19
Jesús cu camsic mʌ' tsoy u p'ʌtic u rac'
(Mr. 10.1‑12; Lc. 16.18)
Caj ts'oc ya'aric Jesús bic tabar u jawsic u yet acsa'orir caj u p'ataj u ru'umin Galilea. Caj c'uchij tu ru'umin Judea caj ca' bin pʌchir ya'arir Jordán tu cu tar ic yum. Jach pim caj sayob tu pach Jesús caj bin pʌchir ya'arir Jordán caj jawsa'b u yajir.
Caj tar c'atbir ti' Jesús ten jun yarob u winiquirob judío a fariseojo'. Caj u juts'ajob u bʌj ich Jesús quir u tumta'rob yor Jesús. Caj tus c'atob ti':
―Tsoy wa ju p'ʌtic u rac' cax a ba' quiri'?
Caj u nuncaj:
―Mʌ' wa ja xacmʌnex tu ts'iba'an: “A C'uje' tu yʌn betaj xib yejer xquic caj u betaj yoc'ocab?” Bayiri' C'uj caj ya'araj xan: “Rajen a xibo' yʌn u p'ʌtic u tet bayiri' u nʌ' soc u bin u ch'a'ej u rac'. Caj ts'oc u ch'ic u rac' ca'tur yejer u rac' irej wa tu junan.”
Caj ya'araj Jesús:
―Rajen mʌ' biq'uin ca'tur a mac a tu ch'aj u rac' quire' a C'ujo' cu yiric turiri' yʌn. Quire' C'uj caj u toc much'quintaj xib, yejer u rac' ra' u q'uinin caj u ch'aj u rac'. Jeroj, turi' cu yiric C'uj rajen mʌ' tsoy u p'ʌtic u rac' xib.
Caj ya'araj u winiquirob judío a fariseojo':
―Biquinin caj ya'araj Moisés uch: “Tsoy ca' a ts'ibtej u ju'unin quir a p'ʌtic a rac'?”
Jesús caj u nuncaj ti'ob:
―Quire' chich u jo'r a rac'ob rajen ya'araj Moisés: “Tsoy u ts'ibtic u ju'unin quir u p'ʌtic u rac'.” Chen tu yʌnxchun tu cotor ba' mʌ' tsoy u p'ʌtic u rac' quire' baxuc u c'at C'uj. A teno' ―quij Jesús―. Quin wa'aric techex. Tsoy a p'ʌtiquex a rac' wa cu man. Barej wa mʌ' u man, mʌ' tsoy a p'ʌtiquex a rac'. Mʌ' tsoy u p'ʌtic u rac' ca' u raq'uinte u jer. Wa caj u raq'uintaj u jer cu man. Wa caj u raq'uintaj u jer a p'at ten xib cu man yejer.
10 U camsʌwinicob Jesús caj ya'arob:
―Wa ja xibe' cu chen p'ʌtic u rac' a cu man mʌ' ba' wir ca' ic ch'a'ic ic raq'uintej.
11 Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' tu cotor mʌ' c'ucha'an yor mʌ' u ch'ic u rac' quire' C'uj ts'a'b ti' u muc' soc mʌ' ju ch'ic u rac'. Jariri' mʌ' u ch'ic u rac' quire' C'uj cu ts'ic u muc' quir u quibej. 12 Yʌn u jer xib mʌ' ju ch'ic u raq'uintej xquic quire' toc c'as caj rocha'b ten u nʌ' uch. U jer xib mʌ' ju ch'ic u rac' quire' caponta'b ten mac. Yʌn u jer xib mʌ' ju ch'ic u rac' soc u qui' beyaj ti' C'uj. A mac c'ucha'an yor mʌ' u c'at u ch'ic u rac', tsoy. A mac mʌ' c'ucha'an yor, tsoy u ch'ic u rac'. A mac mʌ' ju bin u ch'ic u rac' quire' u c'at u qui' beyaj yejer C'uj tsoy xan.
Caj tar purbir ich Jesús a chichan
(Mr. 10.13‑16; Lc. 18.15‑17)
13 Yʌn mac caj tar purbir chichan ich Jesús quir u ts'anc'ʌbtic Jesús soc u yamta' ten C'uj. Ca' u t'ʌnej C'uj Jesús quir u yamta'r a chichano' Jesús. Raji'ob q'ueya'b ten u camsʌwinicob Jesús a mac tar u puricob a chichano'. 14 Caj ya'araj Jesús:
―Tsire'ej u tar purbir chichan. Mʌ' ja mʌquex u berob quir u tarob ten. Mʌ' ja wirej, a chichano' sep cu tar tu yʌnen. Wa mac u c'at yocar tu cu bin u reyintejob C'uj ca' u cʌnejob a chichano'.
15 Caj u ta'rob ten Jesús a chichanobo' soc u yamta'r a chichanobo' ten C'uj. Caj wʌc'ʌs bin Jesús.
Mʌ' uch xuruc a jach neyʌn u taq'uin. Raji' cu tsicbar yejer Jesús
(Mr. 10.17‑31; Lc. 18.18‑30)
16 Caj bin ich Jesús a mʌ' uch xuruc xib, caj u c'ataj ti' Jesús:
―Ba' quin yʌn u'yic in wʌjcamsayʌjirech quire' jach tsoyech. Ba' ca' in betej a jach tsoyo', soc in cuxtar munt q'uin?
