5
Cu chich ara' ti' a neyʌn u taq'uine'
Arex ti' a mac neyʌn u taq'uine' ca' u yʌxchun yaq'uic tu bʌj ca' awat'nʌc xan. Quire' bin u ca'ob muc'yaj xan. Arex ti'ob, jot u taq'uinob quire' a C'ujo' cu yiric irej wa rab. Bayiri' xan jot u noc' quire' a C'ujo' cu yiric irej wa ju jantmʌn ch'o'. Arex ti'ob xan, jot u taq'uinob oro, baxuc u sʌc taq'uinob quire' a C'ujo' cu yiric jac'a'an yits' quire' mʌ' ju xupicob u taq'uinob quir u beyaj ti' C'uj. Mʌ' ju beyajob yejer C'uj xan. Robob a neyʌn u taq'uinob, mʌ' ju c'ʌ'otob wa cu yiric C'uj jot yejer taq'uinob. Mʌ' ja wirej, cu chen tucricob u t'ajʌr u taq'uinob tu yorob baje'rer. Cax baje'rer tan u chen t'ajʌr u muc'yajob. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin a tu p'isa C'ujo' bin u ca'ob u jach muc'yaj. Ra' q'uinino' bin u ca'ob muc'yaj munt q'uin ich c'ac'. Wa ju taq'uin a neyʌn u taq'uino' c'ucha'an yor u tsicbar ra' a neyʌn u taq'uin, raji' je' ya'aric: “A teno' u taq'uinen a mac a beyanʌjob uch ti' in Jach Ts'urir. Cax rʌc joc' u nar in ts'urir mʌ' tu qui' bo'ot yʌjjaq'uirob u nar in ts'urir.” Baxuc u ya'aric u taq'uin a neyʌn u taquinob wa c'ucha'an yor tsicbar. Chen ic Jaj Ts'urirex C'uj raji' cu ts'urintic tu cotor mac. Caj yubaj ya'ara' ti' ten yʌjjaq'uirob u nar: “Mʌ' ja qui' bo'otaj tenobi'.” Baxuc caj yuba C'uj ya'aric. A techexo', a neyʌnex a taq'uinex, tan a manex a qui'qui' janʌnex. Tan a manex a qui' mʌnex a noc' bayiri' tan a manex a mʌniquex a ba'taquex xan te'ra' ich yoc'ocab. Mʌ' ja wirej, tan a chen manex a pachtex ba' ti' a winquirirex. A techexo', tan cʌniquex an ten bic a q'uec'ʌno' quire' su'su' cu janʌn a q'uec'ʌno'. Quire' a q'uec'ʌno' mʌ' ju tucr u quimin. Ca' bin ts'ocac u poroc, jeroj, cu bin quinsbir. Baxuc techex xan wa neyʌn a taq'uinex. Mʌ' ja wirej, ca chen manex a pachtiquex ba' ti' a winquirirex. Mʌ' rajra', ca bin cuxtarex quire' je' a quiminexe'. Jeroj ca binex ich c'ac'. A techexo', a neyʌn a taq'uinex. Mʌ' ja wirej, a techexo' ca ta'quiquex u jo'r a mac a mʌna' u si'piro'. Jeroj ta quinsexo'. A ta quinsajexo' mʌ' ju tac u bʌj techexi'.
T'ʌnex C'uj soc u chichquintiquex a wor
Rajen in bʌjobechex, ca' ic muc'tex ca' ic qui' paj u q'uinin ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex. Ca' ic cʌnex yʌjpʌq'uir nar an ten bic cu pajic u tar ya'arir u pʌc'ar nar. Yer ca' bin ts'oc u tar ya'arir, cu ch'ijir u pʌc'ar nar. Cu jobar yi'jir. Cu tijire' cu jaq'uic. Baxuc to'onex ca' ij qui' paje ic Jaj Ts'urirex rajen ca' ic chichquintex ij corex quire' tabar yur ic Jaj Ts'urirex. In bʌjobechex mʌ' tsoy ic pacran pʌquiquex ic pachex, quire' tan ic muc'yajex, soc ca' bin c'uchuc tu q'uinin, mʌ' ju ta'quic ic jo'rex C'uj. Mʌ' ja wirej, tabar u c'uchur a mac cu bin u ta'quic ic jo'rexe'. 10 In bʌjobechex ca' ij qui' cʌnex yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. Mʌ' wa c'aj techex caj u tsec'tob u t'ʌn C'uj uch. Robob tuchi'ta'b ten ic Jaj Ts'urirex. Mʌ' ja wirej, tu jach muc'tob caj chucob u pachob ten u rac'ob uch. Rajen tsoy ca' ij cʌnej yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch soc baxuc to'onex xan. 11 Rajen baxuc quij cariquex a mac a tu muc'taj u yajirir uch, jach taj jach qui' yor. An ten bic Job uch, mʌ' wa c'aj techex uch, caj u muc't u yajirir Job uch, quire' chichquinta'b yor ten ic Jaj Ts'urirex uch. C'aj techex caj ts'oc u muc'tic u yajirir Job rajen pachir a C'ujo' caj qui' cʌnanta'b. Quire' a C'ujo' cu yajquintico'onex bayiri' cu qui' tucrico'onex xan. Rajen yajquinta'b u parar Job rajen yamta'b ten C'uj.
