2
Ca' a qui' acsex tu cotor mac
Quire' a to'onex a tij cacsex tij corex u t'ʌn ic Jaj Ts'urirex. Raji' jach manan tsoyir ic Jaj Ts'urirex rajen mʌ' tsoy ij coyen tetiquex ij cacsex mac. Ca' ic qui' tucrex a ba' quic bin ic betex tu quic c'ayex. Jeroj cu tar turiri' a neyʌn u taq'uino'. Jeroj cu tar a ne'otsiro'. A neyʌn u taq'uino' jach tsoy u noc'. Bayiri' yʌn u c'arabar u c'ʌb oro. A otsiro', cu yocar rab u noc'. Tsoy wa quij qui' acsiquex a neyʌn u taq'uino'. Rajen quij cariquex ti' tu junan: “Te' a cutar techa' tu jach tsoyir a cutan.” Baxuc quij cariquex ti'o'. Chen wa mʌ' ij qui' acsic a otsiro'. Rajen quij cariquex ti': “Ti' tar a ch'ictaro' wa mʌ' ju c'at u ch'ictar ca wa'ariquex ti' “Ti' tar a cutar ich ru'umo'.” Baxuc quij cariquex ti'o'.” Wa baxuc tan ic betiquex. Tan ic tetiquex ij cacsex mac. Mʌ' ja wirej, tan ij coyen acsiquex mac. Rajen c'as ic tucurex, quire' iro'onex juez, quire' mʌ' ij coyen acsej a otsiro'.
U'yex ba' quin wac in jach yajechex in bʌjobechex. A C'ujo' tan u tetic a mac otsiro' te' a yʌn ich yoc'ocab. A tu yacsob tu yor ra' u netaq'uinob a ti'obo'. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u ya'araj ti' cu bin u qui' acsʌbir a ti'obo' tu cu bin u reyintic C'uj. Quire' C'uj tu ya'araj ti' cu bin ocar a mac a cu yajquinticob C'ujo'. Chen atechexo', mʌ' ta coyen qui' acsex a otsiro'. Ta coyen qui' acsex a neyʌn u taq'uino'. Ra' cu c'ʌniquechex ta beyajex. Mʌ' wa robob cu ta'quicob a jo'rex ich juez? Quire' a neyʌn u taq'uino' robob cu p'asticob Cristo, baxuc xan tu p'astiquechexob xan quire' caj a wacsajex ta worex u t'ʌn Cristo.
Mʌ' ja wirej, ti' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj: “Yajquintej a rac'ob an ten bic a bʌjiri' ca wʌc'ʌs yajquintique' a bʌjiri'.” Baxuc cu ya'aric C'uj. Rajen ca' a qui' quibiquex a je' t'ʌna', quire' jach manan tsoyir. Bayiri' je' a qui' yajquintic xan a otsirobo' quet bayiri' a yajquintic a yʌn u taq'uino'. Wa quij coyen tetiquex mac ca' ij cacsex. Tic pʌyej ic si'pirex quire' mʌ' jij quibexi' a ba' cu ya'aric C'uj to'onexe'. 10 Cax wa chen c'ucha'an a worex a rʌc quibex a ba' cu ya'aric to'onex C'ujo'. Wa ta c'asquintex a turiri'o', ta toc rʌc c'asquintex tu cotor a ba' tu ya'araj C'uj to'onexo'. 11 Bayiri' caj ya'araj to'onex C'uj: “Mʌ' a yʌn manex.” Bayiri' caj ya'araj xan: “Mʌ' a yʌn quinsiquechex mac.” Rajen wa mʌ' jic manex rajen wa tic chen quinsaj mac, jero' tij c'asquintex a ba' tu ya'araj to'onex C'uj uch. Tic pʌy ic si'pirex. 12 Rajen ca' ij carex ba' tsoy tu quic tsicbarex. Rajen ca' ic manaco'onex tu tsoyir iro'onex mac a tabar ic binex ʌcʌtan C'uj quir yiric wa tsoy ic beyajex. Quire' C'uj tu ruc's ic si'pirex soc ic man tu tsoyirex. 13 Mʌ' ja wirej, wa to'onex mʌ' jic yajquintex mac baje'rere'. Bayiri' xan ca' bin c'uchuc tu q'uinin ic binex ʌcʌtan ich C'uj, bayiri' mʌ' u yajquinto'onex C'uj xan. Wa quic yajquintiquex ic rac'obex baje'rere'. Baxuc ca' bin xico'onex ʌcʌtan ich C'uj bin u ca' u yajquinto'onex xan. Bayiri' mʌ' ju joc'sico'onex xan C'uj.
