24
A cu bin jubsic carem naj ten u winiquirob romano
(Mr. 13.1‑2; Lc. 21.5‑6)
Jesús caj joc' tu japnin carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Toc bin u ca' ca'ch caj u juts'ob u bʌj u camsʌwinicob ich Jesús. Caj ya'arajob:
―Iric carem naj. Mʌ' wa qui' c'ʌxa'an carem naj?
Jesús caj u nuncaj ti'ob:
―C'ʌ'otex a je' carem naj bic tabar caj a wirex quire' jach taj quin toc aric a wu'yex. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu bin jubsa'bir. Mʌ' ju bin p'atʌr tunich tu ts'ʌpa'an. Mʌ' ja bin a wirex ca'tur ts'ʌpa'an.
Raji' cu bin yesic to'onex biq'uin bic tabar u xur t'ʌn
(Mr. 13.3‑23; Lc. 21.7‑24; 17.22‑24)
Caj joc' Jesús ich carem naj, caj bin ich u jo'r chan p'uc wits Olivos. Jesús caj curʌj. Ti' cura'an Jesús, caj u juts'ob u bʌj u camsʌwinicob ich Jesús soc tu junanob cu yubicob.
―Tar in c'atob a toc aric tenob wa ber ca' bin jubsac carem naj. Biquira' carem naj ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu xur t'ʌn ca' bin urquech?
Caj u nuncaj Jesús caj ya'araj:
―Qui' cʌnantex a bʌj soc mʌna' mac cu tar u tusiquex. Quire' ya'ab mac cu bin u tus aric: “Cristojen quire' caj u tuchi'tajen C'uj. Rajen quin tar quir in taquic tu cotor mac.” Ya'ab mac cu bin u quibicob a ba' cu ya'aric tus Cristo. Ra' u q'uinino' ca' bin a wu'yiquex u jumintac: “Tan u quinsicob u bʌj ich u jer ru'um.” Cax tub yʌnechex ca' bin u quinsicob u bʌj. Je' a wu'yiquex tabar u quinsicob u bʌj. Mʌ' ja ch'aquex sajaquirex quire' yʌn u tar u quinsicob u bʌj. Cax cu manob u quinsicob u bʌj. Mʌ' toy c'uchuc tu q'uinin u xur t'ʌn. Ra' u q'uinino' ca wu'yiquex cu ts'ictarob winic ich jumpet ru'um. Cu bin u quinsicob u bʌj yejer u winiquirob ich jumpet ru'um. Bayiri' je' u wichʌjʌrob xan ich jumpet ru'um. Cax jach bʌytʌc cu bin u wichʌjʌjrob. Bayiri' yʌn u tar u yajir. Bayiri' je' a wu'yiquex u pec u ch'ic yum ru'um. Tu cotor aro' tan u muc'yaj. Raji' u yʌnx ch'ic chun u muc'yaj a cu bin tar ich yoc'ocab.
’A ra' u q'uinino' cu bin u p'astiquechex, quire' caj a wacsex ta worex ti' ten. Rajen cu bin u ta'quicob a jo'rex. Rajen cu bin u chuquicob a pachex. Bayiri' cu bin u quinsiquechex. Baxuc tu cotor mac xan. 10 Quire' aro', a ra' u q'uinino' ya'ab mac cu bin u p'ʌtejob u yacsicob tu yorob. Je' u bin u p'acticob u bʌj. Je' u ta'quic u jo'r u rac'ob ʌcʌtan u jach ts'urirob u cajarob. 11 A ra' u q'uinino', ya'ab mac cu bin tar quir u tusaricob tuchi'tac ten C'uj quir u tus camsicob a pimo'. Ya'ab mac cu bin u quibicob. 12 A ra' u q'uinino', ya'ab mac cu bin manob tu c'asir. Jach mananob tu c'asir. Rajen a mac a cu manob tu tsoyir mʌ' u neyajquinticob u rac'ob. 13 A mac a mʌ' ju p'ʌticob u quibicob in t'ʌn hasta ca' bin manac a je' muc'yaj a tin wa'araj. Ra' cu bin tacbir ten C'uj. 14 Mʌ' toy c'uchuc tu q'uinin u xur t'ʌn, quire' yʌn u man u tsec'ticob u jach tsoyir u t'ʌn an ten bic cu bin u reyintejob C'uj ca'anan. Bin u caj tsec'tic ich tu cotor mac ich yoc'ocab soc yerob tu cotor mac tu cʌja'anob. Ra' u q'uinin ca' bin ts'ocac u tsec'ticob ra' u q'uinin cu bin xur t'ʌn.
