A JE' JU'UNA', CAJ U YɅN BAT'AN TS'IBTA PABLO TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U CAJAR TESALÓNICA
1 TESALONICENSES
1
A Pablojo' quet u ts'ib yejer u nup' tu cu naj c'ujinticob C'uj tu cajar Tesalónica
A teno', Pablojen, quin ts'ibtic techex a je' ju'una' yejer Silvano quin ts'ibtic. Yejer Timoteo quin ts'ibtic techex xan. Quin ts'ibticob techex ij quet acsʌ'orirex tu ca much'quintiquex a bʌjex quir a c'ujintiquex C'uj ich u cajar Tesalónica. Quin ts'ibticob techex quire' p'eri' a worex yejer ic Tetex C'uj. Baxuc, p'eri' a worex yejer ic Jaj Ts'urirex Jesucristo xan. A tenob, quin t'ʌnicob C'uj techex ca' u yamtechex ic Tetex C'uj. Baxuc ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Ca' qui'ac a worex ti' ic Tetex C'uj soc mʌna' ba' ca tucriquex. Baxuc ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo, xan.
Taj tan u c'ʌmicob u t'ʌn C'uj ich u cajar Tesalónica
U q'uinin quin c'ʌ'otiquechex quin t'ʌnicob C'uj techex: “Bayo' C'uj”, quen ti', quire' a mac a ti' cʌja'anob ich u cajar Tesalónica. Rajra' quin waricob ti' C'uj: Bayo'. Wʌ ber quin tarob ʌcʌtan ti' C'uj quin t'ʌnicob. Quin c'ʌ'oticob bic tabar caj a wacsex ta worex ti' Cristo rajen ca beyajex ti' C'uj. Quire' tan a pajiquex ca' bin tac Jesucristo ic Jaj Ts'urirex. Rajen tan a chichquintiquex a worex soc mʌ' a p'ʌtiquex u t'ʌn Jaj Ts'ur tu ca muc'yajex. In bʌjobechex a mac a yajquinta'b ten C'uj. In werob tu tetechex C'uj soc ra' yʌninechex. Caj tarenob in camsiquechexob bic tabar a ta'quiquex a bʌjex. Mʌ' chen t'ʌn in ca'ob uch caj in tsec'tob u t'ʌn C'uj chen yejer u muc' u Taj'or u Pixam C'uj caj in tsec'tajob techex. Caj in tsec'tob uch quire' in werob ra' jach taj u t'ʌn C'uj quin waricob techex, a jach erex a ti' cʌja'anenob ich a cajarex quir in yamtiquechexob quir a cʌnex u t'ʌn C'uj uch.
A bʌjiri' caj a cʌnmʌnenobexe' baxuc caj a cʌnex Jaj Ts'ur xan. Qui' a worex caj a c'ʌmex u t'ʌn C'uj. Caj u qui'quintaj a worex, u Taj'or u Pixam C'uj cax ca muc'yajnʌjex uch. Baxuc caj u cʌnob a nachirob. Baxuc caj u cʌna techex a mac cʌja'an tu cajarob ich u ru'umin Acaya. Bayiri' xan, a mac a cʌja'an tu cajarob ich u ru'umin Macedonia. Mʌ' ja wirej, tu cʌnob techex quire' tu yirob a qui' acsmʌnex ta worex u t'ʌn C'uj. Mʌ' jari' ta wacsex ta worex chen caj binechex a tsec'tex u t'ʌn C'uj ich tu cotor u cajarob tu ru'umin Macedonia. Bayiri' tu ru'umin Acaya ta tsec'tex ti'ob. Baxuc ich tantanxer u ru'umin tu yubob bic ta wacsex ta worex u t'ʌn C'uj. Mʌ' ba'wir quin tsec'tic bic tabar ta wacsex ta worex quire' tu toc u'yob. Tu cotor mac u bʌjiri' cu tsicbar tenob ti' techex. U bʌjiri' cu tsicbarob tenob a cu c'uchur tu yʌnenob. Caj u tsicbarob tenob, ra' q'uinin caj tarenob in wiriquechex uch. Caj ya'arob bic ta qui' acsenobex, tan a rʌc p'ʌtiquex a tus c'ujintiquex u rʌquir c'uj soc Jach C'uj ca qui' c'ʌmiquex soc a beyajex ti' Jach C'uj. Raji' ca beyajex ti' jach cuxa'an. Raji' jach C'uj a cuxa'ano'. 10 Raji'ob caj u tsicbatob a tenobo' bic tabar baje'rer tan a pajiquex Jesús ich ca'anan. Raji' u parar C'uj, caj wʌc'ʌs ric'sa'b tu quimirir Jesús ten C'uj. Raji' a cu ta'quico'onex tu cu bin u jʌsicob C'uj u q'uinin ca' bin xuruc t'ʌn soc mʌ' ic binex erar ich c'ac'.