4
Quire' u Taj'or u Pixam C'uj tu p'eri'o'onex
A teno', Pablojen, a mac ti' yʌnen tu cu ma'cʌr winicob quire' ra' u beyaj C'uj. Baje'rer tan in chich aric techex quire' C'uj caj u pʌyajechex soc ra' yʌnin techex C'uj. Rajen yʌn a manex tu tsoyir quire' raji' yʌninex C'uj. Mʌ' a yʌn tucriquex wa chen jach nojechex, mʌ' a tucriquex wa jach caremechex. A baywo' pacran jawsex a ba' c'asir caj betaj u jer a ti' yʌn tu' yʌnechex. Jeroj tune', tu cotor mac je' u yiricob wa ca pacran yajquintiquex a bʌjex. Mʌ' ja wirej, caj u toc p'eri'quintajechex u Taj'or u Pixam C'uj, rajen mʌ' a pacran jʌsiquex a bʌj ti' a wet acsʌ'orirex. Ca' a cʌnex mun jach no'j aro' soc mʌ' a jʌsiquex a bʌj. Ra' u q'uinin caj u p'eri'quintaj to'onex u Taj'or Pixam C'uj a mac a tu yacsob tu yorob ti' Jesús, bayiri' chen turiri' yʌn u Taj'or Pixam C'uj a tij c'ʌmajex. Bayiri' xan, turiri' ij cuxtarex ca' bin ij c'ʌmiquex wa ber ca' bin c'uchuco'onex ca'anan, quire' queto'onex caj u pʌyajo'onex C'uj. Turiri' ic Jaj Ts'urirex, bayiri' xan turiri' t'ʌn, quij, caj tij cacsex tij corex ti' turiri' xan. Bayiri' xan, chen turiri' tu cu yacsic ja' tu jo'r mac turiri' xan. Turiri' xan, ic Tetex C'uj, raji' p'eri' ic Tetex tij cotorex. Jari' raji' cu ya'aric to'onex. Raji' quic ts'urintex soc ic yamtiquex ti'. Raji' ti' yʌn tic pixamex.
Quire' u jach tsoyir u pixam C'uj rajen caj u ts'aja ti' jujunturo'onex soc ca' ij cʌniquex ic ne'er ba'. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj ts'a'b ti' u ne'er ba' Cristo, rajen a Cristojo' quire' u jach tsoyir u pixam xan caj u ts'aja ti' to'onex ic ne'erex ba'. Mʌ' ja wirej, cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj a uchben t'ʌno', Cristo cu tsicbari':
Je' u rʌc ch'esic u beyajob a mac a cu p'acticob ti', pachir je' u wʌc'ʌs bin ich ca'anan. Wa ber ca' bin wʌc'ʌs xic ich ca'anan je' u tuchi'ta' ti' to'onex ich yoc'ocab a ba' cu bin u yamte to'onex.
Baxuc cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj, a uchben t'ʌno'.
Mʌ' ja wirej, cu ya'aric: “Je' u wʌc'ʌs bin ich ca'anan” quire' tarij uch ich ca'anan, caj c'uchij ich yoc'ocab. Mʌ' chen c'uchij ich yoc'ocab, ti' binij tu quimen mac. 10 Raji' Cristo caj c'uchij ich yoc'ocab. Bayiri' xan, raji' wʌc'ʌs binij ich ca'anan. Ra'iri' xan, ti' yʌn ich ca'anan soc raji' quic bin ic ts'urintex tu cotor ba', quij, cax ca'anan, cax ich yoc'ocab, cax a tu cu bin mac a quimen. 11 Raji' caj u ts'ajaj a tenob in ne'erob ba', quij. Yʌn mac tub yʌno'onex a ts'a'b ti' u ne'er ba' ten Cristo ti'ob soc robob yʌjtseq'uirob u t'ʌn Cristo. Yʌn mac ich a yacsmʌnob tu yorob a ts'a'b u ne'er ba' soc u tsicbar an ten bic C'uj cu ya'aric. Yʌn mac ich a yacsmʌnob tu yorob, a ts'a'b ti' ten C'uj u ne'er ba' soc ic ts'urintiquex u quet acsʌ'orirex. Yʌn mac ich a yacsmʌnob tu yorob, a ts'a'b ti' ten C'uj u ne'er ba' soc u camsicob u yet acsʌ'orirob u t'ʌn C'uj. 12 Baxuc jera' caj u betaj C'uj ti' a mac a teta'b ten C'uj, soc ca' bin c'uchuc tu q'uinin a mac teta'an ten C'uj cu bin c'ʌmbir soc quir u yamtic u beyajob C'uj. A baxuco' cu bin chichquinbir yorob ti' u t'ʌn C'uj. 13 A baywo', chan chan ber je' u ch'ijir hasta ca' bin c'uchuc tu q'uinin toc quet tan ij cacsic tij corex, soc quet ij querex u parar C'uj Cristo. A baywo' to'onex yʌn u chichir ic muc'ex tic pixamex, a baywo' je' ij c'uchurex p'eri'o'onex yejer Cristo. 14 Mʌ' ic yʌn cʌniquex a chichano' quire' seb cu quibicob a ba' cu tar ti'. Wa quij cʌniquex a chichano' yʌn u q'uinin ca' bin ij cu'yiquex tic pixamex qui' ij corex quire' tan ij cʌniquex C'uj. Chen sansam tan ic p'uspachtiquex C'uj. Rajen mʌ' tsoy ij cʌniquex a chichano'. A ba' cu tar cu quibicob a chichano' rajen irob a ba' cu cuchur ten ic'. Rajen ca' bin tac a mac a cu tus aricob u ne'er ba' ti' u t'ʌn C'uj. Jeroj seb cu quibicob a mʌ' quet yejer u t'ʌn C'uj. 15 Ca' ij quibiquex u t'ʌn C'uj a ba' jach taj. Ca' ic yajquintiquex mac tu cotor. Ca' ij cʌniquex u pixam Cristo quire' raji' ic jo'rex. 16 Mʌ' ja wirej, raji' quic ts'urintiquex Cristo. Rajen toc quet tsoyir ic beyajex. A baywo' quic pacran yamtiquex ic bʌjex soc ca' bin ts'ocac u beyaj C'uj. A baywo' xan, cu chichquintic ij corex quire' quic pacran yajquintiquex ic bʌjex.
