A JE' JU'UNA', CAJ U TS'IBTA JUDAS
1
A Judaso' caj u ts'ibtaj ti' a mac teta'b ten C'uj
A teno' Judasen. A teno' u c'urewen Jesucristo. Judasen a jin sucu'uno' Jacobo. A je' ju'una' quin ts'ibtic techex a mac teta'an ten ic Tetex C'ujo', soc raji' yʌninechex. Quin ts'ibtic a je' ju'una' ti' a mac jach yajquinta'b ten C'uj. A mac cu qui' cʌnanta'r ten Jesucristo ti' a c'aso'. Caj u yiraj otsirechex Jesucristo. Jach manan caj yiraj otsirechex Jesucristo. Jach manan u ch'a'ic ca' qui'ac a worex ti' C'uj, jach manan u qui' tar a worex ti' C'uj. Ca' u qui' yajquintechex C'uj. Jach manan u yajquintiquechex C'uj.
Judas caj ya'araj je' u tarob u tus ʌjcamsʌyʌjirob
A teno', quij Judas. In jach c'at in ts'ibtic a je' ju'una' techex in jach yajechex. A teno' in jach c'at in ts'ibtic techex a je' ju'una' soc a werex C'uj cu taquico'onex. Chen a baje'rero' aro' mʌ' jin bin in ts'ibtej techex. Chen quin bin in chich arej techex soc a p'isiquex a bʌj, quij Judas, soc mʌ' u c'axicob u t'ʌn C'uj a cu tus camsicob u t'ʌn C'ujo'. Chichquintex a worex quir a wa'ariquex ti'ob. Mʌ' ja wirej, aro' mʌna' mac cu yʌnyʌn bin c'axic u t'ʌn C'uj. Mʌ' biq'uin quire' C'uj caj u toc ts'aja to'onex uch. A teno' quin chich c'atic techex quire' yʌn xib, mʌ' pim xibi' a cu tar u much'quintob u bʌjob yejerechex. Robob mʌ' ju ya'arob ba'wir cu tarob quire' c'as. Robob mʌ' ju sʌjtob C'uj. Cu tus a'aricob: “Cax quic manex quire' a C'ujo', jach tsoy yor cax quic manex.” Robob cu ya'aricob mʌ' yerob C'uj, bayiri' Jesucristo. Chen a to'onexo' quij cariquex: “Raji' ic ts'urirex, aro' ic Jaj Ts'urirex. A ucho', caj ts'ibta'b ten yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj je' yubicob u ts'iquirob C'uj an ten bic ts'iba'an ich u t'ʌn uch.”
Cax a toc erex, quij Judas, tu cotor a ba' ta toc u'yex a ucho'. A teno' in c'at in ca' c'asic techex, quij Judas. In c'at in ca' c'asic techex bic tabar ch'esa'b ten C'uj u winiquirob Israel quire' mʌ' ju quibob u t'ʌn C'uj. Cax yʌn toc ten C'uj uch ti' u ru'umin Egipto. C'aj techex wa yʌjmasirob u t'ʌn C'uj uch, a jun yarobo', quij Judas. Mʌ' ju cʌnantob u beyajob uch, tu cu beyajob ich ca'anan, tu cu ts'urinticob C'uj. Caj joc'sa'bob ten C'uj, caj binob purbir ich yaran ru'um uch. Ti' c'ʌra'anob ten C'uj yʌjmasirob u t'ʌn C'uj uch. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' u binob ʌcʌtan C'uje' quir u jasʌrob ten C'uj. Mʌ' ja wirej, tu p'ʌt u beyajob ich ca'anan. C'aj techex wa, quij Judas, u cajarob Sodoma yejer u cajarob Gomorra. C'aj techex, quij Judas, tu bo'otajob u bo'orir u si'pirob quire' toca'b ten C'uj ich u c'aq'uir munt q'uin. Mʌ' ja wirej, quij Judas, a ucho' u c'at manob yejer u yet xibirob. Quire' mʌ' tsoy u manob yejer u yet xibiri' quire' jach c'as aro', quij Judas. Baxuc xan, caj beta'b ten yʌjmasirob u t'ʌn C'uj uch, a tu p'ʌtajob u beyajob. Aro' quir u camsico'onex bic tabar cu bin bo'ota'r ten C'uj a mac a yʌn u si'pirob.
