5
Cha' yiricob a techexo' u pararechex C'uj
Quire' u pararechex C'uj a mac C'uj, cu yajquintic, rajen ca' a p'isex a bʌj a cʌniquex C'uj. Ca' a yajquintex tu cotor mac an ten bic Cristo cu yajquintechex, quire' raji mʌ' tu yac'taj u bʌj. U jach yajo'onex rajen tu c'ubaj u bʌj soc u quinsa' ti' to'onex. Baxuc caj u betaj soc u qui'quintaj yor C'uj quire' u yajo'onex Cristo.
Yʌn mac a cu man. Yʌn mac a cu betic c'as. Yʌn mac a cu pachtic a ba' yʌn u jer mac, cax aro' cu tsicbarob ti' a mac a mʌ' yerob C'uj, mʌ' a cha'iquex u tsicbarob ich techexo' a mac yerob C'uj quire' C'uj yʌnin techex. Quire' a techexo' C'uj yʌninechex, mʌ' quet yejer yor C'uj wa ca cʌrʌx t'ʌntiquex mac, cax mʌ' a so'soc t'ʌntiquex mac, cax mʌ' a tsicbarex ti' xib wa xquic ti' a c'aso'. Ca' tsicbanʌquex a ba' quet yejer yor C'uj. Ca' a wa'arex ti' C'uj. “Bayo' C'uj.” Mʌ' a yʌn cʌniquex a je'ra'. A mac a rajra' cu manob, bayiri' a mac a rajra' cu man tu c'asir. Bayiri' a mac a rajra' cu pachtic a ba' yʌnin u rac'ob. Mʌ' ja wirej, a mac a cu pachtic a ba' yʌnin u taq'uin u jer mac ra' irej wa tus c'uj ten u c'ujintic u taq'uin. Robob, mʌ' u bin acsa'bir tu cu bin u reyintej Cristo. Mʌ' ju bin acsa'bir tu yʌn C'uj xan. Mʌ' a cha'iquex u tus aricob techex a mac a mʌ' tu yacsob tu yorob a tin wa'araj techex baje'rer. Mʌ' ja wirej, robob ti' toy cu manob tu cu cʌrʌxbeticob a ba' ara'b ten C'uj ti'ob. Je' u c'uchur tu q'uinin ca' bin yubob u ts'iquir C'uj. Rajen, mʌ' a wet manex yejer a mac a tan u pʌyicob u si'pirob.
A ucho' a techexo' tan a manex ich yac'birir quire' ti' toy ca manex ich a si'pirex. Chen baje'rer, tan a manex ich u sasirir quire' tsoyquinta'b a pixamex ten Cristo. Rajen cha'ex u yiricob techex mac bic caj tsoyjij a pixamex quire' Cristo tu tsoyquintaj. Quire' tsoyjij ic pixamex, je' u joc'ar ti' ic pixamex jach tsoy, bayiri' xan, je' u joc'ar ti' ic pixam a jach taj, bayiri' xan je' u joc'ar ti' ic pixamex tu tajirir. 10 Ca' a cʌnex a ba' cu qui'quintic yor ic Jaj Ts'urirex. 11 Mʌ' a wet manex yejer a mac a cu manob tu c'asir quire' robob cu manob ich yac'birir. Mʌ' ja wirej, jach tsoy wa ca wa'ariquex ti' u t'ʌn C'uj soc mʌ' u manob ich yac'birir xan. 12 Quire' u c'asirir tu cu manob, jach manan c'as, rajen quic ch'ic suraquirex ij carex ti' quire' jach c'as. 13 Quire' wa jij cariquex ti'ob u t'ʌn C'uj, a baywo' je' yiricob wa cu beticob jach c'as. Jeroj, wa cu yacsicob tu yorob wa tu pʌyob u si'pirob, yʌn ix ti' mac je' u c'axicob tu yorob tan u p'ʌticob u man ich u c'asir, rajen je' u tsoytar u pixamob. 14 Rajen, a baywo' cu bin joc'ar an ten cu ya'ar:
A mac wenʌn u ca' ajenex a techexo'. Cojenex ca' wʌc'ʌs cuxraquex tu muca'anechex. A Cristojo', je' u tsoyquintic a pixamex soc a manex tu tsoyir.
Baxuc cu ya'aric.