Ti' u tar ij cuxtarex ich ca'anan, a ric'ben cuxtaro'
17 Quire' tu ts'ajaj ten in muc' ic Jaj Ts'urirex, rajen quin wa'aric techex a je'ra'. Quin chich aric techex a je'ra' mʌ' a cʌniquex a mac cuxa'an ich yoc'ocab quire' a mʌ' yerob C'uj, quire' c'as cu tucricob. Ca' a p'ʌtex aro'. 18 Mʌ' ja wirej, u pixamob ti' yʌn ich yac'birir, quire' mʌ' tu c'ʌmob u cuxtarob a ric'beno'. Mʌ' tu c'ʌmob quire' jach c'as u pixamob. Mʌ' ja wirej, mʌ' u c'atob u yacsicob tu yorob. 19 Toc jumpuri' caj u cʌnob a c'aso', rajen cu chen tucricob bic tabar cu pʌyicob mac soc u manob. U bʌjiri'ob mʌ' u p'ʌticob, mix chichin, quire' jach manan qui' yorob a mac a cu manob ich u c'asir. 20 Mʌ' ta cʌniquex Cristo quir a manex an ten bicob a ti'obo' a cu manob tu c'asir. 21 Caj a wu'yex ti' Cristo caj u camsechex ti' Cristo caj a cʌnajex u t'ʌn a jach tajo', rajen caj a sayex tu pach Jesús. 22 Rajen tsire'ej a manex an ten bic caj manechex uch an bic tabar a betex uch. Mʌ' ja wirej, ojij sato'onex uch quire' quic tucriquex ic betiquex c'as a quic pachtiquex ic betiquex. 23 Ca' a qui' tucrex ti' a ric'ben cuxtarex, a yʌn techex baje'rer. 24 Ca' a pachtex a ric'ben cuxtarex soc quir u tajquintic a pixamex. Mʌ' ja wirej, ij c'atex ic pixamex jach tsoy an ten bic u pixam C'uj.
25 Rajen tsire'ej tu cotor tus. Ca' a pacran ariquex a tajo'. Mʌ' ja wirej, toc queto'onex tu quic binex ich C'uj. 26 Wa ix ti' ca ts'ictarex, qui' irej soc mʌ' a pʌyiquex a si'pirex. Seb ca' sisquintic a worex. Mʌ' a ts'ictarex u bur u q'uinin. 27 Mʌ' ja wirej, wa ja ts'ictarex jach seb a quisino' cu bin u ts'ʌric a pachex soc a pʌyiquex a si'pirex. Rajen qui' cʌnantex a bʌjex ti' a quisino'.
28 A techo' a mac tu ya'craj ba' a ucho', baje'rer mʌ' u yʌn a'cric ba'. A ra' winico' ca' u jaric u taq'uin. Raji' xan ca' betej a ba' jach tsoy soc u yamtic a mac jach otsichʌjij.
29 Mʌ' a yʌn cʌrʌxt'ʌnex. Ca chen tsicbatiquex a tsoyo', quir a yamtiquex a mac a cu yubicob a tsicbʌtiquex. A baywo' a cu yubicob a t'ʌnobex cu bin yamta'bir soc u manob tu berir a tsoyo'. 30 Mʌ' a tupsiquex yor u Taj'or u Pixam C'uj a ba' ta betajex. Mʌ' ja wirej, u Taj'or u Pixam C'uj irej a ba' a cu ts'ibticob tu pach wacax soc yer ra' yʌnin a wacaxo'. Ra' irej to'onex xan, tu ts'aj to'onex u Taj'or u Pixam C'uj soc ij querex raji' yʌnino'onex C'uj ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu bin u taquico'onex.
31 P'ʌtex u chʌctar a wichex, bayiri' tsire'ej u joc'ar a worex tu ca ts'ictarex. Mʌ' a yʌn joc'siquex u yor mac, mʌ' a manex ich a c'asiro'. 32 Toc pacran yajquint a bʌjex. Cha' u yiricob mac u jach tsoyir a pixamex. Toc pacran jawsex a si'pirex an ten bic C'uj quire' Cristo caj u jawsaj a si'pirex.