2
A Cristojo' yʌjyamino'onex
A tin yʌn ts'ib techex sam, in chan pararechex, soc mʌ' a wacsiquex a si'pirex. Cax wa ca c'ʌs acsiquex a si'pirex, yʌn to'onex yʌjyamino'onex ʌcatan ich ic Tetex C'uj, Jesucristo u c'aba'. Raji' rajra' cu betic a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj. Je' u t'ʌnic C'uj to'onexe'. Raji' Cristo an ten bic tʌmʌn yuc caj quinsa'b ti' C'uj quir u bo'otic ic si'pirex. Mʌ' chen to'onex caj u bo'ot ic si'pirexi', caj u bo'ot u si'pirob tu cotor mac yoc'ocab.
Rajen wa quij qui' quibiquex a ba' cu ya'aric to'onex C'ujo', jach taj, tun, quic jach manex yejer C'uj. Tan ic jach cʌnantiquex u t'ʌn C'uj. A mac cu ya'aric: “In wer C'uj.” Chen mʌ' ju quib a ba' cu tsicbʌtic C'uj, mʌna' ti' u t'ʌn C'uj. Tus u ca' xan. Barej, a mac a cu quibic u t'ʌn C'uje', raji' cu yajquintic C'uj. Jeroj tun, c'ucha'an yor, taj cu yajquintic C'uj. Baxuco', ij querex quic manex yejer C'uj. A mac cu ya'aric: “Rajra' cu man yejer C'uj.” Ar u man tu tsoyir irej Jesucristo caj man tu tsoyir uch.
Ric'ben t'ʌn chen yubmʌn uch
In bʌjobechex, mʌ' in ts'ibte techex ti' u jer ric'ben t'ʌn. Ra'iri' t'ʌne', a tu toc araj Cristo uche'. Ra'iri' t'ʌn uche' a yʌnxchun a wacsiquex ta worex uche'. A ta toc u'yex uche', ra' u t'ʌn uch xan. Cax uchben, ra' quin ts'ibtic techex ric'ben we'. Mʌ' ja wirej, ira'an uch, quire' a ba' cu yiric Cristo uch, baxuc xan ira'an tu yʌnechex quire' a mac mʌ' yerob jach C'uj tan u p'ʌticob u tus c'uj tu cu c'ujinticob uch. Jach taj u t'ʌn tan u c'uchur baje'rer, raji' cu yubicob.
Rajen a mac a cu tusaric caj u yacsaj tu yor, chen wa cu p'actic a tu yacsaj tu yor, u beri' baje'rer mʌ' ju jach acsaj tu yori'. 10 A mac a tu qui' acsaj tu yor u t'ʌn C'uj, a mac a cu qui' yajquintic u yet acsʌ'orirob, rajen mʌna' ba' yʌn quir u yacsic u si'pir u rac'ob. 11 Barej a mac u p'actic u yet acsʌ'orirob cu man tu c'asiro'. Mʌ' yer ba' u si'pir yʌni' quire' mʌna' u xiquin, mʌ' ju yube t'ʌn.
12 Rajen tan in ts'ibtic techex in chan pararechex quire' C'uj caj u jawsaj to'onex ic si'pirex quire' quimij Jesucristo. 13 A xibo' caj u yʌn acsaj tu yor uche', caj in ts'ibta techex. Rajen caj in ts'ibta techex quire' a werex C'uj, a mac a ti' yʌn tu yʌnxchun tu cotor ba' uche'. Caj in ts'ibte techex a tan tu yacsic tu yor, a chichano' quire' mʌ' ja sip tu wensaquechex quisino'.
Caj in ts'ibta techex in chan pararechex, quire' a werex C'uj a Tetex. 14 A xibo' caj u yʌn acsaj tu yor uche', caj in ts'ibta techex quire' a werex C'uj, a mac ti' yʌn tu yʌnxchun tu cotor ba' uche'. Caj in ts'ibta techex ti' a chichano', a tan tu yacsic tu yore' quire' jach chich a muq'uex. Mʌ' ja wirej, rajra' ca tucriquex u t'ʌn C'uj, rajen jach chich a muq'uex. Rajen mʌ' ja cha' u wensiquex quisini'.
