23
Jesús caj u tacajob u jo'rob u winiquirob judío a fariseojo' yejer u yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés
(Mr. 12.38‑40; Lc. 11.37‑54; 20.45‑47)
Jesús caj ya'araj ti' a pimo' yejer u camsʌwinicob:
―Ocob tu beyajob yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés yejer u winiquirob judío a fariseojo'. Raji'ob u beyajob quir u camsicob u t'ʌn Moisés. Quire' ra' u beyajob quir u camsiquechex u t'ʌn C'uj, rajen ca' a yʌn quibex a cu ya'ariquexob ich u t'ʌn Moisés. Chen a ba' cu man u beticob, mʌ' a yʌn cʌniquex. Cax cu chen aric ba' jach tsoy, chen cu manob ich c'as. U manob u tus camsicob u t'ʌn Moisés, baxuc cu jenmasticob u t'ʌn C'uj. Rajen u winiquirob judío mʌ' c'ucha'an yorob u quibicob. Cu chen ts'ʌricob u pach u rac'ob ca' u quibejob a ba' cu tus camsicob. Chen u wʌc'ʌs bʌjiri'ob mʌ' ju quibicob a ba' cu tus camsicob, mʌ' ju quibicob chichin. Cu tus qui' beyajob ti' C'uj soc u tus irir ten u rac'ob cu qui' c'ʌmicob u t'ʌn C'uj. Bayiri' cu tus buquinticob u noc'ob, a jach tsoy yejer u ba'yinquirir, soc sʌjta'r ten u rac'ob.
Caj ya'araj Jesús:
―U winiquirob judío a fariseojo' cu pachticob cu qui' acsicob u rac'ob tu cu qui'qui' janʌnob, tu cu naj cutar jach ts'ur, soc u tus qui' sʌjta' ten u rac'ob. Cax ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, u c'at u cutarob tu yʌn u cutan a nojo' soc u tus sʌjta' ten u rac'ob.
’U c'at yubicob u tus qui'qui' t'ʌnʌn ten u rac'ob tu nanij cu mʌnicob yo'och. U c'at yubicob u tus qui'qui' t'ʌnʌn ten u rac'ob: “In wʌjcamsʌyʌjirech.”
Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' a cha'iquex u t'ʌniquex: “In wʌjcamsʌyʌjirech” quire' chen winiquechex. Ca chen ariquex ti' C'uj: “In wʌjcamsʌyʌjirech” quire' tu cotorechex a wʌc'ʌs bʌjex. Mʌ' a cha'ic u t'ʌniquex: “Tet” te' ich yoc'ocab quire' turiri' ic Jach Tet a ti' yʌno' ca'anan. 10 Mʌ' a cha'ic u t'ʌniquex: “Jaj Ts'urir” ―quij―, quire' yʌn techex turiri' a Jach Ts'urirex, raji' Cristo a tuchi'ta'b ten C'uj quir u taquiquechex. 11 A mac a neno'ji' ich techex, raji' jach manan cu bin sʌjta'bir ten a wet camsawinic, wa cu cʌnic a c'urewo'. 12 A mac a cu ya'aric: “Jach caremen a teno'” je' u joc'sa'r ten C'uj ti' u beyaj. Chen a mac a mʌ' ju ya'arej: “Jach caremen” raji' cu bin acsa'bir ten C'uj tu beyaj.
13 Jesús caj ya'araj ti' u winiquirob judío a fariseojo' yejer u yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés:
―Otsirechex, quire' caj a tusarex ti' a rac'ob. A techexo', mʌ' a cha'iquex u c'ʌmicob u t'ʌn Cristo a rac'ob irechex ca maquiquex u jor soc mʌ' u yocarob u reyinticob C'uj ich ca'anan. Baxuc techex, mʌ' a c'ʌmiquex u t'ʌn Cristo soc a wocarex tu cu bin u reyinticob C'uj ich ca'anan.
14 Jesús ti' toy cu t'ʌnic u winiquirob judío a fariseojo' yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés:
―Otsirechex, quire' caj a tusarex ti' a rac'ob. Quire' ca tus taquiquex yatoch a xquico' a quimen u mame'. Caj a tus t'ʌniquex C'uj, oma'an u ts'ocar a tus t'ʌniquex C'uj soc u tus iricobechex a rac'ob. Rajen jach manan yaj ca bin a wu'yiquex a muc'yajex ca' bin xuruc t'ʌn.
15 Caj ya'araj Jesús:
―Otsirechex, quire' caj a tusariquex ti' a rac'ob. Techex, ca manex ich tu cotor yoc'ocab quir a camsiquex mac quir u c'ujinticob C'uj an ten bic ca c'ujintiquex. Caj ts'oc u cʌnicob jach manan c'aso'. Jach manan c'as a ti'obo' cax a techexo' c'asechex, chen a mac a tu cʌnajechexob jach manan c'as. Jach yaj cu bin u muc'ajob ich c'ac', mʌ' neyaj ca bin a muc'yajex ich c'ac'.
