2
A mac a jach manan c'as
A techexo' caj a c'atex tenob bic tabar ca' bin ic much'quintiquex ic bʌjex ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Chich quin wacob techex in wet acsʌ'orirechexob. Ra' u q'uinin ca' bin uruc Jesús. Mʌ' a yʌn xac' tucurex mʌ' u jac'ʌr a worex xan. Cax cu jumbinticob techex. Cax ta wu'yex ti' yʌn u ju'unin ten. Quire' ta wu'yex c'uchij tu q'uinin cu yu'ur ic Jaj Ts'urirex. Mʌ' a ch'a'ic u tabsiquex mac chichin. Cax mʌ' toy tac u q'uinin u tar Jesús raji' cu yʌn c'uchur u q'uinin a winico'. Raji' cu yʌn ya'arej: Mʌ' a c'ujintiquex C'uj quire' mʌna' C'uj. Rajen bin u ca' rʌc p'ʌtob u t'ʌn C'uj. Pachir ca' bin tac xib a mac jach manan c'aso'. Ara xibo' bin u ca' tu c'aq'uir beta'an munt q'uin quire' toc ara'b ten C'uj uch, quij. Bin u ca' xac' tu bʌj tu cotor a ba' c'ujinta'b ten winic cax jach C'uj, cax tus c'uj. Bin u ca' u p'astob quire' bin u ca' ya'arej: A teno', jach caremen, arayo' mʌ' c'ucha'an yorob teni' quire' jach manan caremen ateno'. Bin u ca' ocar cutar tu japnin naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob israel soc ya'aric: A teno', quij, jach c'ujen' soc u c'ujinta'r ten mac tu cotor.
Mʌ' wa c'aj techex a ucho' ti' yʌnenob ta wicnʌnex caj in wa'araj techex aro'? A werex cu su'sa' ten C'uj a mac jach c'as hasta cu c'uchur tu q'uinin cu cha'bʌr u tar. Mʌ' ja wirej, chen C'uj su'sic a baje'rer soc mʌ' u tar. A mac a jach c'aso', a bin u ca' yes u bʌj, a tan u muc u beyaj baje'erer. Hasta cu bin a mac a mʌ' ju cha'bʌr u tar, a mac a cu muc u beyaj baje'rer. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin u cha'bʌr u tar, bin u ca' yesic u bʌj, a mac a jach manan c'aso'. Raji' bin u ca' quinsbir ten C'uj. Raji' bin u ca' quinsbir ten u yic'ar u chi' ic Jaj Ts'urirex Jesús. Je' ch'ejsa'r xan ten u sasirir C'uj ca' bin tac Jesús. A mac a jach c'aso' bin u ca' yesic u bʌj. Bin u ca' yesic u bʌj quire' yamta' ten quisin. Aro' bin u caj tar jach chich u muc', quire' bin u ca' u tus esej jach carem u beyajob irej wa C'uj. 10 A rayo', a mac a jach c'aso' bin u ca' u c'ʌmob tu cotor c'as, soc u jach tusic tu cotor mac a mʌ' ju c'ʌmob u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, robob bin u ca'ob erar ich c'ac'. Ti' cu binobi' quire' mʌ' u c'atob u yacsicob tu yorob u t'ʌn C'uj soc u cuxtarob munt q'uin. 11 Rajen a C'ujo', je' u cha'ic u tabsa'rob ten a cu tuso' soc u quibicob a ba' mʌ' taji', quire' mʌ' u c'atob u parar C'uji'. 12 A C'ujo' cu cha'ic ca' u quibob a mac a cu tuso' soc u bin tuchi'ta'rob ten C'uj ich c'ac'. Quire' mʌ' u yacsmʌnob tu yorob ti' Jesucristo rajen bin u ca'ob ich c'ac' quire' chen robob cu qui'quinticob yorob ich a c'aso'.
Teta'bechex ten C'uj soc u ta'quiquechex
13 In wet acsʌ'orirechexob yajbirechex ten ic Jaj Ts'urirex quire' teta'bechex ten C'uj. Mʌ' ja wirej, a tu yʌnx chun a wu'yiquex u t'ʌn C'uj caj a wacsex ta worex ti' u t'ʌn. Rajen rajra' quin wa'aricob: “Bayo' C'uj” quire' teta'bechex ten u Taj'or u Pixam C'uj. Mʌ' ja wirej, raji' tu pʌyechex wa ber caj a quibex u t'ʌn C'uj soc a wacsiquex ta worex u tajir u t'ʌn. 14 Rajen a techexo', teta'bechex ten C'uj quire' tu t'ʌnechex wa ber caj in tsec'tob techex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj uch. Caj u tetechex C'uj soc u yacsiquechex ic Jaj Ts'urirex tu ru'umin tu cu bin u reyintic C'uj.
15 Rajen quin wacob techex in wet acsʌ'orirechexob, mʌ' u pec a worex. Qui' cʌnantex u t'ʌn C'uj a ba' ta wu'yex in camsicob uch. Cax a ba' tin ts'ibtob techex uch. Cax a ba' ta wu'yex in camsicob techex, qui' cʌnantex. 16 Baje'rer a C'ujo', a mac ic Tetex, quire' cu yajquintico'onex, tan u chichquintic a worex munt q'uin. Bayiri' xan ic Jaj Ts'urirex. Ra' in c'atob C'uj techex. Mʌ' ja wirej, tan ic pajiquex C'uj yejer Jesucristo quire' cu yamtico'onex quire' u yajo'onex. 17 Quin c'atob ti' C'uj ca' u qui'quintej a worex soc chich a worex quir a betex tu cotor a tsoyo'. Soc ca' a wu'yex a ba' jach tsoyo'.