5
A yacsmʌnob tu yorobe' c'ucha'an yorob u p'ʌticob c'as
A mac cu yacsic tu yor ti' Jesús yer Cristo tuchi'ta'b ten C'uj. Rajen a caj u yacsob tu yorob ti' Jesús. Robob u parar C'uj mʌ' ja wirej, a cu yajquintic u Tet, baxuc cu yajquintic u pararob u Tet xan. Wa ber ca' bin ic yajquintex C'uj baxuc xan, a ba' u c'at C'uj quic betiquex ti'. Ij querex, tun, ic yajquintex ij quet acsʌ'orirex. A mac cu yajquintic C'ujo' ca' u quibej a ba' cu ya'ara' ti' u t'ʌn. U t'ʌn a cu quibico', c'ucha'an yor ti'ob. Mʌ' ja wirej, tu cotoro'onex u pararo'onex C'uj c'ucha'an ij corex ic p'ʌtiquex a c'aso' ich yoc'ocab. Tij cacsex tij corex rajen c'ucha'an ij corex ti'. Jari' a mac a cu yacsic tu yor ti' Jesús, quire' yer raji' u parar C'uj. Arayo' c'ucha'an yorob u p'ʌticob u c'asir ich yoc'ocab.
Raji' u parar C'uj cu tsicbʌtic u Taj'or u Pixam C'uj
Caj tarij ca'anan Jesús, caj acsa'b ja' tu jo'r ten Juan. Baxuc caj quimij ich cruz xan. Mʌ' chen tarij quir u yacsa' ja' tu jo'r. Tarij quir u quimin xan. Quire' taj caj ya'araj to'onex u Taj'or u Pixam C'uj. Quire' u bʌjiri' caj u ya'araj, rajen taj. Ti' yʌn mʌna' u nup'ob ich ca'anan, a cu ya'aric taj ti' Jesucristo, ra' u parar C'uj. A je'ra', ti' yʌn ic Tetex C'uj. A je'ra' ti' yʌn, Jesucristo. A je'ra' ti' yʌn, u Taj'or u Pixam C'uj. Cax mʌna' u nup' chen turiri' a cu tsicbar to'onexo' ti' Jesucristo, ra' u parar C'uj quij. Ti' yʌn mʌna' u nup'ob tera' ich yoc'ocab. A je'ra' a cu tsicbʌtic taj ti' Jesuso', u Taj'or u Pixam C'uj. A je'ra', tu acsa'b ja' tu jo'r. A je'ra', tu quimij ich cruz. A mʌna' u nup'ob p'eri'ob cu camsico'onex, raji' u parar C'uj Jesucristo. Caj ij c'ʌm u t'ʌn a maco', chen jach manan u t'ʌn a C'ujo'. Rajen ca' a c'amex a ba' cu ya'aric C'uj ti' u parar Jesucristo. Quire' taj cu ya'aric u t'ʌn. 10 A mac a caj u yacsa tu yor ti' u parar C'uj u bʌjiri' yer yʌn u t'ʌn C'uj tu yor. A mac mʌ' ju yacsa tu yor ti' C'uj, tan yac ti' C'uj: “Tus a ca'.” Quire' mʌ' ju yacsa tu yor u t'ʌn a ba' caj u ya'araj C'uj ti' u Parar. 11 A je'ra' caj u ts'a to'onex ij cuxtarex munt q'uin. Ti' yʌn ich u parar C'uj quir ij cuxtarex munt q'uin. Baxuc caj u ya'ara to'onex C'uj, a werex raji' taj. 12 Wa mac mʌ' ju c'ʌm u parar C'uj mʌna' ti' u cuxtar. Chen a mac caj u c'ʌm u parar C'uj yʌn u cuxtar munt q'uin.
Tabar u ts'ocar u ts'ib Juan
13 Rajen quin ts'ibtic techex soc a werex toc yʌn techex quir a cuxtarex munt q'uin, quire' ta wacsex ta worex ti' u parar C'uj.
14 Rajen chich ij corex ic t'ʌniquex C'uj, quire' ij querex cu yubico'onex C'uj. Cu yubico'onex wa tsoy tu t'ʌn C'uj, rajen chich ij corex ic t'ʌniquex C'uj. 15 Ij querex cu yubic wa ber ic t'ʌniquex. Mʌ' ja wirej, ij querex taj cu yubico'onex. Rajen je' u ts'ic to'onex a ba' quij c'atiquex ti' C'uj cax a ba' quij c'atiquex ti' C'uj.
16 Wa yʌn mac caj u yira u yacsic u si'pir u yet acsʌ'orir, wa ra' u si'pir a mʌ' u chabʌr u jach quimin ten C'uj. Tsoy a t'ʌniquex C'uj ti', je' u jawsa'r u si'pir ten C'uj a ti'o'. Yʌn u si'pir mac a cu chabʌr u jach quimin ten C'uj, mʌ' tsoy a t'ʌniquex C'uj ti'i'. 17 Tu cotor a c'aso' ra' u si'pir. Chen ti' yʌn a c'aso' ra' mʌ' ju chabʌr u jach quimin ten C'uj.
18 A mac a caj u yacsaj tu yor mʌ' nani yacsic u si'piri' quire' u parar C'uj. Cu cʌnanta'r ten C'uj. Mʌ' ja wirej, u parar. Mʌ' ju tarʌr ten quisin, a mac a caj u yacsaj tu yor ti' C'uj.
19 A mac mʌ' ju yacsaj tu yor ti' C'uj u ts'urir quisin. Chen a to'onexo' ij querex u pararo'onex C'uj.
20 Rajen ij querex tar u parar C'uj uch. Caj tar u yamto'onex ca' ic najtex C'uj. Tarij ca' ij quirex a jach C'ujo'. Mʌ' ja wirej, p'eri' ij corex yejer jach C'uj. P'eri' ij corex yejer u parar Jesucristo xan. A je'ra' jach C'uj Jesucristo quir a cuxtarex munt q'uin. 21 Qui' cʌnant a bʌjex in chan pararechex, soc mʌ' a c'ujintiquex tus c'uj. Jeroj ts'oquij, quij Juan.