15 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Caj u ts'ibtaj Daniel a caj u tsec'taj u t'ʌn C'uj uch. Ra' tu tsec'taj uch: “Wa ca wiriquex a ba' jach c'as ch'ica'an ich u japnin carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Qui' tucrex, quij Daniel, quire' raji' cu bin u c'asquintic u winiquirob israel.” 16 A ray u q'uinino' ca wiriquex aro', joq'uenex ta puts'urex ich u jo'r wits. Wa cʌja'anechex ich u ru'umin Judea, sebquintex a toc puts'urex. 17 A ray u q'uinino' wa ti' yʌn mac tu jo'r yatoch tu taj u jo'r yatoch. Arex ti' mʌ' tsoy u yocar u ch'ic u ba'tac. Arex u toc puts'ur. 18 A ray u q'uinino' wa ti' yʌn mac ich u cor. Arex mʌ' u sut u ch'ic u noc'. Arex u toc puts'ur. 19 A ray u q'uinino', jach otsirchʌjij a xquic a tabar u rochic u chan ochir. Bayiri' a xquico', a cu ts'ic u chuch ti' chan ochir. 20 A ray u q'uinino', t'ʌnex C'uj soc mʌ' ra' u q'uinin a puts'urex tu q'uinin que'er. Quire' mʌ' ju c'uchur a worex a muc'tiquex que'er. T'ʌnex C'uj soc mʌ' ray u q'uinin tu ca jesiquex a bʌj. 21 Quire' a ray q'uinino', jach manan cu bin u muc'yajob winic. U jer winic mʌ' u nemuc'yajob an ten bic cu bin u muc'yajob u winiquirob tu q'uinin cu bin xur t'ʌn. Mʌ' biq'uin yubmʌnob. 22 A ray u q'uinino', wa C'uj u c'at u cha'ic coch u pach q'uin soc oma'an cu bin muc'yaj. Mʌna' mac cu bin p'atʌrob. Chen tabar u muc'yajob, quire' ti' yʌnob a toc teta'b ten C'uj quire' yajbir ten C'uj.
23 ’Ca' bin c'uchuc a ray u q'uinino' wa mac cu bin ya'aric: “Ire wirex Cristo toc c'uchij quir u taquic mac tu cotor.” Mʌ' a quibiquex a ba' cu ya'aricob. Cax cu ya'aricob: “A ray Cristojo'.” 24 Quire' a ray u q'uinino', ya'ab cu bin tar quir u tusaricob ti' u rac'ob: “A teno' taren ich yoc'ocab quir in taquic mac quire' caj u tuchi'ten C'uj.” Tu cu tusaricob ti' mac je' u tus esicob carem beyaj ti' u rac'ob xan. Cax a mac teta'b ten C'uj orac u quibicob quire' cu tus esicob carem beyaj, quire' baxuc u c'atob, chen mʌ' ju c'uchur u yorob ti'.
25 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Quin toc aric techex a je' t'ʌna' soc a toc erex a ba' cu bin tar biq'uin soc mʌ' u jac'arex a worex. 26 Rajen a ray u q'uinino' je' u ya'aric techex: “Ti' yʌn Cristo ich tʌcay ru'um.” Bayiri' je' u tusaricob techex: “Ti' yʌn Cristo tera' ich yatoch.” Mʌ' ja yʌn quibiquex xan. 27 Je' a wiriquex in wu'ur, a teno' taren in yamtic mac tu cotor, tera' ich yoc'ocab an ten bic a wiriquex u raram ich ca'anan. Mʌ' ja wirej, sasir cu raram soc chʌca'an yiric tu cotor mac ten quin tar. 28 Ray u q'uinino', a mac yʌn u si'pir yʌn u bo'otic u bo'orir u si'pir mʌ' tu cu puts'ur.
Bic tabar ca' bin uruc u parar C'uj
(Mr. 13.24‑37; Lc. 21.25‑33; 17.26‑30, 34‑36)
29 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―A ray u q'uinino', tabar u ts'ocar u muc'yaj a winiquiro'. Je' yac'birchʌjʌr q'uin. Mʌ' u sasichʌjʌr. Bayiri' ic nʌ' xan, je' yac'birchʌjʌr. A sa'abo' cu bin yiricob irej wa tan u rʌc rubur. Tu cotor a ba' yʌn ich ca'anan cu cha'ic u pec C'uj. 30 A ray u q'uinino', je' yesic carem beyaj C'uj ich ca'anan soc yer mac tu cotor tan in wu'ur, a teno' quir in yamtic mac tu cotor. Tu cotor mac a ti' cʌja'an ich yoc'ocab cu bin u yac'ticob u bʌj, quire' cu yiricob in wu'ur ich u muyar yejer jach chich in muc'. Yejer u sasirir C'uj quin bin ur. 31 Ca' bin uruquen, je' yubicob u jum ca' bin usac ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj. C'am cu bin yubicob. Je' in tuchi'tic u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj quir u much'quinta'r a mac caj in tetaj ich yoc'ocab. Cax tu yʌnob ti' cu bin u much'quinta'r.
32 ’A werex cu jutur u re' che' quir u top'ʌncʌr, quire' tan yocar yaxq'uin. 33 An bic taj aro', bayiri' xan ba' ca wiriquex a ba' caj in camsajechex sam tan u tar. Jeroj tabar u xur t'ʌn.