Mʌ' ja wirej, a je' tus camsʌyʌjirob ra'iri' cu cʌxticob u si'pirob an ten bic u winquirirob Israel ich tʌcay ru'um uch. An ten bic u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj, a tu p'ʌtob u beyajob uch. An ten bic u winquirirob tu cajarob Sodoma yejer Gomorra. Cax a ba' tin toc araj ti'ob ti' toy cu cʌxticob u si'pirob. Mʌ' ja wirej, cu manob. Mʌ' ju yubob u t'ʌn a mac a cu ts'urinticob. Cu p'asticob u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Aro' cu beticob quire' ya'aricob cu yiricob C'uj. C'aj techex wa, quij Judas. A ucho' yʌn turiri' u c'aba' Miguel. A rayo' u ts'urir yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ich ca'anan. U bʌjiri' Miguel mʌ' ju betaj an ten bic caj u betob u tus camsʌyʌjirob. Mʌ' ja wirej, a Miguelo' ber caj u nunca u t'ʌn ti' quisin soc yer mac cu bin u ch'ic u baquer Moisés. Mʌ' ju tus tucraj yʌn u muc' soc u p'astic a quisino'. Rajen caj ya'araj Miguel: “Je' u q'ueyiquech C'uje' quisin, quij ya'ara' ten Miquel quire' c'asech”, quij Miguel, yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. 10 Chen a je' tus ʌjcamsʌyʌjiroba' cu p'asticob u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj a mac a mʌ' ju najtobo'. Rajen arayob irob bʌc'. Mʌ' ja wirej, a bʌc'o' yer a ba' cu betic, chen mʌ' ju tucrobi'. Rajen cu binob ich c'ac' a cu tus camsicob u t'ʌn C'ujo'.
11 Jach c'as cu bin tar ti' a je' xiba' a mʌ' ju quibob C'uj, quij Judas. Mʌ' ja wirej, cu sayʌrob tu pach Caín a mʌ' ju quibaj C'uj uch xano'. A je' xiba' a cu tus camsicob u t'ʌn C'uj caj u c'ubob u bʌj quir u camsicob a ba' cu sosoc aricob ti' u t'ʌn C'uj. Soc u jaricob u taq'uin an ten bic Balaam caj u sosoc arbar ti' u t'ʌn C'uj soc u t'ajar u taq'uin uch. A je' xiba' cu cʌnicob Coré. C'aj techex Coré, ti' cʌja'an tu q'uinin Moisés uch. Caj u p'astaj Moisés tu cu ts'urintic Moisés u winquirirob Israel. Rajen caj quinsa'b Coré ten C'uj. Baxuc cu bin quiminob a je' xib xana'. 12 A je' xiba', a cu tus camsicob u t'ʌn C'uj mʌna' u suraquirob. Tu q'uinin a qui' qui' janʌnex soc a wesiquex bic a yajquintex a wet acsʌ'orirex. Robob cu chen c'at u janʌnob, mʌ' ju tucrob C'uj. Chen u bʌjiri'ob u qui' qui' janʌnob chen u rac'ob mʌ' u c'at u ts'icob ti'obi'. Mʌ' ju yamtob mac. Robob mʌ' ba'wir ti'ob. Rajen irob a muyarob a cu cuchur ten iq'ue'. Mʌ' ju tar ya'arir quire' cu cuchur u muyarir ten ic'. Robob mʌ' ba'wir ti'ob. Rajen irob che' a mʌ' ju ts'aj u wiche' ca' bin c'uchuc tu q'uinin, mʌ' ju bin ichʌncʌr. Raji' chen an ten bic che' caj tijij u mos. Mʌ' chen teni' barej tu ca'ten, quire' mʌ' ju wichʌncʌr. Pachir cu rʌc jacaj u che'er quire' tijij. 13 A je' u tus ʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uja' cu manob tu c'asir. Mʌ' ja wirej, irob, quij Judas, u ya'amin c'ac'nab, a jach chich u bin u ya'amino' c'ac'nabo'. A cu p'ʌtic u yom ich u chi' c'ac'nabo', a ju p'up'iro'. Robob, quij Judas, mʌ' c'ucha'an yorob u pʌyicob u ber mac. Quire' irob a sa'ab a tar yʌn ich ca'anano'. A ca wiric u manob ich ca'anan, a caj u p'ʌtajob u ber a sa'abo', rajen mʌ' ba'wir quir u yamtic mac. Rajen robob a tus ʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj bin u ca' tuchi'bir ten C'uj ich yac'birir munt q'uin.