A mac tu yacsaj tu yor u t'ʌn C'uj ca' yese taj u beyaj
14 Mʌ' tsoy ic tusariquexi' in bʌjobechex tij cacsex tij corex, chen ti' toy quic manex tu c'asiri'. Wa baxuc tan ij cariquex mʌ' ju bin u taco'onex C'uj. 15 Aro' irej wa quij cariquex ij quet acsʌ'orirex wa mʌna' u noc' wa mʌna' yo'och quir u janʌnob. 16 Tsoy wa quij cariquex: “Joq'uen xen, ca' a cʌxt a noc', ca' a cʌxt a wo'och quir a janʌn xan. Mʌ' ja wac'tic a bʌj.” Wa baxuc quij cariquex ti'ob chen mʌ' jic ts'aj a ti' u noc' mʌ' jic ts'aja yo'och. Mʌ' tan ij cacsiquex tij corex ti' Cristo. 17 Wa baxuc tic betex chaca'an yiricob mac, wa tic jach acsex tij corex wa mʌ' tic jach acsex tij corex.
18 Wa ti' yʌn mac tan u tus aric: “A teno' jach manan tsoyiren caj in chen acsa tin wor u t'ʌn C'uj.” U jer cu tus aric: “A teno' jach manan tsoyiren quire' quin man tu tsoyir. Rajen mʌ' in wer ba' quin jach bin in quibej.” Wa baxuc cu ya'aric: A teno', quij Santiago, quin bin in c'atej ti'. Raji' a cu ya'aric: “Jach manan tsoyiren caj in chen acsa tin wor u t'ʌn C'uj.” Arej ten bic tabar ca bin a wese ten ta wacsaj ta wor wa mʌ' ja man tu tsoyir? Arej ten bic tabar ca bin man tu tsoyir wa mʌ' ta wacsaj ta wor? Mʌ' c'ucha'an a wor a man tu tsoyiri'. 19 Yʌn mac cu ya'aric: “A teno' quin wacsic tin wor quire' turiri' C'uj yʌni'”, jach tsoy wa baxuco'. Ca tusaric ti'ti' quir a wacsic ta wor. Mʌ' ja wirej, quij Santiago. Quet bayiri' u nup' a quisino'. Cu yacsicob tu yorob quire' turiri' C'uj yʌni'. Chen u nup'ob, a quisino' mʌ' qui' yorobi' quire' cu ch'ic sajaquirob ti' C'uj quire' turiri' C'uj yʌni'. 20 A techexo', jach chichex a jo'rex quire' mʌ' ti'bir a wacsiquex ta worex. Rajen ca' manaquechex tu tsoyir xan. Mʌ' ja wirej, tan a tusaric taj ta wacsex ta worex. Mʌ' taj ta wacsajex ta worex. 21 U'yex ba' cu camsico'onex ic nunquirex Abram. Mʌ' ja wirej, ic nunquirex caj u sijaj u parar ti' C'uj quir u quinsic. Ra' u parar Isaac. Caj u chaquint u parar tu cu quinsa'r yʌrʌc' quir u sijic ti' C'uj. A C'ujo' ts'oc yiric a ba' tu betaj Abram, ʌcʌtan tu wich C'uj jach tsoy Abram. 22 Ta wirex bic tabar ic nunquir Abram caj bin u chaquint u parar soc u quinsic quire' tu yacsaj tu yor, rajen tu betaj aro', a ba' ara'b ten C'uj uch. A baxuco' aro' chʌca'an ij quiriquex taj tu yacsaj tu yor Abram. 23 Baxuc chʌca'an ij quiriquex taj a ba' ts'ibta'b ti' Abram ten C'uj uch. Tu cu ya'aric: “Quire' tu quibaj u t'ʌn C'uj Abram rajen ʌcʌtan tu wich C'uj yiric jach tsoy Abram.” Baxuc tu ts'iba'an u jer jun xot' u t'ʌn C'uj ti' Abram. Cu ya'aric: “U yet man C'uj Abram.”
24 Ta wirex in bʌjobechex. Bic tabar a C'ujo' mʌ' chen jari' cu yiric wa tsoyo'on wa quic chen acsiquex tij corex chen ca' manaco'on tu tsoyir xan quire' a baywo' C'uj cu yiric tsoyo'onex. 25 Baxuc, a xquico' Rahab u c'aba' uch. Raji' cu naj man uch quir u jaric u taq'uin. Jach tsoy irir ten C'uj Rahab quire' caj u qui' acsa tu yatoch quir u wenʌn ca'tur xib a tuchi'ta'b ten Josué quir u masicob u t'ʌn uch. Caj ts'oc u wenʌnob caj tuchi'ta'b ten Rahab ich u jer bej soc mʌ' u chucur ten soldado. 26 Mʌ' ja wirej, a te' ich yoc'ocab chen cuxa'ano'onex quire' yʌn ij q'uiq'uerex bayiri' yʌn ic pixamex. Wa mʌna' to'onex aro' quimeno'onex. Bayiri' xan quir ij cuxtarex munt q'uin ca' ij cacsex tij corex. Bayiri' xan ca' manaco'onex tu tsoyir soc ic cuxtarex. Wa mʌ' baxuco', mʌ' ij cuxtarex munt q'uin.