A JE' JU'UNA', TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U CAJAR COLOSAS. RAJI' TU TS'IBTA PABLO
COLOSENSES
1
A Pablojo' cu ts'ibtic ti' a mac a yacsmʌnob tu yorob tu cajar Colosas
1-2 A teno' Pablojen, yʌjtseq'uiren Jesucristo quire' baxuc u c'at C'uj. A teno' quet yejer in wet acsʌ'orir Timoteo quin t'ʌniquechex in wet acsʌ'orirex ich u cajar Colosas quire' ta wacsex ta worex ti' Jesucristo. A tenobo' in c'atob ca' u yam techex C'uj, ic Tetex, bayiri' xan in c'atob ca' u yam techex C'uj soc mʌna' ba' ca tucriquex.
A Pablojo' cu t'ʌnic C'uj ti' a mac a yacsmʌnob tu yorob
A tenobo', quin t'ʌnicob ic Tetex C'uj, a mac u Tet ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Rajra' quin t'ʌnicob C'uj, tan in wa'aricob ti': “Bayo' C'uj”, quire' ij quet acsʌ'orirex a ti' yʌnob ich u cajar Colosas. A baywo' quin t'ʌnicob C'uj ti'. Mʌ' ja wirej, quin wa'aricob “Bayo' ti' C'uj”, quire' tin wu'yob bic jach taj ta wacsex ta worex ti' Cristo Jesús. Tin wu'yob xan, bic caj a yajquintex tu cotor a wet acsʌ'orirex. Quire' wa ber ta yʌn bat'an u'yex u tajir u t'ʌn C'uj, ra' u jach tsoyir u t'ʌn C'uj, ra' ta wu'yex a ba' ca pajiquex ich C'uj, rajen ca wacsiquex ta worex, rajen ca chen yajquintiquex a wet acsʌ'orirex. Mʌ' ja wirej, u jach tsoyir u t'ʌn C'uj tu cu c'uchur ich mac cu c'axicob u cuxtarob soc mʌ' u c'at yacsicob u si'pirob. Rajen cu yacsicob tu yorob ti' C'uj, bayiri' xan, cu yajquinticob u yet acsʌ'orirob an ten bic techex. A rayo' ir a techexo' ta wu'yex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj caj a najtex tu jach tajir u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Ra' ta cʌnex ti' Epafras, a mac in yajob, quij Pablo, tu quin beyajob ti' C'uj. Mʌ' ja wirej, raji' cu chichiquintic a worex Epafras tu cu beyaj ti' Cristo ti' tenob tu yʌnechex. Caj urij Epafras tin wicnʌnob caj u tsicbataj in wu'yob bic ca jach yajquintiquenobex, quire' p'eri'o'onex ich u Taj'or u Pixam C'uj.
Rajen rajra' quin t'ʌnicob C'uj techex, ra'iri' q'uinin tin wu'yob ta wacsex ta worex ti' Cristo. Quin t'ʌnicob C'uj soc u yamtiquechex quir a najtiquex a ba' c'aso', bayiri' a ba' tsoyo', tan a yamta'rex ten u Taj'or u Pixam C'uj. 10 Wa tan a najtiquex aro' quire' u Taj'or u Pixam C'uj tan u yamtiquechex, jeroj c'ucha'an a worex a manex tu tsoyir an bic u c'at ic Jaj Ts'urirex, rajra' tan a qui'quintiquex u yor ic Jaj Ts'urirex xan. Bayiri' bin a ca'ex a qui' cʌnex C'uj. 11 Quin t'ʌnicob C'uj ca' u chuquej techex u jach muc' C'uj soc c'ucha'an a worex a muc'tex a ba' cu tar techex. Soc qui' a worex ca bin a muc'tex quire' nemʌ' biquechex. 12 Quin t'ʌnicob C'uj xan, ca' a cʌnex a wa'arex ti' C'uj: “Bayo', quechex ti', ic Tetex C'uj, quire' ta qui' yajquintenob.” Mʌ' ja wirej, a C'ujo' tu ts'aja to'onex u muc' soc u jʌsic a ba' yʌn ich ca'anano' a tu ric'saj ti' mac a C'uj yʌnino', a ti' yʌn tu sasirir C'ujo'. 13 A C'ujo' caj u taco'onex ti' a quisino', a mac ic jach ts'urintiquex a ucho'. Quire' a ucho' quic manex ic yac'birir a quisino'. Caj u maso'onex a C'ujo' soc ij qui' ts'urintiquex u parar C'uj, quire' u jach yaj u parar a C'ujo'. 14 Mʌ' ja wirej, Jesucristo tu taco'onex caj u jawsaj ic si'pirex quire' joc' u q'uiq'uer to'onex, u bo'orir ic si'pirex.
