4
A techexo', a cu jach ts'urintechex a c'urewex, ca' a betex tsoy ti' a c'urewex. Mʌ' coyen a q'ueyiquex a ti'obo', chen taj a c'ʌniquex a ti'obo'. C'aj techex ti' yʌn a ts'urirex xani', quire' ta wacsex ta worex ti'. Raji' a ti' yʌno' ich ca'anano'. Tu ca bin a t'ʌnex C'uj, p'isex a bʌjex a t'ʌnex a ti'o', soc mʌ' u tar a tucurex tu' ca t'ʌniquex C'uj. Arex ti' C'uj: “Bayo'”, wa ber ca t'ʌniquex a ti'o'. Ra' u q'uinin ca bin a t'ʌnex C'uj, t'ʌnex C'uj tenob soc mʌna' mac cu mʌ'quej in berob tu quin tsec'ticob u t'ʌn C'uj. T'ʌnex C'uj soc u qui' c'ʌmiquenob quir in tsicbarob ti'ob Cristo, a mac tarij quir u jawsic u si'pirob soc c'ucha'an yorob u binob ca'anan. Mʌ' ja wirej, a ucho' mʌna' mac yer aro', rajen tu chucajenob u winiquirob judío caj u c'ʌrajenob uch. T'ʌnex C'uj xan, soc ca' bin in tsec'tej u t'ʌn C'uj, soc u qui' najticob soc yerob bic tabar quin tsec'tic. Qui' cʌnantex a bʌjex bic tabar a t'ʌniquex a mac a mʌ' yerob C'uj, quire' mʌ' ya'ab u q'uinin quir u yu'ur Cristo, rajen t'ʌnex a ti'obo' ca' u yubob Cristo. Ca' bin a t'ʌnex mac, qui' ca t'ʌniquex soc u tucricob jach tsoy a t'ʌniquex. Bayiri' xan, soc a werex bic tabar a nunquiquex u t'ʌnob a mac a mʌ' yerob C'uj soc u yacsicob tu yorob xan.
Pablo cu rʌc t'ʌnic u yet acsʌ'orirob
Ca' bin c'uchuc tu yʌnechex ij quet acsʌ'orirex, u c'aba' Tíquico, aro' bin u ca' tsicbar techex a ba' in ber a teno'. A Tíquicojo', in jach yaj, quire' caj u qui' yamten, mʌ' ju p'ʌt u beyaj hasta tu ts'ocs u beyaj a ti'o'. Quet caj beyanʌjen yejer u beyaj in Jaj Ts'urob. A mac a quin tuchi'tic techex, bin u ca' chichquint a worex soc a werex bic tabaren tu mʌca'anen tu cu ma'cʌr winicob, rajen tan in tuchi'tic techex Tíquico. Yet tar Onésimo ca' bin tac Tíquico tu yʌnechex. Raji' in jach yaj xan, tan u qui' beyaj ti' ic Jaj Ts'urirex. Aro' ti' cʌja'an ta cajarex uch. A ba' u ber a tera' ich u cajar Roma ti' a wet acsʌ'orirex, je' u tsicbʌticob ti' techex soc a wu'yiquex a ba' u berob ich u cajar Roma.
10 Bayiri' in wet c'ʌra'an winic, u c'aba' Aristarco cu ya'aric ca' in t'ʌnechex. Bayiri' xan, u yum Bernabé, u c'aba' Marcos, cu t'ʌniquechex. A ucho' raji' caj in ts'ibtajex ju'un soc a qui' acsiquex ca' bin c'uchuc tu yʌnechex. 11 A je'ra' Jesús u c'aba', cu t'ʌniquechex. Raji' ca'tur u c'aba', u jer u c'aba' Justo. Robob jariri' ich in wet winiquirob judío a tu yacsob tu yorob. A je' tresa' cu yamtiquenob tan u tsec'ticob u t'ʌn C'uj. Robob tu chichquintob in wor. 12 Jeroj cu t'ʌniquechex Epafras. Raji' cʌja'an ta cajarex uch. Bayiri' xan, cu beyaj ti' Cristo. A Epafraso', rajra' cu t'ʌnic C'uj techex. Cu muc'yaj tu cu t'ʌnic C'uj techex. Rajra' tan u t'ʌnic C'uj soc wa ba' a ber techexo' soc mʌ' a p'ʌtiquex u t'ʌn C'uj. Cu t'ʌnic C'uj soc a manex tu tsoyir soc a betiquex a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj. 13 Mʌ' ja wirej, a teno' tin wiraj tin wich bic muc'yajnʌjij tu cu t'ʌnic C'uj techex. Mʌ' chen ti' techex cu t'ʌnic C'uj, cu t'ʌnic C'uj a mac a cʌja'an tu cajar Laodicea, bayiri' xan cu t'ʌnic C'uj ti' a mac a cʌja'ano' tu cajar Hierápolis. 14 A Lucaso' cu t'ʌniquechex, raji' ic jach yajo'. A Lucaso' raji' cu ts'ʌquic maco', bayiri' Demas cu t'ʌniquechex. 15 T'ʌnex ten ij quet acsʌ'orirex, a ti' yʌnob tu cajar Laodicea. Bayiri' xan, t'ʌnex a mac a cu tar u much'quintob u bʌj quir yubicob u t'ʌn C'uj tu yatoch Ninfas. T'ʌnex Ninfas, a mac xquic xan, ij quet acsʌ'orirex. 16 Ca' bin ts'ocac a xaquiquex a je' ju'una', ca' a tuchi'tex ti' a yacsmʌnob tu yorob tu cajar Laodicea soc u xaquicob xan. Bayiri' xan, ca' a xaquex u ju'un a tin ts'ibtaj ti' a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Laodicea. Je' u ca' puric techex xan. 17 Arex ti' Arquipo: “Ca' a ts'ocs a beyaj Arquipo a ta c'ʌmajech ti' ic Jaj Ts'urirex uch.” Baxuc ca' a wa'arex ti' ich u cajar Colosas.
18 A teno' Pablojen, tin ts'ib techex quir in t'ʌniquechex. Qui' c'aj techex wa ti' yʌnen tu cu ma'cʌr winicob. A teno' in c'at ca' u qui' cʌnan techex C'uj, jeroj ts'oquij, quij Pablo.