3
A to'onexo' u pararo'onex C'uj
Irex mun u ca' cu yajquintico'onex ic Tetex C'uj. Mʌ' ja wirej, mun u ca' cu yajquintico'onex quire' cu t'ʌnico'onex u pararo'onex C'uj. Raji'o'onex, rajen jach taj u pararo'onex C'uj. Rajen a mac a mʌ' yerob C'uji' mʌ' u c'ʌ'omʌno'onexi' quire' mʌ' yerob C'uj xani'. In bʌjobechex, in jach yajechex a baje'rere' u pararechex C'uj. Chen mʌ' ju yesaj to'onexi' bic quic bin ic betexi' ca' bin c'uchuc tu q'uinin. Chen ij querex ca' bin c'uchuc tu q'uinin u tar Jesucristo bajeno'onex Jesús, quij. Quire' je' ij quiriquexe' jach taj Cristo baxuc C'ujo'. Rajen tu cotor a yacsmʌnob tu yorobe' a cu pajicob Cristoje'. Cu qui' cʌnantic u bʌj soc mʌ' u yocar u si'pir, soc mʌna' u si'pir bajen Cristoje'.
Mʌ' ja wirej, tu cotor mac cu yacsic u si'pir cu c'asquintic u t'ʌn C'uj. A ju si'piro', raji' c'asquintic u t'ʌn C'uj. A toc erex tarij Cristo quir u ruc'sic ic si'pirex. Mʌ' ja wirej, a werex mʌna' u si'pir a Cristoje'. Rajen, tune', tu cotor a yacsmʌnob tu yorobe' yet manob Cristoj. Mʌ' ju naj acs u si'pir. A najij u yacsic u si'piro', mʌ' yer C'uji', mʌna' chichin yerob C'uji'. Mʌ' ju najta C'uj. In chan pararechex, mʌ' a cha'ic u tus aric techex a ju c'at yiric a wacsiquechex a si'pirexe'. C'ʌ'otex a mac a rajra' cu betic a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj, raji' toc tsoy, an ten bic Cristo raji' toc tsoy. A mac nani' u yacsic u si'pir, raji' u parar quisin. Mʌ' ja wirej, u toc chunin yʌn u si'pir a quisino'. Rajen tarij Cristo quir u ruc'sic to'onex quisin, soc mʌ' raji' ic ts'urirex quisini'.
A mac u parar C'ujo' mʌ' nani yacsic u si'piri', quire' ts'a'b u cuxtar ten C'uj. Rajen mʌ' ju c'ʌs acs u si'pir, chichin. Mʌ' ja wirej, u parar C'uj. 10 Bic tabar a werex wa ju parar C'uj? Bic tabar a werex wa ju parar quisin? Mʌ' ja wirej, tu cotor mac, a mʌ' u yajquint u yet acsʌ'orirob, mʌ' taj a ba' cu yirico'. Mʌ' u parar C'uji'.
Ca' ic rʌc yajquintex ic bʌjex
11 C'ʌ'otex a ba' tij cu'yex caj u yʌnxchun u tsec'tic uche'. Caj u ya'araj Jesús: “Ca' ic rʌc pacran yajquintex ic bʌjex.” 12 Mʌ' a yʌn cʌniquex Caín a tu quinsaj yits'ino' quire' raji' bajen quisine'. Biquinin caj u quinsaj yits'in? Mʌ' ja wirej, a Caino', c'as caj u toc betaj uch, chen a yits'ino', toc tsoy caj u betaj uch.
13 Rajen in bʌjobechex mʌ' u yʌn jac'ʌr a worex ti' a mʌ' yacsmʌnob tu yorobe' wa cu p'actiquechex. 14 Ic jach erex tu maso'onex C'uj soc mʌ' jij quiminex. Caj maso'onex C'uj quir ij cuxtarex uch. Rajen a werex quire' ca yajquintiquex a wet acsʌ'orirex. A mac a mʌ' ju yajquint u yet acsʌ'orire' mʌ' masa'b ti' quimini' aro'. 15 Raji' yʌjquinsir mac a cu p'actic u yet acsʌ'orirob. A werex, a mac u c'at u quinsic u yet acsʌ'orirob, mʌ' ju qui' acsa tu yori' quir u cuxtar munt q'uini'. 16 Rajen ij querex cu qui' yajquintic to'onex a C'ujo', quire' quimij to'onex Cristo. Bayiri' to'onex, jaj ix tʌco wa tsoy tu t'ʌn C'uj, caj quimico'onex ti' ij quet acsʌ'orirex xan quire' quic yajquintiquex a ti'obo'. 17 A mac a yʌn ti' ya'ab u ba'taque', yiric mʌna' ti' u ba'tac u yet acsʌ'orirob. Mʌ' ju yajquintej wa mʌ' ju ts'aja ti'. Ca wiric, mʌ' taj cu yajquintic C'uji'. Mʌ' patar ya'ariqui': “In yaj C'uj”, quij. 18 In chan pararechex, ca' ij quesex taj caj ic yajquintaj C'uj. Mʌ' chen jari' ij cariquex. Ca' ij quesex taj quire' an ten bic tabar quic betex ba'.
Chichquinte a worex ti' C'uj
19 Quire' a je'ra', jeroj, quic yajquintiquex mac taj. Bayiri' mʌ' jic tus arej ic yajquintiquex mac. Jeroj, raji' C'uj yʌnino'onex, a mac tajo'. Rajen quij cu'yiquex qui' yor ic pixamex wa ber ca' bin xico'onex ʌcʌtan C'uj. 20 Cax a wʌc'ʌs pixamex cu pʌq'uic a pachex: “Mʌ' u jawsic a si'pirex”, a C'ujo' je' u jawsic a si'pirexe' quire' jach carem a C'ujo'. A to'onexo', mʌ' jach caremex ic pixamexi' a to'onexo'. A C'ujo' yer ba' tu cotor. 21 Rajen in bʌjobechex in jach yajechex wa mʌ' u pʌq'uic ic pachex, ic wʌc'ʌs pixamex ca' bin tsicbanʌco'onex yejer C'uj, toc tsoy ij corex ij cu'yiquex ʌcʌtan ich C'uj. 22 Rajen raji' cu ts'ic to'onex tu cotor a ba' quij c'atiquex ti', quire' wa bej quij quibex u t'ʌn, quire' quic betiquex ca' qui'ac yor C'uj. 23 A je'ra' u t'ʌn ca' ij quibex, ca' ij quibex u t'ʌn u parar Jesucristo. Ca' ic pacran yajquintex ij quet acsʌ'orirex quire' raji' arej ca' ic yajquintex. 24 A mac a cu quibic u t'ʌn C'uj, yet man C'uj. Bayiri' xan, u yet manob C'uj. Ij c'ʌ'otex ij quet manex a C'ujo' quire' caj u ts'a to'onex u Taj'or u Pixam C'uj caj ij cacsex tij corex ti' C'uj.