U bʌjiri' C'uj caj u wʌc'ʌs maso'onex caj quimij Cristo soc raji' yʌnino'onex
15 A jach C'ujo mʌ' irir ten wa mac, chen ber tu ch'aj u winquirir Jesús, jeroj tij quirex C'uj. Mʌ' ja wirej, cax mʌ' toy beta'c yoc'ocab uch, quij, ti' toc yʌn a C'ujo' ch'ic uch, u beri' ti' toc yʌn Jesucristo. 16 A Cristojo' caj u betaj tu cotor a ba' ti' yʌn ich ca'anano', bayiri' xan, a ti' yʌn tera' ich yoc'ocab. Cax a quij quiriquex, cax a ba' mʌ' jij quirex, raji' tu betaj. Tu cotor a maco' a yʌn u muc'o' ich ca'anano' a cu ts'urinta'r a ba' ti' yʌn ti' taro' cax a ti' yʌnob ich yoc'ocab, robob toc beta'b ten Cristo. Mʌ' ja wirej, toc beta'b ten C'uj tu cotor ba' yejer Cristo soc u rʌc c'ujinta'r Cristo quire' jach carem. 17 Tu ch'ic chunin, cax mʌna' ba' beta'b, mʌna' ich ca'anan, mʌna' ich yoc'ocab, u beri' ti' yʌn Cristo. A Cristojo' cu ts'urinta'r ten tu cotor ba' soc mʌ' u jubur. 18 Ra'iri' Cristo u Jaj Ts'urirob a mac a yacsmʌnob tu yorob, quire' raji' u jo'r, rajen a to'onexo' iro'onex u winquirir Cristo. Quire' raji' yʌn bat'an riq'uij tu quimirir rajen je' ic riq'uirex xan, a baywo', jach manan u muc' ti' tu cotor ba', a ti' yʌno'. 19 Mʌ' ja wirej, a baywo', raji' Cristo quire' raji' jach C'uj u tajir. 20 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' u jach c'at u yamtico'onex quire' raji' Jesucristo. Rajen tu betaj soc c'ucha'an yor tsoy yiric tu cotor mac ich yoc'ocab, bayiri' ich ca'anan. Caj rʌc ch'ato'onex u bʌjiri'e' wa ber caj joc' u q'ui'quer Cristo caj quimij ich cruz.
21 C'aj wa techex xan, ta p'actex C'uj, mʌ' a c'atex a ti'o' quire' tan a manex ta c'asirex uch. Bayiri' xan, jach c'as a ba' ta tucrex uch. Chen a C'ujo' tu wʌc'ʌs payechex yicnʌn u bʌjiri'e'. 22 Mʌ' ja wirej, quimij u parar ich cruz u bo'orir a si'pirex. A baywo' tu tsoyquintaj a pixamex soc jach tsoy, soc mʌna' u c'asir ta pixamex. Mʌ' ja wirej, ʌcʌtan tu wich C'uj, mʌna' a si'pirex, quij. 23 Baxuc je' u betic techex wa ca qui' acsiquex ta worex ti', wa ca p'eri'quintic a worex yejer, wa mʌ' u tupsic a worex ti' u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Bayiri' xan, mʌ' tan a sutex ta pachex ti' u jach tsoyir u t'ʌn C'uj a ta wu'yex. Tu cotor mac tu yubob a ray t'ʌno', a ra' quin tsec'ticobo'.
A Pablojo' toc ara'b ti' quir u camsic u t'ʌn C'uj ti' a yacsmʌnob tu yorob
24 Cax baje'rer toc c'ʌra'anen ich u cajar Roma, qui' in wor, quire' tan in muc'yaj techex soc in yamtiquechex. Mʌ' ja wirej, baxuc muc'yajnʌjij Cristo, rajen quin muc'yaj techex, a mac a yacsmʌnob tu yorob. Quin muc'yaj jun xot' tu muc'yajnʌjij Cristo xan quir in nupsic u ti'ar a yacsmʌnob tu yorob. 25 Bayiri' teta'ben ten C'uj quir in beyaj ti'. Mʌ' ja wirej, tu c'ub in beyaj ra' quir in rʌc tsec'tic u t'ʌn C'uj techex, bayiri' soc yer mac tu cotor xan. 26 A C'ujo' tu ts'aj in beyaj a teno' uch, soc in toc aric ti' mac, a ba' a mʌ' ara'an ten C'uj ti' mʌna' mac uch. Mʌna' mac yer, quire' mʌ' ara'an ti' a mac ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbarob a ba' cu yac C'uj, cax tu ch'ic chunin mʌna' mac yeri'. Chen a C'ujo' tu toc araj ti' a mac a tu yacsob tu yorob baje'rer. Robob ts'ab u najticob ten C'uj. 27 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u tucraj ca' u cha'bʌr ij querex, a to'onex a mac a yacsmʌnob tu yorob ti' rati'. Mʌ' ja wirej, tan u yamtiquechex C'uj a mac a mʌ' u winiquirob judío. A ba' u ber jach manan tsoy quire', quij, a wet manex Cristo rajen a werex bin a ca'ex ca'ananex.
28 Rajen a tenobo' quin binob in tsec'ticob ti' mac tu cotor, tan in wa'aricob ti'ob ti' Cristo. Tan in chich aricob ti'ob soc mʌ' u betob a ba' c'aso'. Bayiri' tan in qui' camsicob a ti'obo' soc taj yerob u t'ʌn C'uj. Tan in qui' camsicob u t'ʌn C'uj soc c'ucha'an in worob in wacsicob tu cotor mac ʌcʌtan ti' C'uj soc taj cu yacsicob tu yorob ti' Cristo. 29 Rajen, quin jach beyaj quire' tin c'ʌmaj u chichir u muc' Cristo a mac a ti' yʌn tin pixam. Rajen quin p'isic in bʌj chich beyaj.