8
'Ŋwnɔ -ɔ wa kpaa nʋkpasu -putu nya
Nɩɩ, -Zezu mnɩa *Olivʋsunyaa -gɔgɔ 'wlu, zlɩ zlɩa, we zlʋkpɛ -papa, -bha ɔ mnɩa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ lʋ, 'ɩn nyɩma weee yia ɔ -gbɛ yi. 'Ɩn -Zezu yia ladɩ ɔ 'ka nyɩma gbʋ -slolu. -Slɛɛn, -Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma -laa ylɩkwʋŋwnɔ yabhlo -Zezu 'yu. Ɔɔ ŋwnɔ mɩa, 'mɔ wa kpaa, -zugba ɔ -yɔ nʋkpasu -putu mɩ -budu 'wʋdɩda. -Bha wa 'yligbelia ɔ wa 'dɛ weee nyɩdɩ. -Maa nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «-Slolunyɔ, nɩɩ, 'ŋwnɔ -ɔ mɩa da nɩ, ɔ -yɔ nʋkpasu -putu mɩ -budu 'wʋdɩda, 'ɩn wa yia ɔ kpa. Moizɩ nɛɛ tite 'wʋ nɩɩ, 'sasʋkpa -ŋwnɔ mɩa, wa 'bha ɔ gbɔkʋ 'wʋ. 'Ɩn -mɩ, -ɩn nɛɛ saa?»
Ɔ zɔbhlilie nya wa gbaa dɛ wɛlɩ nɩ, ɔ 'dɛɛ wɛlɩ 'ka ɔ kpa, 'ɩn wa 'ka ɔ gbʋ dɩlɩ. Nɩɩ, -Zezu kwlia 'wʋ, 'ɩn ɔ yia -di la tli dʋdʋ ɔ -kwɩtɛya nya. Wa mɩ ɔ layɩbhadaa 'gbʋ, ɔ -sɔa 'wʋ, ɔ nɛɛ: «Aɩn glaa, nyɩmɛ -ɔ 'nɩa -slɔ gbʋnyuu yabhlogbɔɔ lɛnʋ, -mɔɔ 'pa ŋwnɔ nɩ gbɔkʋ tɩa.» 'Bhie, ɔ yi 'yaa 'wʋkwli, -zugba ɔ cɛlɩ dʋdʋ.
Da wa 'nʋa ɔ wɛlɩ, 'ɩn wa yia mnɩmnɩe bhli -bhlo -bhlo, we bhlili nyɩma kpasɩ -gʋ, 'ɩn -Zezuu 'dɛbhlo yia -bha -tʋ we -yɔ ɔɔ 'ŋwnɔ. 10 -Slɛɛn, -Zezu -sɔa 'wʋ, ɔ nɛɛ: «Bhɔlɔ, da wa mɩa? Da amaa gbʋdɩlɩnyaa 'dɛbhie mɩa? 'Lee, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ -tʋ ɔ 'ka aɩn gbʋ -dɩlɩɩ?»
11 Ɔ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ da -tʋ ɔ 'ka 'mɩ gbʋ -dɩlɩ.»
'Ɩn -Zezu nɛɛ: «'Ɩn -amɩ, ɩ'ɩn -dɩlɩ 'ya aɩn gbʋ. Nɩɩ, a mnɩ -buduŋwɛɛ. We 'bhʋ -zɛɛn 'wʋ, ama -putu 'na nʋnʋ gbʋnyuu lɛ -nɩɛ.»]
-Zezu mɩ dʋdʋgʋ -nyɩmaa zlɩ nya
12 -Slɛɛn, -Zezu nɛɛ 'ya nyɩma -yla: «-Amɩ -wa dʋdʋgʋ -nyɩmaa zlɩ. Nyɩmɛ -ɔ yia 'mɩ 'bɩ nɔa, ɔ 'nɩa nikpise 'wʋ nɔa yi. Nɩɩ, zlɩ -we wlaa 'yliyɔgagɩe, 'mʋ ɔ yia 'yɩa.»
13 -Bha Falizɩnyɩma gbaɛ: «-Na 'dɛ -wa -na gbʋdayɩnyɔ, wɛlɩ -we -na yia gbaa, -a 'na 'ka we gbʋzɔnʋ la.»
