ, we ka cɩpa, 'ɩn ɔ bhelia nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn 'bhʋ -seli, -ɩn 'ka Zudee mnɩ, 'ɩn -na 'bɩnɔnya 'ka -na lɛnʋgbʋ -yɔyɩ. Nyɩmɛ -ɔ 'yɩbhaa nɩɩ, wa yibheli ɔ, ɔ'ɔ zize ɔ lɛnʋgbʋ. -Slɛɛn, -ɩn mɩ gbʋnya nɩ lɛnʋdaa 'gbʋ, -ɩn -slolu -na 'dɛ dʋdʋgʋ -nyɩma 'klʋ wa 'ka -mɩ -yɔyɩ.» Nɩɩ, -Zezuu bheliaa 'dɛbhie 'nɩ ɔ dlɩ -gʋ zʋ.
'Ɩn -Zezu nɛɛ: «-Amɩ mɩa, nanʋ 'ylɩ -zɔnʋ 'nɩ -slɔ nyni. Amɩa, 'ylɩ weee nanɩ 'yli amɩaa -nʋ nya. Dʋdʋgʋ -nyɩma 'nɩ mneni wa 'ka aɩn 'wʋnyɛ, nɩɩ, -amɩ wa nyɛa 'wʋ, -we ka gbʋ -wa, ɩn ka wa lɛnʋgbʋ 'yliyɔlabhlɩ, 'ɩn ɩn nɛɛ nɩɩ, wa lɛnʋgbʋ -nyu 'yli. Nɩɩ, amɩa, a mnɩ 'fɛtɩ nɩ -gʋ. Nanʋʋ 'ylɩ 'nɩ -slɔ nynii 'gbʋ, -amɩ 'na 'ka mnɩ.» Ɔ bhɩa -we mɩa dɛɛ gbagbɩe, 'ɩn ɔ yia Galilee -tʋ.
10 Nɩɩ, ɔ bhelia mnɩa wee 'fɛtɩ -gʋ, 'ɩn -Zezuu 'dɛbhie yia -mɔ mnɩ zizewiemɩ. Ɔ 'nɩ -zejila 'wʋ 'tla. 11 Wa mɩ 'fɛtɩ -sada, -zugba Zuifʋʋ 'yugalɩnya nɔnʋ ɔ 'ylibɩla, 'ɩn wa gbaa: «Da ɔɔ nyɩmɛ nɩ mɩa?»
12 -Bha nyɩma duun kpɛlɩa ɔ -gʋ, tɔlʋa nɛɛ: «Gbʋ -zɔnʋ ɔ nʋa lɛ», tɔlʋa nɛɛ: «-Ɩnnya, we 'nɩ 'sa -mɩ, nyɩma ɔ nʋa -dawli 'wʋ.» 13 Nɩɩ, wa mɩ Zuifʋʋ 'yugalɩnya sɔdaa 'gbʋ, -ɔ 'kaa -Zezuu gbʋ gba -zejila 'wʋ, we -kanyɔ 'nɩ -mɩ.
-Fa -fɛtɩɩ 'ylɩ nya -Zezu -slolua nyɩma gbʋ
14 Da 'fɛtɩɩ 'ylɩ ya 'sɔlɛ 'plɩa, -Zezu plaa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn ɔ yia -mɔ nyɩma gbʋslolue bhli. 15 -Bha ŋwɛgaga -sʋbhalɩa Zuifʋ, 'ɩn wa nɛɛ: «Ɔmɔ nyɩmɛ 'nɩa 'sɛbhɛ 'kpɩa, 'lee, sa ɔ nʋ, 'ɩn ɔ -yi 'sɛbhɛa?»
16 Ɔ nɛɛ: «Na gbʋslolue mɩa, we'e 'bhʋ na 'dɛɛ -gbɛ. Nɩɩ, -ɔ tiea 'mɩ, ɔ -gbɛ we bhʋa. 17 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -saa dlɩ ɔ 'ka -Lagɔɔ dʋmagbʋ lɛnʋ, 'ji ɔ yia we yibhelia nɩɩ, wee gbʋslolue mɩa, -de -Lagɔɔ -gbɛ we bhʋʋ, 'ɩn -de na 'dɛɛ 'ŋnɩ nya na gbaa. 18 Nyɩmɛ -ɔ gbaa ɔ 'dɛɛ 'ŋnɩ nya, ɔ 'dɛɛ 'ylimanɩee da ɔ talɩa. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ talɩa -ɔ tiea ɔ, -mɔɔɔ 'ŋnɩɩ 'ylimanɩee da, gbʋzɔnʋ ɔ gbaa, ɔ'ɔ 'tʋbhʋ yo. 19 Moizɩ palɩa tite aɩn -yla, we 'nɩ mʋʋ? 'Ɩn wee tite mɩa, aɩn glaa nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ we 'nʋŋwɛ zʋda -mɩ. Nɩɩ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a 'ka 'mɩ 'bhaa?»
