2
Quire' u jach tsoyir u pixam C'uj, rajen C'uj caj u yajquintajo'onex
Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u yirajechex jach manan c'as a pixamex, rajen caj u ts'aja techex a cuxtarex quire' Cristo. Mʌ' ja wirej, a techexo' uch, quij, ta chen sayʌrex tu pachob a rac'ob, cax tu cu binob uch. A techexo', caj a quibex a ba' u tar ta worex ti' u ts'urir a mac yʌnin ich yoc'ocab, raji' a quisino'. Mʌ' ja wirej, raji' rajra' tan u beyaj ich a mac a mʌ' yerob C'uj quir u manob tu c'asir. A ucho', baxuc ti' yʌno'onex ich ic rac'obex. Mʌ' ja wirej, a ba' tu pachtaj ic winquirirex raji' tic betajex uch. An ten bic tu cotorob ic rac'obex baxuc a to'onex xan, rajen ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' u ts'a'bʌr u muc'yaj ten C'uj ca' bin muc'yajnʌco'onex. Chen a C'ujo' a jach yaj yirico'onex rajen u yajo'onex, caj u yirej otsiro'onex caj yajquinto'onex. Quire' ic si'pirex, a C'ujo' caj u yiraj to'onex iro'onex wa quimiro'onex. Rajen, quet caj u ts'ajex to'on ij cuxtarex quet yejer Cristo wa ber caj u ts'aja u cuxtar Cristo caj u ric'saj Cristo tu t'aja'an u baquer uch. Quire' u jach tsoyir u pixam rajen caj u yamtaj to'onex. A C'ujo' cu yiric to'onex an ten bic quet C'uj caj u ric'sajo'onex wa ber caj ric'sa'b Jesús, quet tan u ts'ic to'onex ij cuxtarex xan. Bayiri' xan, a C'ujo' cu yirico'onex an ten bic tu cuquintajo'onex a te' ca'anano' quet yejer Cristo. A baywo' caj u yesaj to'onex C'uj bic tabar u yajo'onex. Mʌ' ja wirej, u yajo'onex quire' Jesucristo. Jach manan u yajo'onex tu yesaj ti' tu cotor mac. Aro' munt q'uin cu bin esbir u yajo'onex C'uj. Mʌ' ja wirej, quire' u jach tsoyir u pixam C'uj, caj u tacajo'onex wa ber tij cacsex tij corex ti' Cristo. Mʌ' u tacbaro'onex C'uj cax a ba' tic betajex. Mʌ' ja wirej, tu tacaj to'onex quire' a ba' u bʌjiri' caj u betaj, tu chen sija to'onex. Mʌ' ja wirej, quij, mʌ' tu tacato'onex C'uj quire' ic beyajex, quire' je' ic manex tan ij cariquex bic tabar tu tacajo'onex C'uj soc a rac'obex cu bin u tucricob techex jach caremechex. 10 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u betato'onex, rajen caj u sijto'onex u ric'ben cuxtar quire' Jesucristo. Rajen, c'ucha'an ij corex ic manex tan ic betiquex a tsoyo'. Mʌ' ja wirej, baxuc tu ch'ic chunin a C'ujo' caj u tucraj ca' manaco'onex tan ic betiquex a jach tsoy.
