'Sɛbhɛɛ 'sɔnʋ Pɔlʋ 'paa Timotee yoo
'Sɛbhɛɛ 'sɔnʋ *Pɔlʋ 'paa ɔ 'tale Timotee yoo, mʋ -wa. Pɔlʋ mɩ -kaslʋ 'wʋ *Wlɔmʋ, 'bhie ɔ yia wee 'sɛbhɛ nɩ cɛlɩ. 'Dɩzʋwɛlɩ tɔlʋa Timotee 'kaa -Lagɔnyɩmaa 'yugalɩnya zʋ, wa 'ka -mɩ tɩklɩɩ, 'mʋ Pɔlʋ cɛlɩa ɔ 'wʋ.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ *Pɔlʋ cɛlɩa 'sɛbhɛ nɩ, -Lagɔ ka we 'wʋŋwnu, 'ɩn ɩn yia -Zezu *Klisɩɩ *tietienyɔ -zɛ. -Lagɔ nɛɛ gbʋzɔnʋ nya nɩɩ, 'yliyɔgagɩe ɔ yia wlaa, wee 'yliyɔgagɩe mɩa, -wa -yɔ -Zezu 'sɔ -ka -mɩ, ma yɩa we. 'Ɩn ɔ yia 'mɩ tie, ɩn 'ka we gbʋgbanyɔ -zɛ.
-Mɩ Timotee, na dʋdʋnanɔ -yu, -mɩ na cɛlɩa 'wʋ. Nɩɩ, -amɩaa Dide -Lagɔ -yɔ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna -mɩ 'nyu la, wa 'yɩlɩ -mɩ nyazɩ, 'ɩn wa 'nyɛ -mɩ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
Pɔlʋ 'paa Timotee 'kʋayli
-Lagɔ na paa fuo, na dʋkpasɩ ka ɔ bʋbɔ, wa 'bɩgʋ, -amɩ na bʋbɔ 'yaa ɔ dlɩ tɩklɩɩ nya. Ɩn -ka ɔ bhubhoeda -mɩ, zlɩoo, sabɔoo, na dlɩ'ɩ 'bhʋ -mɩ -gʋ, we 'gbʋ na paa -Lagɔ fuo. Nɩɩ, na dlɩ'ɩ 'bhʋ -na 'mɩɔ -gʋ, -na 'tʋ mɩ 'mɩ 'bhada, mʋ 'kaa 'mɩ 'mʋna 'wʋla. Ɩn 'nɩ we 'wʋdlʋ. Nɩɩ, -na dlɩ mɩ -Zezu Klisɩ -gʋ. Tɩada, -na 'nyaasa Loisɩ ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ, ɔ 'bɩgʋ, -na 'nyaa Enisɩ -wa. 'Ɩn ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -na dlɩ mɩ 'ya ɔ -gʋ, we 'gbʋ na paa ɔ fuo. We 'dɛɛ 'gbʋ ɩn nɛɛ -mɩ -ylaɛ: 'tɩtɛ -Lagɔ 'nyɛa -mɩ, -ɩn 'ka ɔ lubho nʋ, da ɩn palɩa -mɩ sɔ -gʋla, -ɩn 'na 'tideli we 'yi -nɩ, we yi -nyumo. Nɩɩ, Zuzu -Lagɔ faa -aɩn 'wʋ, we 'nɩ nyanɔ -zuzu: -we ɔɔ Zuzu nʋa lɛ, mʋ -wa nɩɩ, 'tɩtɛ ɔ yelia -aɩn, amɩaa bheliaa zɛkalɩdlɩ ɔ nyɛa -aɩn, 'ɩn -a 'ka -amɩaa 'dɛ kpa sa -yi.*
