2
-Zezu Klisɩɩ 'slʋja -zɔnʋ
-Mɩ na 'yu, -mɩ -Zezu Klisɩ 'nyɛa 'nanɩdlɩ -ɩn kpa we la -kli, 'ɩn we 'ka -mɩ latɛmanɩ. -We -ɩn 'nʋa 'mɩ ŋwɛɛ nyɩma duun 'yibadɩ, -ɩn zʋ we 'dɩ nyɩma -zɔnʋ, 'ɩn -maa mneni -maa 'ka we nyɩma -putu -slolu. -Ɩn -ka sɩada -mɩ -Zezu Klisɩɩ 'gbʋ, -ɩn ŋwnu we -yɔ ɔ 'slʋja -zɔnʋ 'bhisa. Nyɩma -ka 'slʋja pla, -ɔ -ka gba ɔ 'ka ɔ -kanyɔ dʋdʋ namanɩ, ɔ'ɔ pla nyɩma -kpʋaa gbʋ 'wʋ. Nyɩma -ka -gwagwada gbeli, -ɔ 'nɩ wee -gwagwɩee tite 'nʋŋwɛ zʋ, wa 'na 'ka gba nɩɩ, -mɔɔ nynia tɩa. Kpaapanyɔ -ɔ nʋa ɔ kpaa lubho sa 'tɩtɛɛ, mɔ yɩa we lililuu tɩanʋ. -We ɩn mɩa gbada, pʋpalɩ we 'wlukʋʋn la sa 'nanʋʋ, 'ɩn -Lagɔ 'ka -mɩ 'tɩtɛ 'nyɛ -ɩn 'ka we 'dɛ weee 'wʋlanʋ.
-Na dlɩ -bho -Zezu -gʋ, mɔ -sɔa 'wʋ tlɩtlɩnya glaa, *-Davidɩ mɩ ɔ dʋkpasa nya, mʋ -wa -Lagɔgbʋ -we na gbaa nyɩma -yla. Wee -Lagɔgbʋʋ 'gbʋ ɩn mɩa sɩada, wa ka 'mɩ gbʋan, 'ɩn wa yia 'mɩ -kaslʋ 'wʋpa gbʋnyumonyɔ 'bhisa. Nɩɩ, -Lagɔwɛlɩ mɩa, we 'nɩ gbʋanda -mɩ. 10 We 'dɛɛ 'gbʋ, ɩn 'nɩa wee sɩasɩe 'wluzɔlasalɩda -mɩ, -wa -Lagɔ -saa -bha ɔ -nʋ nya, 'ɩn wamɩa 'ka 'yoo 'yɩ. Wee 'yoo -gʋ -Zezu Klisɩ -salɩa wa gbʋ 'wʋ, 'ɩn ɔ 'ŋnɩmnɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, wa 'ka we 'yɩ. 11 Wee wɛlɩnya nɩ mɩ gbʋzɔnʋ nya:
«-A -yɔ ɔ 'sɔ ka tlɩ,
'yliyɔgagɩe -a -yɔ ɔ 'sɔ yia 'yɩa.
12 -A 'nɩ sɩasɩe 'wluzɔlasalɩ,
-a -yɔ ɔ sɔ yia nyɩma 'wlulapɩlɩa.
-A -ka ɔ gbʋ kpɛlɩ,
'ɩn ɔ kpɛlɩa -amɩaa gbʋ.
13 -Amɩaa dlɩ -ka ɔ -gʋbhʋ,
ɔnʋʋ dlɩ mɩ -aɩn -gʋ,
-we ka gbʋ -wa,
ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka ɔ 'dɛ kpɛlɩ.»