14 Ɔ 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, na 'dɛ yi na gbʋdayɩnyɔ nya -mɩoo, gbʋzɔnʋ -wa. -We ka gbʋ -wa, mɔ na bhʋa, we -yɔ mɔ na mnɩa, ɩn -yi -bha da. We mɩ 'sa 'bhie, amɩa, da na bhʋa, a 'nɩ -bha da -yi, 'ɩn mɔ na mnɩa, a 'nɩ -bha da -yi. 15 Sa dʋdʋgʋ -nyɩma bhua gbʋ 'wʋ, 'sa a bhua nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ. Nɩɩ, -amɩ mɩa, ɩ'ɩn 'bhu nyɩmɛ yabhlogbɔɔɔ -yɔgbʋ 'wʋ. 16 Nɩɩ, we -ka nyɩmɛɛ -yɔgbʋ ɩn 'ka 'wʋbhu, na gbʋwʋbhubhue mɩ tɩklɩɩ. -We ka gbʋ -wa, we 'nɩ na 'dɛbhlogbɔɔ bhu wee gbʋ 'wʋ, Dide -ɔ tiea 'mɩ, ɩn -yɔ ɔ 'sɔ mɩ. 17 We mɩ amɩaa tite 'wʋ cɛlɩda nɩɩ, -we gbʋdayɩnya 'sɔ -ka gba wɛlɩ -bhlo nya, a mneni a 'ka we dlɩ -gʋ zʋ.» 18 -Amɩ mɩ na gbʋdayɩnyɔ nya, 'ɩn Dide, -ɔ tiea 'mɩ, -mɔɔ mɩ 'yaa na gbʋdayɩnyɔ nya.
19 Wa nɛɛ ɔ -yla: «Da -na Dide mɩa?»
-Zezu nɛɛ: «Amɩa, a 'nɩ 'mɩ -yi, 'ɩn a 'nɩ na Dide -yi, a -ka yaa 'mɩ -yi, -zugba a -yi yaa na Dide.» 20 Nɩɩ, wee gbʋ nɩ -Zezu gbaa, -zugba ɔ mɩ nyɩma gbʋ -sloluda -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, da wa palɩa -Lagɔgwɛzi, we kwesi. Ɔnʋʋ 'ylɩ 'nɩ -slɔ nynii 'gbʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ kpa.
-Zezu nɛɛ nɩɩ, mnɩa ɔ yia
21 -Zezu nɛɛ 'ya wa -yla: «Mnɩa na yia, 'ɩn na da a yia -talɩa. Nɩɩ, amɩaa gbʋnyuu lʋ a yia tlɩlɩa. Da ɩn mɩa mnɩda a 'nɩ mneni a 'ka -mɔ mnɩ.»
22 -Slɛɛn, Zuifʋʋ 'yugalɩnya nɛɛ: «Ɔ 'dɛ ɔ yia 'bhaa yɩ? -We ka gbʋ -wa, ɔ nɛɛ: ‹Da ɩn mɩa mnɩda, a 'nɩ mneni a 'ka -mɔ mnɩ.› »
23 Ɔ 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «Amɩa, dʋdʋʋ -nʋ a -mɩa, 'ɩn -amɩ, yalɩɩ -nʋ ɩn -mɩa. Dʋdʋgʋ -nyɩma a -mɩa, 'ɩn -amɩ 'nɩ dʋdʋgʋ -nyɩmɛ. 24 We 'dɛɛ 'gbʋ ɩn yia gba nɩɩ, amɩaa gbʋnyii lʋ a yia tlɩlɩa. 'Ɩn tlɩa a yia amɩaa gbʋnyii lʋ, we -ka nɩɩ, a 'nɩ we dlɩ -gʋ zʋ nɩɩ, -ɔ ɩn -mɩa, 'mɔ ɩn -mɩa.»
25 -Bha wa 'yɩbhaa ɔ laɛ: «Nyɔɔ -ɩn -mɩa?»
Ɔ nɛɛ: «We 'bhʋ we gwedɩda, ɩn mɩ we aɩn -yla gbada. 26 Ɩn mneni ɩn 'ka gbʋ duun gba amɩaa daa, 'ɩn ɩn 'ka aɩn gbʋ dɩlɩ. Nɩɩ, -ɔ tiea 'mɩ, ɔ mɩ tɩklɩɩ, 'ɩn -we ɩn 'nʋa ɔ -gbɛ, 'mʋ na gbaa dʋdʋgʋ -nyɩma -yla.»
27 Wa 'nɩ we 'wʋ la 'nʋ nɩɩ, ɔ Didee gbʋ ɔ mɩa gbada. 28 We 'gbʋ, ɔ nɛɛ wa -yla: «A -ka Nyɩmɛɛ 'Yu 'wʋbhu yalɩ 'bhie, a yibhelia we 'ji nɩɩ, -ɔ ɩn -mɩa, 'mɔ ɩn -mɩa. 'Ji a yia we yibhelia nɩɩ, ɩ'ɩn nʋ -lu yabhlogbɔɔ lɛ na 'dɛ -bhlo, nɩɩ, -we Dide -slolua 'mɩ, 'mʋ na gbaa. 29 Nɩɩ, -ɔ tiea 'mɩ ɔ -yɔ 'mɩ 'sɔ mɩ. 'Ylɩ weee nya, -we nanɩa ɔ dʋdʋ 'mʋ na nʋa lɛ, we 'dɛɛ 'gbʋ, ɔ 'nɩ na 'dɛ -bhlo tɩ.»