Zʋ 'na 'bhalɩ -mɩ -amɩaa -Kanyɔɔ gbʋ -gbada -nɩ. -Amɩ, -ɔ wa 'paa -kaslʋ 'wʋ ɔ 'gbʋ, zʋ 'na 'bhalɩ -mɩ na 'gbʋ -nɩ. -We -ɩn 'kaa lɛnʋ, mʋ -wa nɩɩ, wa -ka -mɩ sɩalɩa yi -Lagɔgbʋʋ 'gbʋ, -ɩn ŋwnu we -yɔ 'tɩtɛ -we -Lagɔ 'nyɛa -mɩ nya. Mɔ -saa -aɩn gbʋ 'wʋ, 'ɩn mɔ laa -aɩn, -a 'ka ɔnʋʋ nyɩma tɩklɩɩ -zɛ. Ɔ -ka 'sa nʋ, we 'nɩ -amɩaa lɛnʋgbʋ -zɔnʋʋ gbʋ, nɩɩ, ɔ ka 'cɩn we -yɔŋwnu 'nanɩdlɩ nya, -zugba ɔ 'nɩ -slɔ -lu yabhlogbɔɔ lala. 10 -Slɛɛn, -Lagɔ ka we -aɩn -slolu -amɩaa Gbʋwʋsanyɔ -Zezu Klisɩɩ gbɛgbɛɩn. Nɩɩ, mɔ lua tlɩtlɩe. Ɔ ka we -aɩn 'klʋslolu nɩɩ, -a -ka -Lagɔgbʋ -yɔŋwnu, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'ɩn -a 'yɩa we. 11 Wee -Lagɔgbʋ mɩa, -Lagɔ ka -bha 'mɩ -sa ɩn 'ka we gba, ɩn 'ka ɔ tietienyɔ -yɔ ɔ gbʋʋ -slolunyɔ -zɛ. 12 We 'gbʋ sɩasɩe -we 'wʋ ɩn mɩa 'plɩlɩda, we'e 'bhalɩ 'mɩ zʋ. -We ka gbʋ -wa, -ɔ ɩn zʋa dlɩ -gʋ, ɩn -yi ɔ, 'ɩn na dlɩ 'tɛlɩ we -gʋ nɩɩ, -we ɔ tɩa 'mɩ -yɔ, 'wʋ ɔ yia we 'paa, 'ɩn gbʋwʋbhuylɩ 'ka nyni.
13 Wɛlɩ -zɔnʋ -ɩn 'nʋa da 'mɩ ŋwɛɛ, -ɩn gba we wɛlɩ -bhlokpadɛ -na -lima -yla. -Ɩn nʋ we lɛ dlɩzʋzʋe -yɔ zɛkalɩdlɩ nya -Zezu Klisɩ 'wʋ. 14 Wɛlɩ -zɔnʋ -Lagɔ tɩa -mɩ -yɔ, -ɩn zʋ we 'yliyɔ, Zuzu 'Pʋpa -ɔ -dɩlɩa -aɩn 'wʋlaa 'gbʋ.
15 Nɩɩ, -ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -wa mɩa -Azii -dʋdʋ -gʋ, wa ka 'mɩ 'bɩ 'bhʋ, Fizɛlɩ -yɔ Ɛlɩmozɛnɩ mɩ wa glaa. 16 Nɩɩ, Onezifɔlʋ mɩa, ɔ ka 'mɩ 'kʋayli 'pa tenyii, zʋ 'nɩ ɔ 'bha ɩn mɩ -kaslʋ 'wʋʋ 'gbʋ. -We ɔ nʋa lɛ, -Lagɔ 'palɩ we 'bɩgʋ ɔ nyɩma -yla. 17 Da ɔ nynia *Wlɔmʋ, 'ɩn ɔ yia 'mɩ 'ylibɩlanɔnʋ bhabha, 'ɩn ɔ yia 'mɩ 'yɩ. 18 -Lagɔ 'yɩlɩ ɔ nyazɩ ɔ nyɩmaa gbʋwʋbhuzlɩ. Da -a mɩa Efɛzɩgbe nʋkplɛ, -na 'dɛ -yii 'dɛbhie we 'ji nɩɩ, ɔ ka 'mɩ 'wʋsa sɔ weee lʋ.
* 1:7 We 'ji -putu -waɛ: -Lagɔ 'nɩ -aɩn nyanɔdlɩ nʋkplɛ zʋ, 'tɩtɛ klaa, nɩnnanɩe klaa, we -yɔ 'dɛ -kpakpɩe 'nanʋʋ, we dlɩ ɔ zʋa -aɩn nʋkplɛ.