16 ’Techex, irechex a ch'op u wichob, chen a c'atex a pʌyiquex u bej u jer ch'op u wichob. Otsirechex, quire' caj a camsex a rac'ob. Mʌ' ja wirej, wa ca toc aric ti' a rac'ob, ca wa'ariquex ti'ob: “Taj quin wa'aric tech quire' ti' yʌn carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío.” Cax mʌ' ja betej a ba' ta toc a'araj quire' caj a wa'araj ti' carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío rajen mʌ' a betej xan. Chen wa ca toc ariquex ti' a rac'ob: “Taj quin wa'aric tech quire' ti' yʌn oro ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío.” Jeroj taj ca' a betex aro', quire' caj a wa'arex ti' oro a ti' yʌn ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. 17 Jach chich a jo'rex, quire' mʌ' ja najtiquex. Mʌ' ja wirej, jach manan co'oj a carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío quire' ti' ca bin a c'ujintiquex C'uj. A orojo' mʌ' nejach co'oj, chen tsoy quire' ti' yʌn ich carem naj tu ca naj c'ujintiquex C'uj. 18 Baxuc techex caj a camsex a rac'ob: Wa ca toc aric ti' a rac'ob: “Taj quin wa'aric tech quire' ti' yʌn u ba'yinquirir tu cu quinsic yʌrʌc' quir u ts'ic ti' C'uj.” Cax mʌ' ju betej a ba' caj u toc araj. Chen wa mac cu toc aric ti' u rac'ob: “Taj quin wa'aric tech quire' yʌrʌc' a tabar u quinsic ich carem naj. Jeroj ca' u toc betej a ba' caj u ya'araj.” 19 Jach chich a jo'rex, quire' mʌ' ja najtex. Mʌ' ja wirej, jach manan tsoy u ba'yinquirir tu cu naj quinsic yʌrʌc' wacax quir u bo'oticob u bo'orir u si'pir. Ich yoc'or u ba'yinquirir cu naj quinsob yʌrʌc' rajen jach manan tsoyir u ba'yinquirir, quire' ti' cu bo'otic u bo'orir u si'pir a rac'ob. 20 Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―. A mac a caj u toc arar u rac'ob quire' u ba'yinquirir tu cu naj quinsic yʌrʌc' wacax. Cu toc aric ti' a ba' yʌn yoc'or xan, mʌ' chen tu junan yʌn. 21 Mʌ' ja wirej, a mac a caj u toc arar u rac'ob quire' ti' yʌn carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Bayiri' caj u toc araj u rac'ob xan, quire' C'uj ti' yʌn tu cu naj c'ujinticob C'uj, quire' raji' yʌnin C'uj. 22 Wa caj a toc arex a rac'ob quire' a ba' yʌn ca'anan, caj a toc chuquex C'uj quire' ti' yʌn C'uj ca'anan tu cu bin u reyintejob C'uj tu cotor mac.
23 ’A techex u winiquirechex judío a fariseojo' yejer yʌjcamsʌyʌjirex u t'ʌn Moisés. Otsirechex, caj a chʌc jʌsex ti' C'uj u ts'ac a wo'ochex a cu ya'aric u c'aba' mienta, yejer u ts'ac a wo'ochex cu ya'aric u c'aba' anis. Yejer u ts'ac a wo'ochex, a cu ya'aric u c'aba' comino, quire' baxuc cu ya'aric ich u t'ʌn Moisés. Chen mʌ' ja quibex a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj, a tu caj u ch'ic arex techex C'uj ca' a quibex u t'ʌn. Quire' mʌ' ja yajquintaex ti' a rac'ob. Mʌ' ca manex tu tsoyir. Mʌ' ca wacsiquex ta worex u t'ʌn C'uj. Ca' a toc rʌc quibex tu cotor u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja p'ʌtex turiri' u t'ʌn C'uj. Quet a wu'yiquex. 24 Quire' irechex ch'op a wichex a ca pʌyiquex u berob a rac'ob a mac ch'op u wich xan. Chen jari' ca chachtiquex a mijin ti' a wuc'urex. Chen jari' ca p'ʌtiquex u sor, an ten bic a qui' cʌnantiquex a ba' mʌ' tsoy tu t'ʌn C'uj. Chen a ba' jach tsoy tu t'ʌn C'uj, mʌ' a qui' cʌnantexi'.
25 ’Jach otsirechex, u winiquirechex judío a fariseojo' yejer u yʌjcamsʌyʌjirechex u t'ʌn Moisés. Yʌjtusariquechex ti' a rac'ob. Mʌ' ja wirej, ca chen p'o'iquex u pach a ruchex, chen ich u japnino' ec'. Baxuc u ruchirex a wo'ochex, ca p'o'iquex, ec' ich u japnin. An ten biquex a pixamex jach ec' quire' caj manex a wa'criquex u ba'tac a rac'ob, quire' jach ts'u' techex. 26 A techexo', mʌ' ja najtex u t'ʌn C'uj u winiquirechex judío a fariseojo'. Biquinin mʌ' ja toc p'ʌtex a wac'riquex u ba'tac a rac'ob. Ca' a p'ʌtex a ts'u'tar. Wa ca yʌn p'ʌtiquex aro', caj a ruc'sajex u yeq'uir a pixamex.
