3
A Pablojo' ts'a'b u beyaj ten C'uj soc u tsec'tic u t'ʌn C'uj ich mʌ' u winiquirob judío
Mʌ' ja wirej, a ucho' ara'b ten C'uj wa cu bin t'ʌnbir a mac a mʌ' u winiquirob judío. Rajen a teno', Pablojen, rajen maquen ich tu cu ma'cʌr winic quire' binen in tsec'tej ti' u t'ʌn C'uj techex, a mac a mʌ' u winiquirob judío. Quire' tan in t'ʌnic C'uj ti' techex. Tin t'ʌn, caj a wu'yex ti' ten wa ju jach tsoyir u pixam C'uj caj u ts'aja ten in beyaj ca' xiquen in tsec'tej techex u t'ʌn C'uj. A C'ujo', caj u cha' in wer tin pixam a ba' in nunquirob mʌ' cha'b yerob uch. Rajen aro' caj in ts'ibtaj techex uch cax chichin tin wa'araj techex. Rajen wa ber ca' bin a xaquex a je' ju'una', a techexo' je' a wiriquex wa C'uj caj u cha' in wertic tin pixam wa Cristo je' yiric tsoyirechex ti' a techexo', a mac mʌ' u winiquirob judío, bayiri' xan, chʌca'an je' u yamtic techex. Ra' mʌ' yero' u winiquirob judío a ucho'. A ch'ic ucho', mʌ' u cha'b C'uj yerticob aro', chen baje'rer, tu cha' in werob, a tenob, a mac teta'b ten Cristo quir in binob in tsec'ticob u t'ʌn yejer a mac a tu tsec'tajob u t'ʌn C'uj a ucho'. Mʌ' ja wirej, quire' u Taj'or u Pixam C'uj tu cha' in werob aro'. Cha'b in werob wa quet quic bin ij c'ʌmiquex ti' C'uj a ba' cu bin u yamtic tu cotoro'onex, cax wa ju winiquirob judío cax wa mʌ' u winiquirob judío. Mʌ' ja wirej, C'uj tu p'eri'quinto'onex quire' Jesucristo. Caj toc ara'b ten C'uj, quet quic bin ij cuxtarex munt q'uin, quire' tij cacsaj tij corex ti' u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. A C'ujo' caj u ts'ajaj ten in beyaj quire' u jach tsoyir u pixam. Bayiri' xan, quire' u jach tsoyir u pixam C'uj caj u chichquint in wor soc c'ucha'an in wor in beyaj ti' C'uj. A teno', quij, mʌ' jach nojeni', chen u jer in wet acsʌ'orirob a mac C'uj yʌninob, robob jach manan nojob. Cax wa mʌ' jach nojen a C'ujo' caj u ts'aja in beyaj quire' u jach tsoyir u pixam C'uj, mʌ' ja wirej, tu cha' in tsec'tic u t'ʌn ich a mac a mʌ' u winiquirob judío. Tin tsec'taj ti'ob u jach manan u tsoyir u pixam C'uj quire' Cristo, soc mʌ' biq'uin mʌ' u ts'ocor yerob biquira' u tsoyir u pixam C'uj. A teno' caj in tsec'taj ti' tu cotor mac, tan in wa'aric ti'ob, quet a C'ujo' cu taquico'onex, cax a techexo' a mʌ' u winiquirechex judío, cax u winiquirob judío, quet cu tocar tu cotor mac. Mʌ' ja wirej, baxuc C'uj caj u tucraj u betej tu ch'ic chunin tu cotor ba', chen a mac cuxa'an a ucho' mʌ' yerobi'. 10 Caj yirob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj bic tabar tij cacsex tij corex ti' Jesús baje'rer, caj u yirob u jach ts'urir yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ich ca'anan, caj u yirajob a C'ujo' yer tu cotor ba'. U jach ts'urir yʌjmasirob u t'ʌn C'uj tu yirob xan bic tabar C'uj cu tucric u jer ya'ab ba'. 11 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' baxuco' rajra' tu tucraj ich u pixam wa je' u p'eri'quintajo'onex quire' a ba' cu bin u betic Jesucristo ic Jaj Ts'urirex. 12 Mʌ' ja wirej, quij, quire' a ba' caj u betaj Jesucristo yʌn to'onex u chichquintic ij corex quir ic binex ʌcʌtan ti' C'uj. Mʌna' ba' quic tucriquex, wa ber quic tsicbarex ti' C'uj, mʌ' ic ch'a'ex sajaquirex, quire' tij cacsex tij corex ti' u parar. 13 Rajen, mʌ' a wac'tiquex a bʌjex, cax tan in muc'yaj quire' tin tsec'taj u t'ʌn C'uj ti' techex. Ti' yʌnen tu cu ma'cʌr winic soc u joc'ar tu tsoyir techex.
Jach manan u yajquintico'onex Cristo
14 Rajen quin xontar ʌcʌtan ti' ic Tet C'ujex. Quire' quin t'ʌnic C'uj ti' techex. 15 Mʌ' ja wirej, raji' ic Tetex, C'uj, raji' ic Tetex yejer yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ich ca'anan, cax to'onex ich yoc'ocab raji' ic Tetex C'uj. 16 Rajen quin c'atic ti' C'uj, soc u chichquintic a worex u Taj'or u Pixam C'uj. Je' u ts'ic techex quire' jach manan tsoyir u pixam a C'ujo'. 17 A teno', quij, quin c'atic ti' C'uj toc jump'eri' ca' u ts'urintej a pixamex Cristo quire' ta wacsaj ta worex ti' Cristo. Quire' u yajechex rajen ca' a yajquintex C'uj. A baywo', cu bin u chichquintej a worex soc mʌ' u pec a worex. 18-19 A baywo' toc quet yejer ij quet acsʌ'orirex je' ij qui' cʌniquex ich ic pixamex wa jach manan Cristo cu yajquintico'onex. Mʌ' bic tabar quic ch'ic u p'is ij querex bic tabar u yajo'onex, a mac yʌnin C'uj. A teno' in jach c'at a werex wa Cristo u jach yajechex, mʌ' c'ucha'an ij corex ic najtiquex mun u jach yajo'onex Cristo. Wa baxuc ca wacsiquex ta worex, a C'ujo' je' u yocar ta pixamex soc jari' ca bin a betex a ba' u c'at C'uj ca' a betex.
20 A C'ujo' rajra' cu beyaj tic pixamex. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' c'ucha'an yor jach manan u beyaj ti' a ba' quic tucriquex. Cax wa mun quic tucriquex ca' ij c'atex ti' C'uj jach manan c'ucha'an yor u ts'ic to'onex C'uj. 21 Ca' ic sʌjtex C'uj, rajra' ca' ic sʌjtex C'uj, cax munt q'uin ca' ic sʌjtex C'uj tu cotoro'onex a mac a cu bin tacbir ten Jesucristo ca' ic sʌjtex C'uj.