-We nanɩa -Lagɔ dʋdʋ, mʋ nɩ
14 -Ɩn -sa wa dlɩ glu gbʋ nɩ -gʋ, zʋ wa 'dɩ nɩɩ, wa 'na kpɛlɩ wɛlɩɩ 'ji -gʋ -nɩ. Wee kpɛlɩ kpɛlɩe mɩa, we mɩ bhe. Nɩɩ, -lu -bhlogbɔɔ we nʋa lɛ, mʋ -wa nɩɩ, -wa pʋlʋa we yukwli, 'ma we bhlɩa la. 15 Nɩɩ, -we mɩa -na -nʋ nya, -ɩn gʋ la, 'ɩn nyɩmɛ wa ylaa la, 'ɩn wa yia ɔ 'yɩ nyɩmɛ tɩklɩɩ nya -Lagɔ 'yu, -ɩn 'ka ɔ -zɛ, mɔ -wa lubhonʋnyɔ -ɔ ɔ lubho'o 'bhalɩa zʋ, 'ɩn -ɔ gbaa wɛlɩ -zɔnʋ tɩklɩɩ. 16 Nɩɩ, -zlɛ -klo wa saa nɛɛ -Lagɔ 'nɩ yaa lamɩ, -ɩn 'na palɩ we ŋwɛɛ -nɩ. -Wa palɩa we ŋwɛɛ, -Lagɔ -yɔ wa mɩa 'bhʋda. 17 Wa wɛlɩ mɩa, 'gbia vou -wa, 'ɩn we lia yɩcɛ. Imenee -yɔ Filɛtɩ mɩ waa nyɩma glaa. 18 Wa ka wɛlɩ -zɔnʋʋ 'yloogblʋ labhʋlʋ, wa nɛɛ: «-Lagɔ ka -aɩn tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔlʋ pepe.» 'Ɩn we yia nyɩma tɔlʋa -Lagɔɔ dlɩgʋzʋzʋe -nyumɔ. 19 -Mʋʋ bhla, *-Lagɔbuduu bhʋ 'tɩtɛ ɔ palɩa glu, we mɩ -bha gege, -mɔ wa cɛlɩa: «-Lagɔ -yi ɔnʋʋ nyɩma, 'ɩn nyɩma weee gbaa nɩɩ, wa -mɩ -Lagɔɔ -nʋ nya, wa 'bhʋ gbʋnyuu 'bɩ.»
20 Nɩɩ, 'ŋnɩmnɩnyɔɔ -budu zɔ mɩa, we 'nɩ -can kna -yɔ 'gwɛzi knaa 'dɛkpʋa wa ylɩ -mɔ. Nɩɩ, tɔlʋa mɩ mamɛ nya, 'ɩn tɔlʋa mɩa su nya. We tɩanʋ mɩa, 'fɛtɩ 'kadʋʋ zlɩ wa lilia we 'wʋ. 'Ɩn we 'sɔnʋ mɩa, 'ylɩ weee nya wa lilia -mʋʋ 'wʋ. 21 We -ka 'sa -mɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka gbʋnyii nɩ 'bɩbhʋ, -Lagɔ yia ɔ 'dɛɛ nʋ lubho wlaa kna -zɔnʋ 'bhisa. Nɩɩ, ɔ -kanyɔ yia -bha ɔ -saa -mɔɔ 'dɛɛ -nʋ nya, ɔ gbʋ -su 'wʋ -mɔɔ kwɛɛ. Ɔ sɔ mɩ lubho -zɔnʋ weee -yla. 22 Nyimesiaa dlɩwʋnynilu mɩa, -ɩn -gwa we kwɛɛ. -We -yɔ -ɩn 'kaa lanyni, mʋ -wa nɩɩ, -ɩn nʋ gbʋ tɩklɩɩ lɛ, -ɩn zʋ -Zezu dlɩ -gʋ, -ɩn -kalɩ -na -limaa zɛ, -ɩn -mɩ -dlɔɔ. -Wa kaa dlɩ tɩklɩɩ, 'ɩn wa bhubhoea -Lagɔ, -ɩn -yɔ wa 'sɔ nʋ gbʋ nɩ lɛ. 23 Wa -ka kpɛlɩda -mɩ, we -tukwlaa, -we wa gbaa, wa 'nɩ we -yi, -ɩn 'na palɩ we ŋwɛɛ -nɩ. -Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, wee kpɛlɩe mɩa dɛ, -gɔlʋ -gʋ we palɩa 'wlu la. 24 We 'nɩ 'ylinanɩ -Lagɔɔ lubhonʋnyɔ 'ka -gɔlʋ gʋ, -we ɔ 'kaa lɛnʋ, mʋ -wa nɩɩ, ɔ -ka 'nanɩ nyɩma weee gbɛgbɛɩn. Ɔ yibheli gbʋ -slolu sa, ɔ 'na zʋlʋ gbʋ nʋkplɛ la -nɩ. 25 Nyɩma -wa kpɛlɩa ɔ, ɔ palɩ wa -yla gbʋ la dlɩ -dlɔɔ nya, -zugba ɔ dlɩ mɩ nɩɩ, -Lagɔ yia we lɛnʋa, 'ɩn wa 'ka wa dlɩ 'bhiti. 26 Sa 'bhisa, wa -ka 'wlu -gʋ -ka, 'ɩn wa bhʋa *'Kuzuu lubhu ŋwɛɛ, mʋ kpaa wa, wa 'ka we dʋmagbʋ lɛnʋ.