15 Mʌ' a yʌn pachtiquechex a betiquex a ba' cu beticob, a mac a cu manob tu c'asiro'. Mʌ' a yʌn pachtiquechex a ba' yʌn yoc'ocab a ba' jach c'as xano'. Wa ti' yʌn mac cu pachtic ba' yoc'ocab, mʌ' ju yajquinte u Tet C'uj. 16 A ba' cu pachtic tu yoro', mʌ' ti' u tar ich C'uj. Tar u tar ich yoc'ocab. A ba' yʌn tu cotor yoc'ocab, wa ba' c'asir yʌn tu yorob. A cu pachticobe', a cu yiric winic tu wich, mʌ' ti' cu tar ich C'uj. A ba' yʌn tu yoriri'e'. A ju c'at irbir ten u rac'ob quire' u ba'tac, mʌ' ti' u tar ich C'uj, tar u tar ich yoc'ocab. 17 Yet bin u xur tu cotor ich yoc'ocab. A ba' c'asir cu pachticob yoc'ocab. Cax baje'rer tabar u xur. Barej a mac cu betic a ba' tsoy tu wich C'uj, munt q'uin bin u ca' cuxtarob.
A ba' quiri' taj
18 Tabar u xur t'ʌn in chan pararechex. A ucho', a wu'yamʌnechex bin u ca' tar a cu p'acticob Cristoje'. A baje'rer, toc ti' yʌn ya'ab a cu jach p'acticob Cristoje'. Rajen ij querex tabar u xur t'ʌn. 19 Mʌ' ja wirej, a cu p'acticob Cristoje', mʌ' jach taj caj u c'ʌmob u t'ʌn C'uj yejero'onexi'. Rajen caj u p'ʌtajo'onex. Wa jach taj caj u c'ʌmob u t'ʌn C'uj uche', mʌ' ju p'ʌtajo'onexi'. Tu p'ʌtajo'onex soc chʌca'an yiric tu cotor mac. Soc chʌca'an yiric jach taj mʌ' u c'ʌmob u t'ʌn C'uj yejero'onex.
20 Quire' ts'a'b techex ten Cristo u Taj'or u Pixam C'uj rajen a werex a tajo'. Mʌ' ja wirej, taj caj a c'ʌmex u t'ʌn C'uj. 21 A werex a ba' jach taj, rajen caj in ts'ibtaj techex. Wa mʌ' a werex a ba' mʌ' taj ca'che', mʌ' jin ts'ibta techexi'. Mʌ' ja wirej, a ba' cu tus, mʌ' ju yʌnxchun u tar ti' a ba' jach taj. 22 C'ʌ'otex a maque' tus u ca', raji' cu ya'aric: “A Jesúso', mʌ' raji' Cristoji', a mac tuchi'ta'b ten C'uj quir u cʌjtar yejero'onex.” Raji' a cu p'acticob Cristojo', bayiri' cu p'actic u Tet C'uj, xan. 23 Tu cotor mac a mʌ' ju c'ʌ'ot u parar C'uj wa Cristo, baxuc xan mʌ' ju c'ʌ'ot C'uj. Chen a mac cu c'ʌmic Jesús, u parar C'uj xan, baxuc xan u c'ʌmʌn u Tet C'uj.
24 Qui' cʌnantex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj ta pixamex. A ta yʌn u'yexo' caj u tsec'tob u t'ʌnob techex uch. A ba' caj a wu'yex caj u yʌnxchun u tsec'ticob a wu'yex uch, qui' cʌnantex ta pixamex. Soc p'eri' a worex yejer C'uj yejer u parar C'uj xan. 25 Quire' caj u toc araj to'onex Jesucristo je' u ts'ic to'onex ca' cuxraco'onex munt q'uine'.
26 Caj in ts'ibta techex quire' tabar u tus aric techex mac. 27 Mʌ' ja wirej, caj a c'ʌmex u Taj'or u Pixam C'uj, quire' caj u ts'aja techex u Taj'or u Pixam C'uj Jesucristo. Rajen mʌ' ba'wir u jer quir u camsiquechex, quire' u bʌjiri' u Taj'or u Pixam C'uj caj u camsechex u t'ʌn. A ba' cu camsic techexo' taj. Mʌ' tus, taj u ca'i', quij. Rajen quibex u t'ʌn u Taj'or u Pixam C'uj soc p'eri' a worex yejer Cristo.
28 Soc chichex a worex ti' C'uj, in chan pararechex. P'eri'quint a worex yejer C'uj baje'rera', soc mʌ' a ch'ic suraquirex ti' Cristo ca' bin tac quir a wiriquex ta wichex. 29 Quire' a jach erex a Cristojo', raji' rajra' cu betic a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj. Rajen a werex a mac a rajra' cu betic a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj, bayiri' raji' u parar C'uj xan.