15 Qui' cʌnantex a bʌj an bic tabar a manex tub yʌnechex. Ca' manaquex irechex a mac a u ne'er ba'. Mʌ' a manex irechex a mac jach chich u jo'rob. 16 U manej q'uin ca' a betex a ba' jach tsoyo' quire' jach c'as a ba' u ber baje'rer. 17 Rajen mʌ' a yʌn betex a mʌ' tsoy. Ca' a c'atex ti' C'uj soc a werex ba' ca bin a betex. 18 Soc mʌ' a chen carchʌjʌrechex quire' ra' cu pʌyiquechex quir a satarex. Ca' a cha'ex a ts'urintiquex u Taj'or Pixam C'uj. 19 A werex a ba' jach manan tsoy, wa ca pacran tsicbarex ti' u t'ʌn C'uj, quet yejer u c'ay C'uj. C'ʌyex C'uj ta pixamex. Su'su' a t'ʌniquex C'uj. 20 Cax a ba' tu ts'a techex C'uj, cax a ba' tu yamtechex C'uj, cax wa yajechex, ca' a wa'arex ti' C'uj: “Bayo' ic Tetex C'uj quire' a ba' tu betaj ic Jaj Ts'urirex Jesucristo to'onex.”
Ca' a pacran quibechex wa cu ya'aric tech a wet acsʌ'orirex
21 Ca' a sʌr a xiquinex ti' u t'ʌn a wet acsʌ'orirex, quire' a baywo' ca sʌjtex Cristo. 22 A xquico', ca' quib u t'ʌn u mam, a baywo' tan u quibicob u t'ʌn u Jaj Ts'urirob Jesucristo. 23 Quire' a xibo', ra' tu jach ts'urinta'r ten u rac'. Ra'iri' irej an ten bic Cristo, raji' ic Jach Ts'urirex a to'onexo', a mac a tu yacsob tu yorob ti' Cristo. Mʌ' ja wirej, a xquico' je' u ts'urintic u mame' quire' bin u ca' yamta'bir ten u mam, irej an ten bic Cristo caj ic ts'urintex caj u c'ub u bʌj to'onex soc u quinsa'. 24 Rajen an ten bic ca' ij quibex u t'ʌn Cristo, a to'onexo', a tij cacsex tij corex ti' Cristo quij quibiquex u t'ʌn Cristo. Baxuc a xquic xano' ca' u quibej u t'ʌn u mam.
25 A techexo', a xibo', ca' u yajquint a rac' an ten bic Cristo Jesús caj u yajquinto'onex, quire' raji' tu c'ub u bʌj soc u quinsa' to'onex, a mac a yacsmʌnob tu yor ti'ob. 26 Raji' tu p'o' ic pixamex yejer u t'ʌn. Mʌ' ja wirej, tu acsa'b ja' tic jo'rex, ra' quir u camsico'onex p'o'a'an ic pixamex yejer u t'ʌn a baywo' caj u tsoyquint ic pixamex. 27 A baywo' caj u betaj wa ber caj u pʌyo'onex. Mʌ' ja wirej, a mac a yacsmʌnob tu yorob mʌna' ic si'pirex chichin, a to'onexo', chen mʌna' c'asiro'onex, mʌna' u jer chichin ba' to'onex. A baywo' irir ten mac u jach tsoyir ic pixamex a mac a yacsmʌnob ti' Cristo. 28 Quin wa'aric ti' a xib xano', ca' u yajquint u rac' an ten bic u wʌc'ʌs bʌjiri' cu yajquintic u winquirir. A mac a cu yajquintic u rac', u wʌc'ʌs bʌjiri' cu yajquintic xan, quire' p'eriri' yʌn u winquirir yejer u raq'ue'. 29 Mʌ' ja wirej, mʌna' mac cu p'actic u wʌc'ʌs bʌjiri' u winquirire', cu jansic u winquirir, cu cʌnantic xan. An ten bic Cristo cu jansico'onex, bayiri' cu cʌnantic to'onex xan a mac a yacsmʌnob ti' Cristojo' tu yorob. 30 A to'onexo' iro'onex waysa'bo'onex u winquirir Cristo. Mʌ' ja wirej, iro'onex waysa'bo'onex u bʌq'uer yejer u baquer Cristo quire' cu cʌnantic to'onex. 31 “Rajen a xibo' cu p'ʌtic u tet yejer u nʌ' soc u ch'ic u rac'. A ra'iri' u q'uinino', raji' p'eri' yejer u raq'ue'.” 32 Jach no'j aro' cax mʌ' ic najtiquexi'. Mʌ' ja wirej, ra' irej an ten bic tabar to'onex caj ic p'eri'quint ic bʌjex yejer Cristo, a mac a yacsmʌnob tu yorob ti' Cristo. 33 Bayiri' xan, ra' irej an ten bic tabar jujunturechex ca' a yajquintex a raq'uex an ten bic a wʌc'ʌs bʌjiri'ex ca yajquintex. Bayiri' xan, ra' irej an ten bic tabar a rac' bin u ca' sʌjt u mam.