25
Jesús cu camsic an bic xquic cu binob u qui' qui' janʌnob, a diez xquique'
Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Ra' u q'uinin ca' bin tac u reyinticob C'uj. Cu bin tar ti' u winiquirob an ten bic caj tuchi'taj xquic quir u nupic a mac a cu bin u ch'ic u rac'. Tuchi'ta' xquic diez, ra' u nup' a cu bin u ch'ic u mam. Caj u rʌc ch'a'ob u quibob. Cinco xquic caj u ch'ajob u quib. Mʌ' tu qui' cʌnantajob u quib. U jer cinco caj u qui' cʌnantajob u quib. A mac a tu qui' cʌnantajob u quib, caj u ch'ajob u chujir ya'arir u quib quir u t'ajicob u jer ya'arir. Toc chup ya'arir u quib caj u ch'ajob. A mac a mʌ' tu qui' cʌnantajob u quib a tu ch'ajob. Mʌ' ya'ab caj u ch'ajob ya'arir u quib. Chen u quib caj u ch'ajob. Quire' oma'an caj c'uchij a cu bin u ch'ic u rac', rajen a xquico', caj tar u wenʌnob. Caj c'ʌs wenʌneb. Caj yubob u tar chumuc ac'bir. Caj yubob yawʌt: “Tan u tar a mac a cu bin u ch'ic u rac'. Xenex ca' a nupex ich chumuc bej.” Caj ric'ob, a xquico', caj u pustaj u tanin u jo'r u quib caj u t'ʌbajob. A xquico', a cinco a mʌ' u qui' cʌnanticob u quib, caj ya'araj ti' u yet t'ʌn: “Jamach chuquej tenob ya'arir quib, quire' tan u tup'ur tenob in quibob, quire' tan xupur ya'arir.” A xquico' a caj u qui' cʌnantajob ya'arir u quib. Caj u nuncajob: “Mʌ' jin ts'ajob techex cʌrʌx xupuc tenob ya'arir. Joq'uenex mʌnex ya'arir techex tu cu naj co'onan ya'arir.” 10 Caj binob u mʌnejob ya'arir u quib a cinco xquico'. Caj c'uchij a mac a cu bin u ch'ic u rac'. Caj ocob a tu qui' cʌnantajob ya'arir u quib. Caj ocob yejer a cu bin u ch'ic u rac'. Caj u mʌcob u jor. 11 Sansam u mʌcob u jor, caj c'uch a xquic a bin u mʌnejob u ya'arir u quib. Caj u purob u t'ʌn: “Jach ts'urir ―quij―. Je'ej in jor quir in wocarob.” 12 A mac a cu bin u ch'ic u rac' caj u nuncaj: “Taj quin wa'aric techex. Mʌ' in wirmʌnechex, rajen mʌ' in wacsiquechex.”
13 Caj ts'oc u camsa'rob a xquico' caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―C'ʌ'otex a jera' a caj in camsajechex soc a pajiquex in tar, quire' mʌ' a werex wa ber u q'uinin ca' bin taquen quir in yamtic mac tu cotor.
Jesús cu camsic bic tabar caj u p'ʌtaj u taq'uin u c'urew u jach ts'urir soc u jaric u jer
14 ’U winiquir cu bin u jach ts'urintic C'uj irob u c'urew jach ts'urir. U jach ts'urir bin u ca' ich u jer ru'um. Caj u rʌc much'quintaj u c'urewirob quir u p'ʌtic u taq'uin ti'ob quir u ca' jaricob u jer u taq'uin.
15 ’Caj ts'a'b u taq'uin cinco mil ten u jach ts'urir ti' u c'urew turiri'. U jer caj u ca' ts'a'b ti' u c'urew dos mil. U jer caj u ca' ts'a'b ti' mil. Caj ts'a'b u taq'uin an ten bic c'ucha'an yorob u c'urewirob tu beyajob. Caj bin u ts'urirob nach. 16 A mac a caj u c'ʌmaj u taq'uin cinco mil caj u c'ʌnaj quir u ca' jaric u jer. Caj u ca' jaraj u jer cinco mil tu cu beyaj. 17 A mac a ts'a'b ti' dos mil caj u c'ʌnaj. Ca' u ca' jaraj u jer dos mil tu cu beyaj. 18 A mac a ts'a'b ti' mil caj u ta'caj u taq'uin. Caj u pan u jor u ru'um quir u muquic u taq'uin. Caj u mucaj u taq'uin ich ru'um.
