A JE' JU'UNA', CAJ U YɅN BAT'AN TS'IBTA JUAN
1 JUAN
1
A je'ra' u t'ʌn quir ij cuxtarex
A teno' Juanen quet yejerenob a mac a tuchi'ta'b ten Jesús uche' ca' in ts'ibtob techex u ju'unin u t'ʌn Jesucristo, a mac toc ti' yʌn uch, u toc ch'ic chunin ti' yʌn uch. A mac ti' yʌn uch, u toc ch'ic chunin ti' yʌn, raji' u t'ʌn quir ij cuxtarex munt q'uin. Raji' quin ts'ibticob a wu'yex, a tin wu'yob tin xiquin uche'. Caj in tʌrob uch yejer in c'ʌb. Caj in jach irob tin wich uch xan. Raji' caj joc' yes u bʌj, raji' quir ij cuxtarex caj ij quirex. Rajen taj quin wa'aricob ca' a wu'yex. Rajen taj quin ts'ibticob techex. Quin tsicbʌticob a wu'yex a ti' yʌn ich u Tet uch, quire' raji' quir ij cuxtarex munt q'uin. Raji' caj u yes u bʌj to'onex uch. Rajen quin tsicbʌticob a wu'yex a ba' caj in wirob. Caj in wu'yob xan, ra' quin tsicbʌticob a wu'yex xan. Soc jach taj p'eri'o'onex ij quet manex C'uj. Soc p'eri'o'onex ij quet manex Jesucristo u parar C'uj xan. Soc p'eri' ic manex yejer ij quet acsʌ'orirex xan. Raji' caj in yʌn bat'an ts'ibtob techex sam. Caj in ts'ibtob techex soc jach manan qui' ij corex.
A C'ujo' raji' sasir
A je'ra' u t'ʌn Jesucristo a tu camsenobo'. A tu ya'araj tenob ca' in tsicbʌtob a wu'yex, raji' a C'ujo' sasir. U beri', rʌc sasir, mʌna' u c'asir a ti'o'. Mʌna' u si'pir a C'ujo', mʌ' ac'bir a ti'o'. Wa quij cariquex in wet mʌnob C'uj, chen ra'iri' u q'uinin tan ic betiquex a c'aso'. Tan ic tusex xan. Mʌ' tan ic manex tu tsoyir xani'. Wa taj tij c'ʌmex u t'ʌn C'uj, ij quet manex C'uj yejer u sasirir. P'eri' ij corex, a tij cacsex tij corex xan. Mʌ' ja wirej, caj u rʌc jaws ic si'pirex, caj quimij Jesús u parar C'uj. Caj u jawsa ic si'pirex yejer u q'uiq'uer Jesús xan.
Wa quij cariquex: “Mʌna' ic si'pirex”, chen ic wʌc'ʌs bʌjiri'ex tan ic tusariquex quire' quic tucriquex taj aro'. Rajen mʌna' u t'ʌn C'uj tij corex. Wa quic toc ariquex ti' C'uj: “Yʌn ic si'pirex”, quibej a ba' cu yac C'uj quire' taj. Je' u rʌc jawsic tu cotor ic si'pirexe'. Je' u rʌc jawsic a c'as tic betajexo'. Quire' a C'ujo' rajra' cu betic a ba' jach tsoy tu t'ʌno'. 10 Wa quij cariquex: “Mʌna' ic si'pirex”, aro' iro'onex quij cariquex ti' C'uj: “Tus a ca'.” Mʌ' taj tij c'ʌmex u t'ʌn C'uji'.