4
A mac taj cu camsic u t'ʌn C'uj, a maque' mʌ' taj cu camsic u t'ʌn C'uj
In bʌjobechex, in jach yajechex, mʌ' a yʌn quibiquechex tu cotor mac. Mʌ' a yʌn quibic a ba' cu camsic ti' u t'ʌn C'ujo'. Tumt a wirej wa yʌn u Taj'or u Pixam C'uj wa mʌna' u Taj'or u Pixam C'uj. Mʌ' ja wirej, tan u pimtar u tus aricob ich yoc'ocab a cu tus camsicob u t'ʌn C'ujo'. Wa baxuc cu ya'aric: “A je'ra' u parar C'uj, Jesucristo, tarij ich yoc'ocab. Caj u ch'aj u winiquirir baxuc to'onex”, aro' taj cu camsic, quire' yamta'b ten u Taj'or u Pixam C'uj. Wa mac cu tar tu yʌnechex mʌ' ju c'ʌ'otaj tarij Jesús, raji' cu tus a'aric: “Mʌ' ju ch'aj u winquirir baxuc to'onex”, aro' mʌ' tuchi'ta'b ten C'uji'. A mac mʌ' taj cu camsic, cu p'actic Cristo. A ta toc u'yex uch: “Bin u ca' tar u camsic a mʌ' tajo'.” Baje'rera' raji' tarij yoc'ocab a mʌ' taj cu camsico'onexo'.
C'uj yʌninechex in chan pararechex. Mʌ' ja wirej, u pararechex C'uj. Rajen mʌ' c'ucha'an yorob u tus camsiquechex a cu tuso'. Mʌ' ja wirej, a mac a aca'an techexo', jach chich u muc', quire' raji' u Taj'or u Pixam C'uj. A mac mʌ' taj cu camsico'onexo' mʌ' chich u muq'ui', quire' toc aca'an a ti'obo' a quisino', a mac ti' yʌnob ich yoc'ocabi'. Raji'ob yʌninob ich yoc'ocab rajen c'as. Rajen cu ya'aricob ba'. Rajen tsoy yubicob yet c'asirob ich yoc'ocab. Chen raji' yʌnino'onex C'uj quire' u pararo'onex C'uj. A mac cu c'ʌ'otic C'ujo' cu yubico'onex. A mac a mʌ' ju c'ʌ'otej C'ujo' mʌ' ju yubo'onex. Rajen c'ucha'an ij corex ij c'ʌ'otex a mac taj cu camsico'onexe'. Rajen c'ucha'an ij corex ij c'ʌ'otex a mac cu tus camsicob u t'ʌn C'ujo'.
A C'ujo' u yajo'onex
In bʌjobechex in jach yajechex ca' ic pacran yajquintex ic bʌjex, quire' C'uj cu yajquintico'onex. A mac cu yajquintic yet acsʌ'orir, raji' u parar C'uj. Raji' yet man C'uj. A mac mʌ' ju yajquint u yet acsʌ'orir mʌ' yer C'uji' quire' C'uj cu yajquintico'onex. Baxuc a je'ra', C'uj cu yajquintico'onex caj u tuchi'taj u parar turiri' ich yoc'ocab, soc yʌn ij cuxtarex munt q'uin ti' Jesús. 10 Caj u yesaj techex bic u yajquintiquechex C'uj. Rajen caj u tuchi't u parar C'uj, quir u quimin, quir u jawsic ic si'pirex. Cax mʌ' tic yajquintex C'uj a to'onexo'. Chen C'uj caj u yajquin to'onex.
11 Baxuc aro' in chan pararechex, wa C'uj, cu yajquintico'onex rajen xan ca' ic pacran yajquintex ic bʌjex. 12 Mʌna' mac u jach yirmʌn C'uj tu wich. Wa quic pacran yajquintiquex ic bʌjex. Ij quet manex C'uj, ti' yʌn C'uj tij corex. A baywo', taj caj ij quibex u t'ʌn, wa quic yajquintiquex ij quet acsʌ'orirex. 13 Bic a jach etiquex wa a wet man C'uj? Ic jach erex quire', caj u ts'aj to'onex u Taj'or u Pixam C'uj, soc ti' yʌn tic pixamex. 14 Tij quirex tij quich caj u tuchi'taj u parar C'uj, Jesucristo, quir u taquic tu cotor mac. Ra' quic tsec'tiquex ti' tu cotor mac xan. 15 Wa mac cu ya'aric ti' tu cotor mac: “U parar C'uj, a Jesúso'”, raji' xan yet man C'uj. Bayiri' xan, a C'ujo', ij quet manex C'uj xan.
16 A C'ujo' tij c'ʌ'otex caj u yajquinto'onex. Tij cacsex tij corex caj u yajquinto'onex C'uj. A C'ujo', u yajo'onex. A mac cu yajquintic C'ujo' yet man C'uj xan. 17 Baxuc arayo' je' u c'uchur tu q'uinin taj quic yajquintiquex C'uj. Soc t'ajo'onex ca' bin xico'onex ʌcʌtan C'uj ca' bin xuruc t'ʌn. Mʌ' ja wirej, ti' yʌno'onex ich yoc'ocab bajenob Jesucristo quire' quic pacran yajquintiquex ic bʌjex. Quire' ij quet manex C'uj. 18 A mac cu yajquintic C'uj mʌ' sajʌqui'. Ba'wir cu sʌjtic C'uj? Mʌ' ja wirej, taj cu yajquintic mac C'uj. Cu ch'ic sajquir ti' C'uj quire' cu tucric cu ts'iquinta'r ten C'uj. Rajen cu ch'ic sajquir ti', quire' mʌ' c'uchuc tu q'uinin taj cu yajquintic C'uj. A taj cu yajquintic C'ujo', cu jawsic u sajquirir.
19 Rajen a to'onexo' tic yajquintex C'uj quire' a C'ujo' raji' tu yʌn bat'an yajquintaj to'onex. 20 Wa ti' yʌn mac cu tus aric u yajquintej C'uj, chen ti' toy cu p'actic u yet acsʌ'orir. Cu jach tus aro'. A mac mʌ' ju yajquintob u bʌjob, a cu yirique', bic tabar u yajquintic C'uj, a mʌ' toy yiraj C'ujo'. 21 A Cristojo' a caj u ts'aj to'onex u t'ʌn C'uj, raji' caj u ya'araj: “A mac cu yajquintic C'uj ca' u yajquin tu bʌjob xan.”