3
Mʌ' ja wirej, mʌna' ba' tin wu'yob techex uch. Mʌ' jin muc'obi' tan u jac'ʌr in worob. Rajen ti' p'atenob tin junanob tu cajar Atenas yejer Silvano. Caj in tuchi'tob ca' tac yirechex ta cajarex Tesalónica ic bʌjobechex Timoteo. Mʌ' ja wirej, in nup'ob Timoteo in wet beyajob tu quin tsec'ticob u t'ʌn C'uj. Raji' u c'urew C'uj quire' tan u man u tsec't u t'ʌn Cristo. Tin tuchi'tob ca' tac ta wicnʌnex quir u qui' camsiquechex tu cotor u t'ʌn C'uj ca' u chich arex techex u t'ʌn C'uj. Caj in tuchi'tob Timoteo ca' tac ta wicnʌnex quir u chichquintic a worex tu cu chuquicob a pachex a rac'ob soc mʌ' a p'ʌtiquex u t'ʌn C'uj. A werex a C'ujo' cu cha'ic u tar quir u chucob a pachex quire' tsoy tu t'ʌn C'uj to'onex. Mʌ' jariro', ti' toy yʌnenob ta wicnʌnex uch. Caj in toc araj techex: Je' u tar u chucob ic pachex quire' tij cacsex tij corex u t'ʌn C'uje'. A baywo', c'uchij tu q'uinin u chucob a pachex an ten bic a werex baje'rer. Rajen tin tuchi'tob Timoteo ta wicnʌnex. Quire' mʌ' ju c'uchur in wor in muc'tej tu jer q'uin. Ca' in wirej wa taj ta wacsex ta worex ti' u t'ʌn C'uj. Caj in sʌjtaj in beyaj quire' ta wʌc'ʌs acsex a si'pirex. Wa ta wʌc'ʌs acsex a si'pirex toc sat in beyaj.
Caj ts'oc u wʌc'ʌs ur Timoteo tin wicnʌn ich a cajarex Tesalónica. Caj ya'araj Timoteo tenob, tan u qui' quibicob u t'ʌn C'uj. Caj ya'araj, tan a qui' yajquintiquex mac, rajen jach qui' in worob. Caj u ya'araj tenob Timoteo, rajra' c'aj techex tenob. Tan a qui' tucriquex a tenobo' quire' ta yajquint tenob a techexo'. Caj ya'araj tenob Timoteo bic a techexo' a jach c'atex a wiriquenobex. Baxuc a tenobo', in jach c'atob in wiriquechexob xan. Cax ya'ab tu jʌts'ob in pachob cax, quire' a techexo' in wet acsʌ'orirex caj a chichquintex in worob. Quire' tan a quibiquex u t'ʌn Jaj Ts'ur. Caj ts'oc in wu'yicob mʌ' ta p'ʌtex u t'ʌn C'uj, a techexo'. Quire' ta qui' c'ʌmex u t'ʌn C'uj rajen caj ca' qui'jij in worob. Mʌ' in wer bic tabar in t'ʌnicob C'uj techex. Caj in chen arob ti' C'uj: “Bayo' C'uj ti' a mac a cʌja'anob ich u cajar Tesalónica.” Quire' jach manan qui' in worob techex caj in t'ʌnob C'uj. 10 Rajra' quin chich t'ʌnicob C'uj wa ju c'at C'uj ca' taquenob in wiriquechex ta cajarex soc in wiricob a wichex. Mʌ' ja wirej, in c'atob ca' taquenob in yamticob techex soc taj ca wacsiquex a worex u t'ʌn C'uj, quire' ti' toy ca' a cʌnex.
11 A werex in bʌjobechex ba' in jach c'at ti' ic Tetex C'uj? In c'at ca' xiquenob in wirechexob. Ra' in jach c'atob ca' u yamtenob ic Tetex C'uj yejer ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. In c'atob ca' u yamtejenob soc in tar in wirechex. 12 Quin chich c'aticob ti' C'uj soc rajra' cu yamtiquechex C'uj soc a jach yajquintiquex a wet acsʌ'orirex. Cax tu cotor mac ca' a yajquintex an ten bic in yajquinechexob xan. 13 Quin chich c'aticob ti' C'uj ca' chichac a worex soc mʌ' a wacsiquechex a si'pirex. A baxuco' mʌna' mac cu bin u ta'c a jo'rex ti' ic Tetex C'uj ca' bin tac Jaj Ts'ur quir u much'quinticob u bʌj yejer yet acsʌ'orirob xan.