30 Da ɔ gbaa gbʋ nɩ, -bha nyɩma duun zʋa ɔ dlɩ -gʋ.
Galɩɩ 'zayli
31 -Zezu nɛɛ Zuifʋ -wa zʋa ɔ dlɩ -gʋ -ylaɛ: «A -ka na wɛlɩ -gʋ nɔ, a mɩ na 'bɩnɔnya -zɔnʋ nya. 32 'Ɩn a yibhelia gbʋzɔnʋ, 'ɩn wee gbʋzɔnʋ saa aɩn gaylo 'wʋ.»
33 Wa nɛɛ: «Nɩɩ, *Ablaamʋʋ 'yuoyua -a -mɩa, -amɩaa klu -ka bhaa 'wlʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ -slɔ -aɩn galɩ -zɛlɩ. Lɛɛ -lu ka 'gbʋ -na gba -slɛɛn nɩɩ, -ɩn 'ka -aɩn gayloflii -saa?»
34 -Zezu -saa wa -gʋ, ɔ nɛɛ: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, -ɔ nʋa gbʋnyuu lɛ, gbʋnyuu gaylo ɔ -mɩa. 35 Gaylo mɩa, yiyinyɔ -wa, ɔ 'nɩ -buduŋwɛɛ -nyɩmɛ 'ylɩ weee -nʋ nya. 'Ɩn, -buduŋwɛɛɛ -kanyɔɔ 'yu mɩa, -buduŋwɛɛ -nyɩmɛ ɔ -mɩa 'ylɩ weee nya. 36 Nɩɩ, -Lagɔɔ 'Yu -ka aɩn gayloflii -sa nɩ, gayloflii a 'bhʋaa 'dɛbhie -gbolu. 37 Ablaamʋʋ 'yuoyua a -mɩa, ɩn -yi we 'ji. Nɩɩ, a 'yɩbha a 'ka 'mɩ 'bha, -we ka gbʋ -wa, a'a ŋwnu na wɛlɩ -yɔ. 38 -Amɩ mɩa, -we ɩn 'yɩa Didee -gbɛ, 'mʋ na gbaa. 'Ɩn amɩa, -we a 'nʋa amɩaa didee -gbɛ, 'mʋ a nʋa lɛ.»
39 Wa nɛɛ: «-Amɩaa dide mɩa, Ablaamʋ -wa.»
Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A -ka Ablaamʋʋ 'yua nya -mɩ gbʋzɔnʋ saa, -we ɔ nʋa lɛ, a ka yaa we lɛnʋ. 40 Nɩɩ, -slɛɛn mɩa, na 'bhabhɩee da a mɩa -talɩda, 'ɩn ɩn ka -nanʋ aɩn -yla gbʋzɔnʋ gba, gbʋzɔnʋ -we ɩn 'nʋa -Lagɔɔ -gbɛ. Wee gbʋ mɩa, Ablaamʋ 'nɩ we 'sasʋkpa -nʋ lɛnʋ. 41 Nɩɩ, amɩa mɩ amɩaa didee lɛnʋgbʋ lɛnʋda.»
-Bha wa gbaɛ: «-A 'nɩ bhoyi -gʋ yua nya -mɩ. -A 'dɛ weee ka Dide -bhlo, -Lagɔ -wa.»
42 Ɔ nɛɛ wa -yla: «-Lagɔ -ka yaa amɩaa Dide, -zugba a -kalɩ yaa na zɛ. -We ka gbʋ -wa, ɔ -gbɛ na bhʋa, 'ɩn ɔ 'gbʋ ɩn mɩa -seli. We 'nɩ na 'dɛ nya ɩn yi, mɔ tiea 'mɩ. 43 A 'nɩ na wɛlɩ 'wʋlanʋda -mɩ, lɛɛ -lu ka 'gbʋa? -We ka gbʋ -wa, a 'nɩ mneni a 'ka na wɛlɩ 'nʋ. 44 Nɩɩ, amɩaa dide -wa 'Kuzu, 'ɩn a 'yɩbha a 'ka 'Kuzuu dʋmagbʋ lɛnʋ. We 'bhʋ we gwedɩda, we mɩ nyɩmɛbhanyɔ nya. Gbʋzɔnʋ 'nɩ -slɔ we ŋwɛɛ 'wlʋ. Gbʋzɔnʋ 'nɩ we 'wʋ -mɩɩ 'gbʋ. We 'dɛɛ wɛlɩ mɩa, mʋ -wa yoyowɛlɩ. We mɩ *yokanyɔ nya, 'ɩn we mɩa *yoo dide nya. 45 'Ɩn -amɩ, gbʋzɔnʋ na gbaa 'gbʋ, a'a ŋwnu na gbʋ -yɔ. 46 Aɩn glaa, nyɔɔ 'ka we -slolu nɩɩ, ɩn ka gbʋnyuu lɛnʋa? Nɩɩ, ɩn -ka gbʋzɔnʋ gba nɩ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a'a ŋwnu we -yɔa? 47 Nɩɩ, nyɩmɛ -ka -Lagɔɔ -nʋ nɩ, -Lagɔɔ wɛlɩ ɔ nʋa. A 'nɩ -Lagɔɔ -nʋ, we 'dɛɛ 'gbʋ a 'nɩa wee wɛlɩnya 'nʋda -mɩ.»