27 ’A techexo', u winiquirechex judío a fariseojo' yejer yʌjcamsʌyirechex u t'ʌn Moisés. Yʌjtusarirex ti' a rac'ob. Jach otsirechex, ca tus c'ujintiquex C'uj soc u tusaricob a rac'ob: “Jach tsoyechex”, chen jach c'asechex. 28 Baxuc yʌnechex quire' a rac'ob cu tucric: “Jach tsoyechex.” Chen ca tusariquex ti' mac ca jach c'ujintiquex C'uj, rajen jach c'asechex.
29 ’Jach otsirechex, u winiquirechex judío a fariseojo' yejer u yʌjcamsʌyʌirechex u t'ʌn Moisés quire' yʌjtusarirechex ti' mac. Caj a toc ts'ʌpquintajex tunich tu t'oja'an u baquer yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch. Baxuc xan, caj a qui' banajex u pach tunich a mac qui' manob tu tsoyir uch, quir a c'ʌ'oticobex. 30 A techexo', ca waquex ti' a rac'ob: “Wa cuxa'anechex uch tu q'uinin ti' yʌn a nunquirex uch mʌ' ta yamtajex a mac a caj u quinsajob yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj.” 31 Rajen quetechex yejer a nunquirex yʌjquinsirob yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj, quire' p'eri' a nunquirex. 32 Joq'uenex, ts'ocsex u beyajob a nunquirex. Bin a caj toc c'ubenex quinsbirenex yejer in camsʌwinicob.
33 ’Irechex can, a yʌc u coj a cu quinsic mac. Mʌ' ju c'uchur a worex a puts'urex ich c'ac' tu ca bin a jach muc'yajex.
34 Caj ya'araj Jesús ti'ob:
―Rajen ca' a qui' sarex a xiquinex, quire' yʌn in toc tuchi'tic techex a mac a cu bin tsec'tic u t'ʌn C'uj techex. Yʌn in toc tuchi'tic yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj xan, yejer a mac u ne'er u t'ʌn C'uj. A techexo', bin a caj quinsiquex ya'ab mac. U jerob bin a caj c'ubiquex quinsbir ich cruz. A techexo', bin a caj jʌts'iquex u pachob u jerob tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. A techexo', bin a caj chuquiquex u pachob u jerob tu cu bin ich u cajar, cax tu cu puts'urob, bin a caj chuquiquex u pachob. 35 Rajen ca bin a bo'otiquex u bo'orir a si'pirex, quire' a mac quinsa'b ten a nunquirex, cax mʌna' c'as caj u betajob a mac quinsbir uch. Rajen bin a caj bo'otiquex u bo'orir a si'pirex, quire' quinsa'b Abel uch a mac jach tsoyir yor hasta u q'uinin caj quinsa'b Zacarías xan. Ra' u tet Berequías. Raji' caj a quinsajex ich carem naj tu ca naj c'ujintiquex C'uj. Chumuc u berir carem naj caj quinsa'b Zacarías.
36 Caj ya'araj Jesús:
―Taj quin wa'ariquex tech. A techexo', baje'rer a mac cuxa'an, bin a caj bo'otiquex a si'pirex. Quire' ra' u q'uinin caj a quinsajex Zacarías hasta u q'uinin caj quinsa'b Abel ten a nunquirex.
Jesús cu yoc'ar quire' u yaj u winiquirob judío ich u cajar Jerusalén
(Lc. 13.34‑35)
37 Caj ya'araj Jesús:
―A techexo', u winiquirechex judío ich u cajar Jerusalén. A techexo', caj a quinsajex yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj a caj in tuchi'taj. Baxuc xan, caj a rʌc ch'inajex u jo'r a mac caj in tuchi'taj ca' u tsec'tej techex u t'ʌn C'uj. Ya'ab u tenin in c'at in much'quintic techex soc in cʌnantic techex irej u nʌ' cax cu pʌyic cu much'quintic u yar yarʌn u xic'. Chen mʌ' ta cha'ex in much'quintiquechex soc in cʌnantiquechex. 38 C'ʌ'otex ca' bin c'uchuc tu q'uinin, je' a rʌc p'ʌtiquex a cajarex soc chen saj naj, quire' mʌ' ja cha'ex in much'quintiquechex. 39 A teno', quin wa'aric techex, mʌ' a yʌn yʌn bin a wiren hasta ca' bin c'uchuc tu q'uinin ca bin a wa'ariquex: “Ca' ic sʌjtej Jesús, quire' raji' a mac tuchi'tac ten C'uj.”