14 Tsec'ta'b ten Enoc uch a ba' cu bin tare' ti' a je' tus ʌjcamsʌyʌjirob. Tsec'ta'b ten Enoc a ba' u ber ti'ob. A Enoco' u parar Adán uch, chen raji' rub tu pach u bʌjob c'uchij siete. Caj u tsec'taj Enoc uch, caj u ya'araj ti'ob: “U'yex u t'ʌn C'uj. Je' u tar ic Jaj Ts'urirexe', yet tarob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Jach pimob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ca' bin tac. Miles ca' bin tac, quij Enoc. 15 A Jaj Ts'ur ca' bin taco', quij Enoc. Je' u jʌsic tu cotor mac. A mac c'as caj u betaj, bin u ca' ts'abir u muc'yaj, quire' rajra' c'as caj u betob. A mac a caj u p'astob C'uj, ti' cu bin ts'abir u muc'yaj quire' rajra' c'as caj u betob xan, quire' tu p'astob C'uj. Mʌ' ja wirej, jach c'as u t'ʌnob”. Baxuc caj u tsec'taj Enoc ucho'. 16 C'aj techex, quij Judas, a mac a cu tus camsicob u t'ʌn C'uj, choc yorob. Bayiri' cu manob u pʌc'ob u pachob u rac'ob. U bʌjiri'ob cu cʌxticob u si'pirob, a ba' c'asir cu pachticob tu yorob. Cu jach qui' tsicbarob yejer mac soc ca' ts'abʌc ti' tu t'ʌn ba' soc raji' yʌnin. Robob cu tsicbarob an ten bic mac a net'ojob.
Quin chich aric ti'ob, quij Judas. A mac a yacsmʌnob tu yorob ca' u cʌnant u bʌjob ti' a c'aso'
17 C'aj techex, quij Judas, in jach bʌjobechex. C'ʌ'otex a ba' caj a wu'yex ya'aricob a mac a bat'an tuchi'ta'b ten ic Jaj Ts'urirex Jesucristo uch. 18 Caj ya'arob uch: “Ca' bin c'uchuc tu q'uinin tabar u tar Jesucristo je' u tar mac quir u chejtiquechex, quij a mac tuchi'ta'b ten Jesús. Je' u cʌxticob u si'pirob a ba' c'asir cu pachticob tu yorob quire' u c'at yacsicob tu si'pirob, quij a tuchi'ta'b ten Jesucristo uch.” 19 Mʌ' ja wirej, quij Judas, a je' tus ʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj tan u jʌsiquechex soc mʌ' quet a worex yejer. A werex mac cu ts'urintic tu cotor c'as, ra' cu ts'urinticob. Mʌna' u Taj'or u Pixam C'uj ti'ob, quire' c'as cu ts'urinticob.
20 Barej a techexo', quij Judas, in jach bʌjobechex in jach yajechex. Mʌ' a yʌn cʌniquex a tus yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj. Ca' a qui' acsex ta worex ti' Jesucristo an ten bic caj ya'araj C'uj. Ca' a t'ʌnex C'uj yejer u muc' u Taj'or u Pixam C'uj a cu ts'ic techexe'. 21 Qui' cuxrenechex ich a rac'ob an ten bic a wu'yiquex u yajechex C'uj. Quire' ca qui' pajiquex u q'uinin quir u tar ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Soc ca' bin tac Jesucristo bin u ca' yirej otsirechex, rajen bin u ca' u ts'aj techex a cuxtarex munt q'uin.
22 Yajquintex a mac a mʌ' chichac yor ti' u t'ʌn C'uj. 23 Qui' arej yubob, quij Judas, soc mʌ' u binob tu cu yerar mac. Taquex a ti'obo' an ten bic ca chopʌytiquex ta wicnʌnex mac soc mʌ' ju yerar ich jach c'ac'. Qui' arej yubob ti' u jer mac u t'ʌn C'uj, quire' a ti'obo' a yajex quire' ca yamtiquex a ti'obo' cax ca p'atiquex a ti'obo' quire' jach manan u si'pirob.
Jach caremech C'uj, quij
24-25 Ti' yʌn mac quir u qui' cʌnantiquechex soc mʌ' a wacsiquex a si'pirex, chichin. Raji' Jesucristo. Ti' yʌn mac quir u yacsico'onex ich C'uj. Raji' cu bin aric ti' C'uj: “Qui' in wor in wesic tech in parar. Mʌ' ja wirej, in parar mʌna' u si'pir”, quij Jesús. Raji' cu bin u yacsico'onex ich ʌcʌtan C'uj quire' mʌna' u jer C'uj. Raji' cu taquico'onex wa ber quij cacsiquex tij corex ti' u parar C'uj, a mac a cu taquico'onexo'. Ca' ij carex ti' C'uj: “A techo' C'uj, toc yʌn a muc' munt q'uin. Ca' in reyintechob C'uj tin cotorob cax ba' tu cotor munt q'uin. Ca' u c'ʌ'otech mac, mun jach caremech.” Mʌ' ja wirej, baxuc yʌn ti' tu ch'ic chunin uch, baxuc yʌn ti' baje'rer. Jeroj ts'oquij, quij Judas.