20 -Bha waa nyɩmaa -zlo gbaa: «Zuzu 'nyuu kpaa -mɩ yɩ? 'Lee, nyɔɔ gba ɔ 'ka -mɩ 'bhaa?»
21 -Zezu 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «Gwɛdigbʋ -bhlogbɔɔ ɩn nʋa lɛ, mʋ sʋbhalɩa dɛ a 'dɛ weee ŋwɛgaga. 22 Nɩɩ, Moizɩ ka aɩn knɩ -plaplɩe -slolu. ('Ɩn wee knɩ -plaplɩe mɩa, we 'nɩ Moizɩ -la we la, ɔ dʋkpasɩ* -wa.) We 'gbʋ, amɩa, *Nyapɛylɩ nyaoo, 'ɩn a paa nʋkpasu knɩ 'wʋ. 23 Amɩa -ka nyɩmɛ *knɩ 'wʋpa Nyapɛylɩ nya, Moizɩɩ tite 'nʋŋwɛzʋzʋee saa nɩ, -slɛɛn, -amɩ -ka nyɩmɛ -kpabhie jipe Nyapɛylɩ nya nɩ, 'lee, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a palɩ 'mɩ -yɔ 'cɛa? 24 Sa a yɩa -lu -yɔ, a 'na 'bhulu 'sa we -yɔgbʋ 'wʋ -nɩ, a 'bhu gbʋ 'wʋ sa tɩklɩɩ.»
-Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ yɩ?
25 -Bha -Zeluzalɛmʋ -nyɩma tɔlʋa gbaɛ: «Nyɩmɛ -ɔ ka da wa mɩa -talɩda wa 'ka ɔ 'bha, mɔ 'nɩ da -mɩɩ? 26 Mɔɔ gbaa -slɛɛn dɛ gbʋ -zejila 'wʋ, 'ɩn wa'a -sa ɔ -gʋ! 'Ji -amɩaa 'yugalɩnya yibhelia we nɩɩ, mɔ -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ -zɔnʋ yɩ? 27 Nɩɩ, ɔmɔ, -ɔ mɩa da, -a -yi ɔ 'bhʋlʋda da. 'Ɩn -Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩa, ɔ -ka yi, da ɔ yia 'bhʋa, nyɩmɛ 'nɩ -bha da -yi.»
28 Da ɔ mɩa nyɩma gbʋ -sloluda -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, -bha ɔ 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ: «A nɛɛ nɩɩ, a -yi 'mɩ, 'ɩn da ɩn 'bhʋa a -yi -bha da. We mɩ 'sa 'bhie, we 'nɩ na 'dɛ nya ɩn yi. Nɩɩ, -ɔ tiea 'mɩ, ɔ mɩ tɩklɩɩ. Amɩa 'nɩ ɔ -yi, 29 -amɩ ɩn -yi ɔ, -we ka gbʋ -wa, ɔ -gbɛ na bhʋa, 'ɩn mɔ tiea 'mɩ.» 30 We 'dɛɛ 'gbʋ wa 'yɩbha wa 'ka ɔ kpa. Nɩɩ, ɔ 'ylɩ 'nɩ -slɔ nynii 'gbʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ kwɛzɩ.
31 Waa nyɩma glaa, nyɩma duun ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ. -Maa nɛɛ: «-Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩa, ɔ -ka yi nɩ, gwɛdigbʋ nyɩmɛ nɩ nʋa dɛ lɛ, ɔmɔ -nʋ 'na 'ka -mɔɔ -zi.»
32 -We nyɩma duun mɩa 'ŋwuŋweda ɔ daa, Falizɩnyɩma 'nʋa we, -bha *-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Falizɩnyɩma tiea -mɔ -Lagɔbudu 'kadʋʋ ŋwɛkʋnya wa 'ka ɔ kpa.
33 -Zezu nɛɛ 'yaɛ: «Ɩn -yɔ aɩn 'sɔ mɩ -slɔ da bhla -sɛlɛ nya, -mʋʋ 'bɩgʋ, -ɔ tiea 'mɩ, ɔ -gbɛ na yia lʋ 'bhitia. 34 Nɩɩ, na da a yia -talɩa yia, 'ɩn a 'nɩa 'mɩ 'yɩa yi, -we ka gbʋ -wa, da na mnɩa, amɩa, a 'nɩ mneni a 'ka -mɔ mnɩ.»