19 ’Jach ya'ab u q'uinin caj ur jach ts'urir. Caj u ca' much'quintaj u c'urewob. Caj c'ata'b ti'ob: “Mun u taq'uinob.” Caj u jarajob u taq'uinob. 20 Ra' yʌn c'uchij a ts'a'b ti' cinco mil, caj ya'araj ti' u jach ts'urir: “Caj binech caj a ts'aja ten cinco mil quir in c'ʌnic. A teno' caj in jaraj u jer cinco mil tech tu quin beyaj. Je' a taq'uin cinco mil yejer u jer cinco mil caj in jaraj.” 21 Caj ya'araj u jach ts'ur: “Tsoyech in c'urewech. Taj ta wa'araj ten. Qui' beyanʌjech. Caj a jaraj a taq'uin, cax mʌ' ya'ab taq'uin, caj in ts'aj tech. A baje'rer je' in ca' ts'ic tech u jer jach ya'ab. P'aten tin wicnʌn soc u qui'tar ij cor.” 22 Caj c'uchij a ts'a'b ti' dos mil. Caj ya'araj ti' u jach ts'urir: “Caj binech caj a ts'ajaj ten dos mil quir in c'ʌnic. U jer caj in ca' jaraj tech. Yʌn ten u jer dos mil. A je' a dos mil a caj a ts'ajaj ten. Caj bin yejer u jer a caj in jaraj tech.” 23 Caj ya'araj u jach ts'urir: “Tsoyech in c'urewech. Jach taj ca wa'aric ten. Qui' beyanʌjech caj a jaraj in taq'uin, cax mʌ' ya'ab taq'uin, caj in ts'a tech. A baje'rer je' in ca' ts'ic tech a taq'uin jach ya'ab. P'aten tin wicnʌn soc u qui'tar ij cor.” 24 Caj c'uchij a ts'a'b ti' turi' mil caj ya'araj ti' u jach ts'urir: “Jach ts'urir, quij. In wer jach ts'u'tech ca nejaric a taq'uin tu ca c'ʌnic. Rajen jach manan ca jaric a taq'uin. 25 Rajen mʌ' jin c'ʌnaj a taq'uin quire' caj in ch'aj sajquir. Rajen caj in chen panaj u jor u ru'umin quir in muquic a taq'uin. Jera' tech a taq'uin.” 26 U jach ts'urir caj u nuncaj ti' u c'urew: “Jach c'asech mʌ' jach c'orech. A wer jach ts'u'ten ca' in nejaric in taq'uin tu quin c'ʌnic. Rajen jach manan ya'ab quin jaric in taq'uin. 27 Biquinin mʌ' binech a but'ej in taq'uin ich u najitaq'uin soc in chʌc jaric u jer in taq'uin. Ca' bin uruquen ca chʌc ts'ic ten in taq'uin yejer u jer caj a jaraj ich u najitaq'uin?” 28 U jach ts'urir caj ya'araj ti' mac ti' yʌnob: “A mun yʌn ti', ch'a, a ts'a u taq'uin a mac yʌn ti' diez mil. 29 A baxuco' cu tar ti' winic xan. A mac yʌn ti' jach ya'ab u taq'uin. Je' u t'ajʌr u ba'tac hasta jach ya'ab u ba'tac. Chen a mac mʌ' ya'ab u taq'uin je' u tocar ti', cax mʌ' ya'ab yʌn ti'.” 30 Caj ya'araj u jach ts'urir ti' u c'urew: “Chuquex a purex a je' in c'urewa'. Joc'sex a pich'intex ich tancab tu ac'bir.” Baxuc cu bin u betic ti' a mac jach c'as, ti' cu bin ocarob tu cu bin muc'yajob ich c'ac'. Ti' cu bin u yac'ticob u bʌj. Ti' cu bin u chi'ic u yac'ob ich c'ac' quire' muc'yaj u ca'ob.