12 Rajen in bʌjobechex, mʌ' a yʌn tus t'ʌniquex C'uj tu ca muc'yajex, rajen ca' a qui' cʌniquex aro'. Jach manan ca' a cʌnex aro'. Rajen toc p'ʌtex a tus t'ʌniquex C'uj. Mʌ' tsoy a wa'ariquex: “C'uj cu yiric”, quire' a C'ujo' ti' yʌn ich ca'anani' quire' raji' tu betaj yoc'ocab. Taj ca' tsicbanʌquechex. Wa ca wa'ariquex je'erere' taj ca' a toc betex. Mʌ' a chen ariquex C'uj cu yiric. Wa ca wa'ariquex mʌ' mʌ' a betiquex aro', ca' a toc arex mʌ' a chen ariquex C'uj cu yiric soc mʌ' a wacsiquex a si'pirex soc mʌ' u ta'quiquex a jo'r C'uj.
13 Wa ti' yʌn mac tu yʌnechex wa tan u muc'yaj, arej ti' ca' u t'ʌnej C'uj soc mʌ' u yac'tic u bʌj. Wa qui'ex a worex c'aynʌquechex ti' C'uj. 14 Wa ti' yʌn turiri' tu yʌnechex wa yaj. Arej ti' ca' u pʌy u jach ts'urirob tu cu c'ayob, a nuxibo', soc u t'ʌnicob C'uj ti' a yaje'. Soc u jic'ta'r u ts'ac tsats tu jo'r. Quire' quet bayiri' tan u t'ʌnicob u Jaj Ts'urirob. 15 Je' u jawʌr u yajir u rac'obe' tu cu t'ʌnico' C'uj, quire' tu yacsaj tu yor ti' u t'ʌn C'uj. Je' u jawsa'r ten C'uj wa yʌn u si'pir a yaje' je' u jawsa'r u si'pir xane'. 16 Rajen ca' a toc arex a si'pirex ti' a rac'obex. T'ʌnex C'uj ti' a rac'obex soc C'uj cu yamtiquechex wa ber ca yajtarex. Mʌ' ja wirej, a mac jach taj yoro' jach neyʌn u muc' tu cu t'ʌnicob C'uj. Aro' raji' c'ucha'an yor ti' tu cotor ba'. 17 U'yex ba' cu camsico'on ic nunquirex Elías. Mʌ' ja wirej, a Elías iro'onex caj u t'ʌnaj C'uj Elías soc mʌ' ju tar ya'arir, rajen mʌ' tar ya'arir hasta man tres yaxq'uin u jer chumuc yaxq'uin mʌ' ju tar ya'arir. 18 Caj u wʌc'ʌs t'ʌnaj C'uj Elías ca' tac ya'arir caj wʌc'ʌs tar ya'arire', caj ch'ij u pʌc'ʌrob.
19 In bʌjobechex wa ti' yʌn mac tu yʌnechex a tu p'ʌtaj u t'ʌn C'uj quire' tus pa'ay u ber ten u tus ʌjcamsʌyʌjir u t'ʌn C'uj. Chen wʌc'ʌs binij mac quir u yamta'r a mac tus soc u jach c'axic tu yor, jeroj tu jach c'axaj tu yor. 20 Arex ti' a mac tu yamtaj a tus camsa'b ca' u c'axic tu yor soc u p'ʌtic u si'pir soc a tus camsa'be' soc mʌ' ju bin sa'tʌr, rajen toc rʌc jawsa'b u si'pir a mun yʌn ti'. Quire' yamta'b ten u yet acsʌ'orir.