34 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Taj quin wa'aric techex. Ti' yʌn mac baje'rer. Ra' cu bin cuxtarob hasta cu yiricob a ba' caj in toc araj techex cu tar ich tu yʌnechex. 35 A ca'anano', je' u rʌc ts'ocare' a je' ru'uma' je' u rʌc ts'ocare' xan. Chen in t'ʌno' mʌ' u bin ts'ocar quire' yʌn u toc rʌc nup'ur in t'ʌn ich yoc'ocab.
36 ’Chen a ray u q'uinin cu bin tar a ba' caj in toc araj techex. Mʌna' mac yer wa ber u tar, cax yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Mʌ' u parar C'uj yer, chen u bʌjiri' C'uj yer wa ber u tar. Rajen mʌna' mac yer wa ber hora cax beq'uin.
37 ’Ca' bin uruquen a teno' quir in yamtic mac tu cotor. Cu bin tar an ten bic tu q'uinin cuxa'an Noé uch yejer u rac'ob caj rʌc burob. 38 U rac'ob Noé rajra' qui' yorob tan u janʌnob, cu qui' uc'urob xan. Baxuc caj man u cʌxtob u rac' u parar. Cax rajra' caj u betob hasta oquij Noé ich u chem. Mʌ' tu najtajob quire' seb caj tar ya'arir. Caj u yʌnxchun u burur. Rajen rʌc quimij u rac'ob Noé. 39 Baxuc ca' bin uruquen a teno' taren in yamtic mac tu cotor. Cax wa tan u janʌnob. Cax tan yuc'urob. Mʌ' ju bin u najticob wa ber ca' bin uruquen a mac tan u man tu c'asir, quire' a ba' cu yiricob. 40 Ray u q'uinin ca' bin uruquen cax wa ca'turo' tan u beyajob ich u cor. Ca' bin tac yʌjmasirob u t'ʌn C'uj, je' u pʌyʌr turiri' a caj u yacsaj tu yor. Turiri' cu bin p'atʌr. 41 Baxuc xan xquic. Cax wa ca'turo' tan u juch'ob. Chen je' u payʌr turiri' ten yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Turiri' cu p'atʌr xan.
42 ’Qui' pajex u q'uinin wa ber ca' bin uruquen ―quij Jesús―. Quire' mʌ' a werex ca' bin uruquenex a Jaj Ts'urirenex. 43 Qui' cʌnex a ba' quin bin in camsic techex. Irej a mac cu tar ya'cric a ba'tac. Wa mac raji' yʌnin yatoch yer wa ber cu tar a'cra'bir u ba'tac ten mac. Ac'bir cu pajic u tar soc mʌ' u cha'ic ya'cra'r u ba'tac. Rajen cʌnex u jach ts'urir yatoch. 44 Baxuc techex, ca' a qui' pajenex quire' seb ca' bin uruquen a teno' taren in yamtic mac tu cotor. Wa ra' u q'uinin mʌ' ja pajiquenex.
Jesús cu camsic u c'urew mac bic tabar u pajic u jach ts'ur
(Lc. 12.41‑48)
45 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―U'yex ba' quin wa'aric techex baje'rer. Ti' yʌn u c'urew mac cu nequi' quibic u t'ʌn u jach ts'urir. Caj bin u jach ts'urir ich jumpet ru'um. Caj ara'b ti' ten u jach ts'urir: “Qui' cʌnantej a wet c'urewirob. Qui' jansej a ba' quiri' u c'atob. Qui' irej u beyajob a wet c'urewirob.” Caj bin u jach ts'urir. 46 Jach qui' yor u c'urew u jach ts'urir a rajra' cu quibic u t'ʌn u jach ts'urir hasta cu yu'ur u jach ts'urir. 47 Taj quin wa'aric techex ―quij Jesús―. Wa tu qui' quibaj u t'ʌn u jach ts'urir a c'urewo'. Je' u qui' ts'abʌr u muc' ti' quir u cʌnantic a ba'quir yʌn ti' u jach ts'urir. 48 Chen wa ju c'urew cu tucric mʌ' seb cu bin yu'ur u jach ts'urir. 49 Rajen cu yʌnxchun u cʌrʌxbetic ti' u yet c'urewirob. Bayiri' u c'urew cu joc'ar janʌn. Bayiri' cu joc'ar yuc'ur yet a mac cʌra'anob. 50 U jach ts'urir seb ca' bin ca' uruc ra' u q'uinin u c'urew mʌ' tan u pajic yu'ur u jach ts'urir. 51 Ca' bin uruc u jach ts'urir je' u jach jʌts'ic u c'urew. Jach yaj cu bin yubic an ten bic C'uj cu bin joc'sic a mac cu tusaric ti' u rac'ob. Mʌ' ja wirej, irob a mac a mʌ' tu c'ʌmajob u t'ʌn C'uj. Je' u bin muc'yaj ich c'ac'. Ti' cu bin yac'ticob u bʌj ich c'ac'. Tu cu bin mʌmʌx chi'icob u yac' ich c'ac'.