Je' u c'uchur tu q'uinin cu rʌc bin ʌcʌtan ich C'uj
31 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Ca' bin taquen a teno' a mac tar quir in yamtic mac tu cotor. Quin tar in reyintic tu cotor mac. In wet tar yʌjmasirob u t'ʌn C'uj yejer u sasirir C'uj xan. Ti' quin bin in cutar tu cu naj cutar rey quir in wiric a mac tsoy wa mʌ' tsoyi'. 32 Ti' cu bin u much'quinticob u bʌj tu cotor mac wa ti' cu tar ich u jer ru'um. Ti' cu bin u rʌc much'quinticob u bʌj ʌcʌtan ten ―quij Jesús―. U tiri' quin bin in jʌsic irij a mac yʌn yʌrʌc' tʌmʌn yuc cu jʌsic yejer yʌrʌc' chivo. Jujuntur ti' quin bin in jʌsic hasta caj in rʌc jʌsaj tu cotor mac. 33 A mac cu jach man tu tsoyir ti' quin bin in jʌsej ich in no'j. Wa mac cu man tu c'asir ti' quin bin in jʌsic tin ts'ic. 34 A teno' ―quij Jesús―, quin bin in wa'aric a mac ti' yʌnob tin no'j: “Je' in qui' acsiquechex tu cu bin u reyintic C'uj, quire' C'uj caj u betaj tsoy ti' techex. Cax mʌ' toy betaj te' ich yoc'ocab C'uj caj u toc betaj u cuchir quir u yacsiquechex ich ca'anan a mac a caj u yacsajob tu yorob ti'. 35 Mʌ' ja wirej, tsoy in wacsiquechex. Mʌ' ja wirej, caj wichʌjen uch caj a ts'aj in wo'och. Caj uc'chʌjen caj a ts'aj in wuc'ur. Caj a wacsajenex quire' mʌna' in way tu quin wenen. 36 Caj a wirajex mʌna' in noc' caj a sijex ten in buquintej. Caj a wirex yajen caj tarechex a wirenex. Caj a wirenex mʌca'anen caj tarechex a wirenex.” 37 Robob cu bin ya'aric: “Jaj ix tʌcoj ic Jaj Ts'urirex. A tenob quire' mʌ' tin jansajob tech. Mʌ' tin ts'ajob quir a wuc'ur. Mʌ' tin wacsajob tech quire' mʌna' a way. Mʌ' tin yamtajob tech a baywo'. 38 A tenob mʌ' tin wacsajob tech mʌ' tin ts'ajob tech a noc' quir a buquintic. 39 Caj yajijech mʌ' tarenob in wirechob. Ti' mʌca'anech xan mʌ' tarenob in wirechob.” 40 A teno' quin bin in nunquic techex: “Jach taj quin wa'aric techex quire' caj a yamtajex a mac a caj u yacsajob tu yorob in t'ʌn cax ca wiric irej moso quet tan a yamtiquenex.”
41 ’A teno' quin bin in wa'aric ti' a mac a ti' yʌnob tin ts'ic: A techex satʌrechex. Joq'uenex, xenex ich c'ac' soc munt q'uin ca werarex a toc beta'an ten C'uj ti' quisin yejer yʌjmasirob u t'ʌn quisin. 42 Mʌ' jin wacsajechex, quire' mʌ' ta jansajenex, cax wi'ijen. Caj uc'chʌjen mʌ' ta c'ʌs ts'ajex in wuc'ur. 43 Caj manen tu yʌnechex, cax caj a wirajenex mʌna' in noc', mʌ' ta c'ʌs ts'ajex ten in buquintej. Cax caj a wirex mʌna' in way, mʌ' ta wacsajenex. Caj yajijen mʌ' tarechex a c'ʌs irenex. Bayiri' ti' mʌca'anen, mʌ' tarechex a c'ʌs irenex. 44 A mac ti' yʌnob tin ts'ic cu bin u yacob ten: “Jaj Ts'urir, wa ber caj in wirob wi'ijech cax uc'chʌjech. Cax mʌna' a way mʌ' in ts'ajob tech. Caj in wirob ti' mʌca'anechob mʌ' tarenob in wiriquechob. Caj in wirob yajech mʌ' tarenob in wirechob mʌ' tin yamtechob?” 45 A teno' quin bin in nunquic a mac ti' yʌn ich in ts'ic: “Taj quin wa'aric techex quire' caj a p'uspachtaj a caj u yacsaj tu yorob in t'ʌn. Quire' mʌ' a tucriquex wa tsoyob a yacsmʌnob tu yorob in t'ʌn. Bayiri' caj u p'uspachtajenex.” 46 Rajen quin bin in wa'aric ti' a mac ti' yʌn ich in ts'ic: “Xenex ta werarex ich c'ac' munt q'uin ca werarex.” Chen a mac ti' yʌn tin no'j quin bin in wa'aric ti'ob: “Je' in qui' acsiquechex quir a cuxtar munt q'uin ich ca'anan.”