3
Yʌn t'ʌnex C'uj soc u yamtiquenob
Ti' yʌn u jer in t'ʌnob quir in wacob techex in bʌjobechex. Yʌn t'ʌnex C'uj soc u yamtiquenob C'uj soc seb u c'uchur u t'ʌn ic Jaj Ts'urirex ich tu cotor mac ich yoc'ocab. T'ʌnex C'uj soc u c'ʌmicob u t'ʌn C'uj irechex caj a c'ʌmex. Mʌ' ja wirej, ta qui' acsex ta worex quire' tan a qui' quibiquex. Yʌn t'ʌnex C'uj xan, soc u taquiquenob ti' a mac a cu chuquicob in pachob. Mʌ' ja wirej, tu cotor mac mʌ' ju bin u yacsob tu yorob u t'ʌn C'uj. C'ʌ'otex a Jaj Ts'uro', rajra' ti' yʌn quir u yamtico'onex. Raji' je' u chichquintic a worex. Raji' je' u cʌnantiquechex soc mʌ' u chuquiquechex a quisino'. A tenobo' in werob quire' ic Jaj Ts'urirex tan u yamtiquechex. Rajen c'ucha'an a worex a qui'quibex a ba' tin camsob techex uch. Cax wa baje'rer cax wa ju jer q'uin. Quin t'ʌnicob C'uj techex soc a najtiquex bic tabar u yajquintechex C'uj. Baxuc quin t'ʌnicob C'uj techex soc a muc'tiquex an ten bic Jesús caj u muc'taj uch.
Ca' chich beyanʌco'onex
Baje'rer, in bʌjobechex quin chich aricob techex ca' a p'ʌtex tu junʌn tu cotor a bʌjobex, a mʌ' c'or beyajo'. Mʌ' a t'ʌniquexi'. Quin wacob techex aro' quire' baxuc u c'at ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Ca' a p'ʌtex tu junʌn xan, quire' mʌ' ju quibaj a ba' tin camsob techex uch a ti' yʌnenob ta wicnʌnex. Caj in wa'arob techex ca' chich beyanʌquechex. Mʌ' ja wirej, a techexo' a werex ca' a toc cʌnex bic chich beyajob an ten biquenob uch. Mʌ' ja wirej, chich beyanʌjenob uch, caj ti' yʌnenob ta wicnʌnex uch. Mʌ' jin jantob yo'och winiqui' wa mʌ' jin bo'otobi'. Jach chich beyanʌjenob, jach q'uic'abnʌjenob tu quin beyajob. Cax a'ac'bir, cax chun q'uin tin beyajob soc mʌ' in xupic a taq'uinex quir a jansiquenob uch. Cax tsoy quir in c'aticob techex, quir a wacsenobex uch chen mʌ' jin c'atob quir a jansiquenobex. Quire' in c'atob a cʌniquenob an ten bic in beyajob xan soc tsoy a beyajex xan. 10 Mʌ' wa ja c'ʌ'otex uch ti' yʌnenob ta wicnʌnex caj in chich arob techex: A mac a mʌ' ju beyaj bayiri' xan mʌ' ju yʌn janʌn xan. 11 Aro' quin wa'aricob techex quire' tin wu'yob u juminta'r chʌc yʌn winic tu yʌnechex mʌ' tan u beyajob. Chen bur u q'uinin man u ca'ob, tan ya'aricob ba' u ber ich u rac'ob. 12 A rayo' a cu manobo' ca' in chich arob ti'ob ca' u sar u xiquinob a ba' quin wac ti'ob. Mʌ' chen tenob cu ya'aric, Jesucristo ic Jaj Ts'urirex cu ya'aric xan: Ca' beyanʌcob soc mʌ' u chen manob u jumintej wa tabar u tar Cristo. Arex ti'ob ca' beyanʌcob soc yʌn yo'ochob xan.
13 In bʌjobechex mʌ' u ca'anan a worex a betex a ba' jach tsoy. 14 Wa ti' yʌn winic ta wicnʌnex a cu ma'quintic u quibej a ba' tin ts'ibtob ich a je' ju'una'. Irex maqui', tun mʌ' a t'ʌniquex soc u ch'ic suraquir. 15 Mʌ' a yʌn p'actiquex a ti'o' chen arex ca' u sar u xiquin yub u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, raji' a wet acsʌ'orirex xan.
Cu ts'ocar u t'ʌn Pablo
16 In c'atob ca' u qui'quint a worex ic Jaj Ts'urirex soc mʌna' ba' ca tucriquex. Cax rajra' cu qui'quintic a worex wa ba' a berex. In c'atob soc rajra' ti' yʌn Jaj Ts'ur ta wicnʌnex.
17 A teno' Pablojen, tan in jach ts'ibtic a je' jun xot' ju'una'. Tin ts'ibtaj quir in t'ʌniquechex. A je'ra' in ts'ib soc yer mac tu cotor u tajir quin ts'ibtic. Baxuco' quin ts'ibtic. 18 Baxuc in c'atob ca' u qui' cʌnantechex ic Jaj Ts'urirex ta wicnʌnex. Jeroj, quij Pablo, ts'oquij.