35 -Bha Zuifʋ gbʋgbalɩa -ylaɛ: «Mɔ ɔ 'ka mnɩa, 'ɩn -a 'na 'ka ɔ 'yɩa? 'Lee, Zuifʋ mɩa -glɔgʋ -mɔ *Glɛkɩ glaa, wa glaa ɔ yia mnɩa yɩ? 'Lee, waa Glɛkɩ ɔ yia -slolua mnɩa yɩ? 36 Wɛlɩ -we mɩa da nɩ, sa we 'ji mɩa? Ɔ nɛɛ: ‹Na da a yia -talɩa, 'ɩn a 'nɩa 'mɩ 'yɩa yi,› 'ɩn: ‹Da ɩn mɩa mnɩda, amɩa, a 'nɩ mneni a 'ka -mɔ mnɩ.› »
37 Nɩɩ, 'fɛtɩɩ 'wʋbhlolu -ylɩ mɩa, -we -wa wee 'ylɩɩ 'kadʋ, we nya -Zezu bɛa nyɩma 'yu, 'ɩn ɔ nɛɛ wɛlɩ 'tɩtɛ nyaɛ: «Nyɩmɛ -ɔ 'nyumatʋ -ka 'bha, ɔ yi na -gbɛ, 'ɩn ɔ 'ka 'ma. 38 Nyɩmɛ -ɔ -ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ, 'wlʋwlʋnyu -we wlaa 'yliyɔgagɩe, mʋ yia ɔ dlɩ zɔ 'wlʋa, 'sa we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ.» 39 'Nyu -we ka gbʋ ɔ gbaa, -Lagɔɔ Zuzu -wa. Nyɩma -wa zʋa ɔ dlɩ -gʋ nɩ, 'mʋ -Lagɔ yia wa 'nyɛa. Nɩɩ, -Lagɔ 'nɩ -slɔ Zuzu yoo 'pa, ɔ 'nɩ -slɔ -Zezu 'ŋnɩylilo 'nyɛɛ 'gbʋ.
40 Nɩɩ, nyɩma duun 'nʋa -Zezuu wɛlɩ, wa tɔlʋa nɛɛ: «-Ɔ mɩa dɛ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -a mɩa wʋda, mɔ -wa.»
41 Nyɩma tɔlʋa nɛɛ 'ya: «-Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩa, mɔ -wa,» nɩɩ, tɔlʋa nɛɛ: «-Lagɔɔ -Bhasanyɔ 'na 'ka Galilee 'bhʋ, we 'nɩ mʋʋ? 42 -Lagɔsɛbhɛ nɛɛ nɩɩ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩa, *-Davidɩɩ zʋayli ɔ yia 'bhʋa. Bɛtɩlɛmʋ -Davidɩɩ -zɔɔ mɩa, -mɔ ɔ yia 'bhʋa.»
43 Ɔɔ -Zezuu 'gbʋ waa nyɩma nɩ yia -yɔ 'bhʋbhlʋ. Wa 'nɩ 'maslɛɛn wɛlɩ -bhlo -ka. 44 Nyɩma tɔlʋa 'yɩbha wa 'ka ɔ kpa. Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ kwɛzɩ. 45 Da waa -Lagɔbudu 'kadʋʋ ŋwɛkʋnya 'bhʋa we ŋwɛɛ, 'ɩn wa yia -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Falizɩnyɩmaa -gbɛ lʋ mnɩ. -Bha -maa 'yɩbhaa wa laɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a 'nɩ -Zezu kpa, 'ɩn a -yɔ ɔ 'ka yia?»
46 Wa nɛɛ: «-A -ka bhaa 'wlʋ, nyɩmɛ 'nɩa -slɔ nyɩmɛ nɩ 'bhisa gba.»
47 'Ɩn Falizɩnyɩma nɛɛ wa -yla: «Amɩa, ɔ ka 'ya aɩn -dawli 'wʋnʋ, we 'nɩ mʋʋ? 48 Zuifʋʋ 'yugalɩnya -yɔ Falizɩnyɩma glaa, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ dlɩ -gʋ zʋ. 49 'Ɩn waa nyɩma mɩa dɛ, wa 'nɩ -amɩaa tite -yi, 'ɩn -Lagɔ ka wa mɛ -yɔ la tɩ.»
50 Nɩɩ, Falizɩnyɩmɛ yabhlo mɩ wa glaa, 'mɔ wa laa 'Nikodɛmʋ. (Ɔɔ 'Nikodɛmʋ, -ɔ mnɩa -Zezu 'yɩa zlɩmɛ, mɔ -wa.) Ɔ nɛɛ wa -yla: 51 «-Amɩaa tite 'nɩ gba nɩɩ, -a 'bhu sa nyɩmɛɛ -yɔgbʋ 'wʋ. -A 'nʋ -slɔ ɔ wɛlɩ, 'ɩn -we ɔ nʋa lɛ, -a 'ka we yibheli 'bhie, -a 'ka ɔ gbʋ dɩlɩ.»
52 Nɩɩ, tɔlʋa palɩa ɔ ŋwɛɛ, wa nɛɛ: «-Mɩ mɩa dɛ, Galilee -nyɩmɛ -mɩ mɩ 'yaa yɩ? -Ɩn -talɩ -slɔ -Lagɔwɛlɩ zɔ, 'ɩn -na yɩa nɩɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ yabhlogbɔɔ 'na 'ka Galilee 'bhʋ.»
[ 53 -Slɛɛn, -mɔmɔ -ka 'wʋsɔ, 'ɩn -mɔɔ mnɩa -mɔɔ -buduŋwɛɛ.
* 7:22 Dʋkpasɩ: nɩɩ, Ablaamʋ -Lagɔ 'nyɛa knɩ -plaplɩe tɩa.