4
A ba' yʌn ich yoc'ocab a cu qui' yajquintic
An tub u tar quic tucric ic ts'ictarex? An tub u tar quic tucric ic nunquex u t'ʌn ic rac'obe'. Ti' cu tar ich c'as. Quire' quic pachtiquex tij corex c'as. Rajen tan ic manex ic ts'iquint ic rac'obex. Mʌ' ja wirej, quic tus pachtex u jer a ba' mʌna' to'onex. Rajen quij quinsiquex mac. Rajen cu q'uextar ij corex quire' quij quiriquex mʌna' to'onex. Rajen tan ic nunquiquex u t'ʌn ic rac'obex. Rajen mʌ' ij quiriquex a ba'quirir ij c'atex quire' mʌ' jij c'atex ti' C'uj. Cax wa quic chen tus c'atex ti' C'uj. Mʌ' u ts'aja to'onex C'uj, quire' ic nonoj bʌjiri'ex ij c'atex. An ten bic a xquico' mʌ' quet yor yejer u mam wa cu man. Baxuc to'onex wa mʌ' quet ij corex yejer C'uj. Mʌ' ja wirej, tan ic p'actex C'uj wa quic pachtex c'as tij corex ir mac a mʌ' yer C'uj. Wa quij quibiquex a ba' quic pachtiquex tij corex an ten bic mac mʌ' yer C'uj. A C'ujo', cu p'actico'onex xan. Rajen cu ya'aric to'onex tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj uch. Tan ya'aric: “U Taj'or u Pixam C'uj, mʌ' u c'at ic ts'urintiquex u jer chen u bʌjiri' u c'at ic ts'urintiquex.” Baxuc cu ya'aric C'uj. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' u c'at ic ts'urintiquex soc chen raji' ic Jaj Ts'urirex. Rajen C'uj tsoy tu t'ʌn quir u yamtic to'onex soc raji' ic jach ts'urir. Rajen cu ya'aric C'uj: “A teno' C'ujen quin p'actic a mac a cu ya'aric tu yor: Jach caremen. Chen a teno', quij C'uj, quire' tsoy tin t'ʌn ca' in yamte ti' mac a cu ya'aric ten: Mʌ' caremeni', quij.” Rajen ca' ic cha'ex ic ts'urintiquex a C'ujo', chen ca' ic p'isex ic bʌjex soc mʌ' ic ts'urintiquex a quisino', soc u p'ʌtico'onex. Ca' ic juts'ex ic bʌj ich C'uj quire' tij cacsa tij corex. Bayiri' je' u juts'ic u bʌj a C'uj xano' tub yʌno'on quir u cʌnantico'onex. A techexo', a ca manex tu c'asir ca' a p'ʌtex soc a manex tu tsoyir. Arex ti' C'uj ca' u ruc's a si'pirex quire' soc quet a worex yejer C'uj. Ca' a qui' ac'tex a bʌj, quire' ta pʌy a si'pirex, a techexo' a bʌjiri' tan a che'ejexe'. Arex ti' ca' yac'tex u bʌj quire' ta wacsex u si'pirex. A techo' quire' qui' a worex baje'rere'. Arex ti', ca' neyac'tex u bʌj quire' ta wacsex ta si'pirex. 10 Arex ti' C'uj: “Jach c'asen a teno' Jaj Ts'ur quire' mʌ' jin quib a t'ʌn uch.” Baxuc ca' a warex, ti', soc u jawsic a si'pirex soc u qui' acsico'onex ic Jaj Ts'urirex ca' bin xuruc t'ʌn.
11 Mʌ' a yʌn pʌq'uiquex u pach a wet acsʌ'orirex in bʌjobechex. Wa ca paq'uiquej u pach a wet acsʌ'orirex mʌ' tan a jach cʌnantiquex u t'ʌn C'uj. A tu ya'araj uch: “Ca' a yajquintiquex a wet cajarex, irej a wʌsʌc' bʌjiri'ex ca yajquintiquex.” Mʌ' ja wirej, tan a p'astiquex a je' t'ʌna'. Mʌ' ja wirej, tan a tus tetiquex u t'ʌn C'uj a tu yʌn tsoy a quibiquexe'. A ti' yʌn, a mʌ' tsoyo' ra' ca tus quibiquex. Wa baxuc caj a tetex mʌ' ta jach quibex u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, tan a tus tucriquex irechex wa juesechex. 12 Chen turiri' yʌn. Raji' tu ts'aj u t'ʌn to'onex. Raji' turiri' Jach Juéz yʌn. Raji' C'uj. Raji' c'ucha'an yor u taquico'onex. Jariri', raji' c'ucha'an yor u joc'sico'onex ca' xico'onex ich c'ac'. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin. Rajen a to'onexo' mʌ' tsoy ic tus tucriquex ic ta'quiquex u jo'r ij quet cajarex.
Mʌ' ij querex ba' cu bin tar samʌn
13 U'yex a techexo', a mac a tu ya'araj: “Ca' xico'onex baje'rer, cax wa samʌn ic binex tu cajar a tic tsicbatex jo'oraj.” Ca' p'atʌco'onex turiri' yaxq'uin ca' ic cʌnjex ba', quir ic jariquex ic taq'uinex. Bayiri' ca' ic mʌnex ba'taquex soc ic jariquex ic taq'uinex xan. Baxuc caj a wa'arex a techexo'. 14 Wa ber ca wa'ariquex a techexo' aro', quire' mʌ' a werex wa ti' toy cuxa'anechex samʌn. Irechex u p'ur, sansame' bin. Baxuc to'onex xan mʌ' ya'ab u q'uinin ti' yʌno'onex jeroj, quij quimino'onex xan. 15 Rajen ca' ij carex, wa tsoy tu t'ʌn ic Jaj Ts'ur ca' cuxraco'onex je' ic betiquex baxuco'. Wa baxuc quij cariquex, jach tsoy. 16 Chen a techexo' mʌ' baxuc ca wa'ariquex. A bʌjiri'ex ca wa'ariquex: “C'ucha'an in wor in wʌc'ʌs bʌjiri' in ts'urintico'.” A mac a cu ya'aric baxuco', jeroj, tu pʌyaj u si'pirob. 17 Wa jij querex ba' quire' jach tsoy chen mʌ' jic beti' jeroj tij cacsex ic si'pirex.