3
Ij caq'uex
U'yex in bʌjobechex. Arex ti' a rac'obex soc mʌ' ya'ab cu yocarob u camsic ti' u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, ca' bin c'uchuc tu q'uinin ca' bin xiquenob ʌcʌtan C'uj. Jach manan cu bin u q'ueyiquenob C'uj wa mʌ' taj tin camsajob ti'o'. Tu cotoro'onex quic jen masiquex a ba' quij cariquex ich ic rac'obex. Barej wa ti' yʌn turiri' mac mʌ' u jen masic ti' u rac'ob, aro' jach manan tsoyir. Quire' c'ucha'an yor u ts'urintic u winquirir soc bayiri' mʌ' u man tu c'asir. Ca' ij cʌnex u mascabir a c'apar tu chi' tsimin. Cax chichin u mascabir a cu c'apar tu chi' tsimin. Ra' quir u ts'urintic u winquirir tsimin. Baxuc to'onex ij caq'uex cax chichin ij caq'uex ca' ij cʌnantex soc c'ucha'an ij corex, ic ts'urintex ic winquirirex. Baxuc xan ca' ij cʌnex a je' chem. Cax carem cu cuchur ten ic'. Yʌn u chan c'ʌb u chemin quir u tajquintic soc taj u bin. Cax tub u c'at bin u winquirir u chem ti' cu bini'. Baxuc xan ij caq'uex cax chichin ij caq'uex jach manan ya'ab quij cariquex ti' mac, soc u tus tucric jach carem.
A werex a c'ac'o', cax chichin mʌ' u xur u bin u yerar. Seb cu rʌc erar. Wa mʌ' seb u tupur, cu rʌc erar c'ax. An ten bic ij caq'uex irej c'ac'. Cu tsicbʌtic tu cotor c'as. Ij caq'uex cu c'asquintic tu cotor ic winquirirex cax chichin ij caq'uex ich ic winquirirex quire' ij caq'uex irej wa cu rʌc t'ʌbic ij cuxtarex ca' erac. Ti' u tar a c'ac'o' ich quisin a cu tar ich ij caq'uex. Mʌ' ja wirej, a bʌc'o' a cu man ich c'ax. Bayiri' can xan cu ts'urintico'onex. Bayiri' ch'ich' xan baxuc cʌy cu rʌc ts'urintico'onex. Tu cotoro'onex cu rʌc ts'urintico'onex. Chen mʌna' mac c'ucha'an yor u ts'urintic ij caq'uex uch. Mʌna' mac c'ucha'an yor u su'sic u c'asir ij caq'uex. Mʌ' ja wirej, a cano' yʌc u coj, wa cu chi'ic mac cu quimin. Baxuc ij caq'uex xan irej yʌquir u coj can a cu quinsic mac. Yejer ij caq'uex quic t'ʌniquex C'uj. Quij cariquex ti' Tetex C'uj: “Bayo' C'uj jach caremech.” Bayiri' yejer ij caq'uex quij q'ueyiquex mac cax chen raji' beto'onex a C'ujo', chen bajo'onex a C'ujo', quic q'ueyiquex mac. 10 Ra'iri' ti' ic chi'ex xan, cu joc'ar ic t'ʌnex quij cariquex: “Bayo' C'uj, jach caremech C'uj.” Sʌsame' cu joc'ar ic t'ʌnex quij q'ueyiquex mac. A baxuco' in bʌjobechex mʌ' tsoy ij cariquex baxuco'. 11 Ca' a tucrex wa cu joc'ar yic' ja' ca'tur. Wa ch'aja cu joc'ar wa juntur c'aj cu joc'ar yic' ja'. Mʌna' yic' ja' ch'aja cu joc'ar yejer c'aj. Bayiri' ti' ij caq'uex xano'. 12 Ca' tucrex xan in bʌjobechex. Je' wa ju wichʌncʌr on tu che'er ʌrʌxaj. Mʌ' biq'uin cu wichʌncʌr on ich u che'er ʌrʌxaj. Je' wa ju wichʌncʌr siquite' ich u che'er on. Mʌ' biq'uin cu wichʌncʌr ich u che'er on. Baxuc xan mʌ' u joc'ar yic' ja' ca'tur, mʌ' biq'uin cu joc'ar yic' ja' ca'tur. Mʌna' c'aj, mʌna' ch'aj, chen turiri' yic' ja'.
A mac a jach er u camsic mac
13 A mac a ju jach qui' cʌmʌn quir u camsic u rac'ob, a ti' yʌn tu yʌnechex. Arej yese taj u man tu tsoyir quire' raji' cu bin u yese u jach ero' u camsa' quire' cu yirir ten u rac'ob mʌ' u tucrej wa jach carem. 14 Wa techex ca chen tus p'isex a bʌjex tu ca tus camsiquex mac soc yiricob jach c'ucha'an a worex a camsiquex a ti'obo'. Rajen mʌ' tsoy a tucriquexo' a wa'arex: “Ic jach erex ij camsex.” A techexo' tus a ca'ex quire' a techexo' mʌ' tan a quibex u t'ʌn C'uj, a jach tajo'. 15 Aro' mʌ' ju tar ich C'uj. Quire' ca chen betiquex an ten bic a mac a mʌ' yerob C'uj cu beticob. Ca chen quibiquex a ba' ca pachtiquex ta worex rajen c'as. Ca chen quibiquex a ba' u c'at a quisino'. 16 Quire' wa quic chen p'is ic bʌjex tu quic camsiquex mac soc yiricob jach c'ucha'an ij cor ij camsiquex ti'ob, quic chen p'us yorob mac, a baywo' mʌ' ij querex ba' tsoyir ca' ic betiquex. Quic chen manex tu c'asir. 17 Chen a mac u ne'er u camsic u rac'ob quire' ts'ab u t'ʌnin ten C'uj soc yer u camsic u rac'ob. Raji' jach tsoy yor quir u cuxtar. Rajen mʌ' u p'usej yor u rac'ob. Mʌ' ju choquintic yor u rac'ob. Cu quibir u t'ʌn ten u rac'ob. Cu betic a tsoyo'. Bayiri' cu yajquintic u rac'ob xan. Mʌ' coyen u yajquintic u rac'obi'. 18 A mac a ju ne'er u camsic u rac'ob quire' ts'a'b u t'ʌnin ten C'uj. Rajen a baywo', tan u man u sisquint u yor u rac'ob. Rajen a baywo' je' u cʌnicob u manob tu tsoyir u rac'ob. A baywo' u wʌc'ʌs u bʌjiri' cu bin u qui'quintic yor.