17 Caj u nuncaj Jesús:
―Biquinin ca wa'aric jach tsoyiren? Chen C'uj a jach tsoyo', mʌna' u jer. Wa ja c'at u yacsiquech C'uj ca' a quibej u t'ʌn tu ts'iba'an.
18 Caj u c'ataj xib a mʌ' uch xuruc. Caj ya'araj:
―Tu yʌn? ―quij.
Caj u nuncaj Jesús:
―Mʌ' a yʌn quinsic mac. Mʌ' a yʌn man yejer a mʌ' a rac'. Mʌ' a wa'cric ba'. Mʌ' a tus pʌquic mac.
19 Caj ya'araj Jesús ti':
―Sʌjtej a tet, bayiri' sʌjtej a nʌ'. Yajquintej a wet cajar an ten bic a yajquintic a wʌc'ʌs bʌjiri'.
20 Caj u nuncaj a mʌ' uch xuruc xib:
―Aro' caj in toc rʌc quibaj, caj in toc quibaj tin chichanin. Yʌn wa ju jer wa jariri'o'?
21 Caj ya'araj Jesús:
―Wa ja c'at ca' u qui' acsech C'uj. Joq'uen, xen cʌnej a ba'tac. Caj ts'oc a canic a ba'tac, yʌn a taq'uin, ts'aj ti' a mac jach otsiro'. Soc a baywo' yʌn tech ich C'uj jach manan tsoyir, quire' caj a yamtaj a rac'ob. Pachir caj sayʌr tin pach quir a cʌnic in t'ʌn.
22 Caj yuba a mʌ' uch xuruc xib. Caj ts'oc yubic a ba' ara'b ten Jesús ti' caj choquij yor quire' nejach yʌn u taq'uin. Caj wʌc'ʌs bin a xib mʌ' uch xuruc.
23 Caj ya'araj ti'ob u camsʌwinicob, Jesús:
―Taj quin wa'aric techex. Jach yaj yubic a neyʌn u taq'uin. Jach yaj yubic xan, quir u yocar tu cu bin u reyinticob C'uj, quire' u yaj u taq'uin. 24 In wʌc'ʌs ca' aric techex ―quij Jesús―, je' wa ju c'uchur yor yocar yʌrʌc' tsimin ich u jor yit' puts'? Mʌ' u c'uchur yor, quire' chichin u jor yit' puts'. Je' wa ju c'uchur yor ocar ich ca'anan a mac neyʌn u jach taq'uin? Mʌ' ju yocar quire' u yaj u taq'uin. Jaj ix tʌcojo' je' yocar yʌrʌc' tsimin ich u jor yit' puts'. Chen a mac neyʌn u taq'uin mʌ' ju yocar tu cu bin u reyintejob C'uj quire' u yaj u taq'uin.
25 Caj yubob u camsʌwinicob caj jaq'uij yorob. Caj u c'atajob ti' Jesús u wʌc'ʌs u bʌjirirob u camsʌwinicob Jesús:
―A mac cu bin tacbir ten C'uj?
26 Jesús caj u pʌctaj u camsʌwinicob caj ya'araj ti'ob:
―A xibo' mʌ' c'ucha'an yor u taquic u bʌj. Chen C'uj c'ucha'an yor u taquic tu cotor quire' c'ucha'an yor ti' tu cotor ba'.
27 Caj ya'araj Pedro:
―Jach Ts'urir, biquinin a yʌn u taq'uin mʌ' tu rʌc p'ʌtaj u ba'tac mʌ' u sayʌr ta pach quir u cʌnic a t'ʌn? A tenobo', caj in rʌc p'atajob a ba' yʌn tenob caj sayenob ta pach quir in cʌnicob a t'ʌn. Ba' cu bin u ts'ic tenob C'uj quire' caj in toc rʌc p'ʌtob in ba'tacob?
28 Jesús caj u nuncaj:
―Jach taj, quinin wa'aric techex. Ra' u q'uinin ca' bin u betej u jer ric'ben te' ich yoc'ocab. Ra' u q'uinin xan quin bin in cutar tu cu bin u reyinticob C'uj. Ti' quin bin in cutar tu sasirir C'uj a teno' taren in yamtic mac tu cotor. Bayiri' techex, a bin a ts'urintiquex u winiquirob Israel. Ca' a ts'urintiquex a doce yo'nen u winiquirob Israel. 29 A mac tu rʌc p'ʌtaj yatoch tu cotor. Cax u wʌc'ʌs u bʌjob. Cax u wʌc'ʌs tet, cax u nʌ', cax wa ju rac' cax wa ju parar cax wa ju ru'umin. Quire' cu tar tin pach quir u cʌnic in t'ʌn. Rajen cu p'ʌtic tu cotor soc u quibic in t'ʌn. A caj u rʌc p'ʌtaj aro', cu bin u c'ʌmej ti' C'uj a ba' jach tsoy baje'rer. Jach manan cu bin ts'abʌr ti'. Baxuc xan, ca' bin xuruc t'ʌn je' u ts'abʌr ti' quir u cuxtar munt q'uin.
30 Caj ya'araj Jesús:
―A mac caj u yʌn acsaj tu yor in t'ʌn cu qui' acsa'r ten C'uj. Bayiri' a mac pachir caj u yacsaj tu yor. Bayiri' xan cu bin qui' acsa'rbir ten C'uj. A C'ujo' mʌ' u coyen acsej a caj u yʌn acsaj tu yor. Quet ca' bin u rʌc acsejob a pachir caj u yacsajob tu yorob.