-Zezu -yɔ Ablaamʋ 'sɔ nyɩdɩ, nyɔɔ 'ylia?
48 -Slɛɛn, Zuifʋ nɛɛ: «-A -ka gba nɩɩ, Samaliyu -ɩn -mɩa, 'ɩn zuzu 'nyuu mɩ -mɩ 'wʋ, -a 'nɩ yo 'tʋbhʋ, we 'nɩ mʋʋ?»
49 -Zezu nɛɛ: «-Ɩnnya, we 'nɩ nɩɩ, zuzu 'nyuu mɩ 'mɩ 'wʋ. Nɩɩ, na Dide na zʋa -bha. Amɩa'a zʋ -bha 'mɩ. 50 Ɩ'ɩn 'ylimanɩ na 'dɛ, -ɔ 'yɩbhaa na 'ŋnɩ 'ylimanɩ, ɔ mɩ -bha, mɔ bhua gbʋ 'wʋ. 51 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ -ɔ zʋa na wɛlɩ 'nʋŋwɛ, ɔ 'na 'ka tlɩtlɩe 'yɩ.»
52 Zuifʋ nɛɛ: «Nɩɩ, -a -yi -slɛɛn we 'ji nɩɩ, zuzu 'nyuu mɩ -mɩ 'wʋ. Ablaamʋ -yɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya ka tlɩ. 'Ɩn -mɩ, -ɩn nɛɛ, nyɩmɛ -ɔ -ka -na wɛlɩ 'nʋŋwɛ zʋ, ɔ 'na 'ka tlɩtlɩe 'yɩ. 53 Nɩɩ, -amɩaa dide Ablaamʋ ka tlɩ. 'Lee, -mɩ 'ylia -mɩ -zia -amɩaa dide Ablaamʋ yɩ? -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya ka 'ya tlɩ. Sa -na bhu -na 'dɛ 'wʋa?»
54 -Zezu nɛɛ: «Ɩn -ka na 'dɛ 'ylimanɩ, -mʋʋ 'nɩ 'ji -ka. Nɩɩ, na Dide 'ylimanɩa na 'ŋnɩ, na Dide -ɔ ka daa a gbaa: ‹Mɔ -wa -amɩaa -Lagɔ.› 55 'Ɩn, a 'nɩ ɔ -yi, -amɩ -yi ɔ. Ɩn -ka gba nɩɩ, ɩn 'nɩ ɔ -yi, -zugba amɩa 'bhisa ɩn mɩa yokanyɔ nya. Nɩɩ, ɩn -yi ɔ, 'ɩn na nɔa ɔ wɛlɩ -gʋ. 56 'Mʋna ka amɩaa dide Ablaamʋ ye, nɩɩ, 'ylɩ -we nya ɩn 'kaa yi, ɔ 'ka -bha 'yɩɩ 'gbʋ. Ɔ 'yɩa wee 'ylɩ -yɔ, 'ɩn ɔ yia 'mʋna li.»
57 Zuifʋ nɛɛ ɔ -yla: «Aya! -Ɩn 'nɩ -slɔ -zʋ glʋ 'sɔ 'ya kugbua li, 'ɩn -ɩn yia Ablaamʋ 'yɩ yɩ?»
58 -Zezu nɛɛ: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: Ablaamʋ 'nɩa -slɔ 'wlʋ, -amɩ mɩ.»* 59 -We mɩa daa 'gbʋ, wa yia gbɔkʋ labhu, wa 'ka we ɔ 'wʋbha. Nɩɩ, -Zezu zizea, 'ɩn ɔ yia -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ 'tla.
* 8:58 Wee wɛlɩ nɩ -Zezu gbaa da nɩ, we -yɔ 8.24 'sɔɔ 'ji -bhlo. Nɩɩ, -Lagɔɔ -mɔwlʋ ŋnɩɩ 'dɛbhie ɔ zʋa ɔ 'dɛ. Zuifʋʋ 'wlukʋʋn nɩɩ, -Lagɔ ɔ vɛlɩa.