Quire' Cristo rajen p'eri' ic tucurex baje'rer
11 Yʌn c'aj techex, a ucho', quij, u winiquirob judío mʌ' tu yirajechex an ten bic u pararechex C'uj, quire' techex mʌ' ta c'ʌmex a ts'iriquex a bʌq'uerex an ten bic nanij u beticob u winiquirob judío a tu c'ʌmob uch. 12 Mʌ' u yʌn tubur techex bic tabarechex uch, wa ber mʌ' toy a wacsex ta worex ti' Cristo. Quire' u tirir ti' u winiquirob israel, cu tucricob u winiquirob israel mʌ' jach nojechex ti' C'uj. Mʌ' ja wirej, caj u tus tucrajob u winiquirob judío wa chen u winiquirob israel chen raji'ob cu bin tacbir ten C'uj quire' robob u pararob u ch'ic nunquir, a mac u c'aba' Israel. Rajen mʌna' ta pajex u taquiquechex C'uj quire' mʌ' a werex C'uj uch. Mʌ' wa baxuco' techex uch? 13 A techex ucho' mʌ' a werex C'uj, chen baje'rer a werex Cristo quire' a techex tu pʌyechex ich C'uj quire' u bʌjiri' Cristo tu c'ub u bʌj soc u quinsa'r. 14 Rajen quire' Jesucristo p'eri' ic tucurex baje'rer, rajen mʌ' ic pacran ts'iquintic ic bʌjex. Quire' tu p'eri'quintajo'onex C'uj uch a ba' mʌ' u peri'quinmʌn C'uj, quire' u tirir ti' techex ti' u winiquirob israel uch. Rajen mʌ' ij quet pacran p'actic ic bʌjex quire' Cristo tu p'eriquinto'onex baje'rer. 15 Mʌ' ja wirej, wa ber caj quinsa'b Jesús ich cruz caj u rʌc rucsaj a ba' tu ricsaj u t'ʌnin Moisés uch. A baywo' caj u betaj Cristo soc u p'eri'quintic a to'onexo' soc mʌ' ic tirir techex ti' a tenob u winiquirenob judío. Rajen queto'onex baje'rer, ric'ben winiquiro'onex quire' tu p'eriquintaj to'onex. 16 Wa ber caj quimij ich cruz ti' to'onex. A baywo' caj u wʌc'ʌs pʌyajo'onex ich C'uj. Rajen jach p'eri'o'onex baje'rer, cax a tenob in tiriro' tenob uch ti' a techexo' uch. Rajen baje'rer ts'oc ic pacran p'actic ic bʌjex. 17 Mʌ' ja wirej, caj tarij Cristo quir u tsicbar to'onex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj soc queto'onex cu bin tacbiro'onex ten C'uj. Cax a techexo' mʌ' a werex C'uj uch, cax a tenob uch rajra' in werob C'uj. 18 Cax a tenobo' yejerechexo' uch mʌ' queto'onex, baje'rer queto'onex wa ber quic tsicbarex ti' C'uj. Mʌ' ja wirej, chen p'eri' yʌn to'onex u Taj'or u Pixam C'uj a mac quic ts'urintiquex. 19 Rajen mʌ' u tirir ti' techex ti' a tenob u winiquirenob judío. Ʌcʌtan tu wich C'uj ts'oc u yiric mʌ' u winiquirechex judío techex, quij. P'eri' ic ru'umex tu quic binex. P'eri' C'uj yʌnino'onex, quet bayiri'o'onex u pararo'onex C'uj baje'rer. 20 Mʌ' ja wirej, cu ya'aric yiro'onex bajen yatocho'onex C'uj a ti' toy ts'ʌpquinta' baje'rer. Ca wiric u tunichiro' a pʌyber ts'ʌpquinta'b tu cu pa'tetic yatoch tu cu nupic u jer u pa'te', ra'iri' u tunichiro' jach manan no'j quire' raji' Jesucristo. A ray tunicho' a cu bin u ts'ʌpquintej ich yoc'or u jer tunich chan ber u bin chichtar u muc' a tu cu ts'ʌpquintic a tunicho'. A je' tunicha' a cu ts'ʌpquinta' ich yoc'or u jer, robob yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch yejer a mac ts'a'b u tucurob ten Cristo quir u tsicbarob a ba' u c'at Cristo uch. 21 Quire' chen Jesucristo baxuc chan chan ber cu ts'ʌpquintic yatoch. Mʌ' ja wirej, chan chan ber u jer mac cu yacsic tu yor cu bin ts'ʌpquinbir hasta ca' bin c'uchuc tu q'uinin jeroj cu waysic yatocho'onex tu cu bin c'ujinbir ic Jaj Ts'urirex. 22 Mʌ' ja wirej, quire' a techexo' caj a wacsajex ta worex ti' ic Jaj Ts'urirex, rajen a techexo' tu cotorechex jun xot' techex a ray yatocho' xan. Rajen waysa'bo'onex iro'onex yatocho'onex C'uj quire' ti' yʌn tic pixamex u Taj'or u Pixam C'uj.