4
A mac a cu c'ujinticob C'uj ich ca'anan
Caj ts'oc in wʌyʌc'tic Jaj Ts'ur, quij Juan, yejer a ba' tu ya'araj ten Jaj Ts'ur ca' in ts'ibtej. Jeroj tune', caj in wʌyʌc'taj ca'anan irej wa baxuc q'ueb u jor naj quir in wiric ich ca'anan. A ba' tin yʌn bat'an u'yaj caj tar ich ca'anan, caj ya'araj a cu t'ʌniqueno':
―Cojen Juan ich ca'anan, quir in wesic tech a ba' cu bin tar ca' bin c'uchuc tu q'uinin, cax ich ca'anan, cax a ti' yʌn ich yoc'ocab.
Ra' cu t'ʌniqueno' caj u t'ʌnajen irej jum u bac wacax a cu yutsic mac.
Seb caj u tar tin woc'or u Taj'or u Pixam C'uj soc raji' quin ts'urintic. A ba' tin yʌn iraj ich ca'anan caj in wʌyʌc'taj, a C'ujo', ti' yʌn tu cutan a jach caremo'. A mac a tin wʌyʌc'taj a curucbar tu cutan a jach caremo', ra' u yochir caj in wiraj, quij Juan, an ten bic u tunich a jach co'oj u c'aba' jaspe yejer u jer a cu ya'aricob cornalina. Tiri' yʌn u cher xan, tan u bʌcristic u cutano' a jach caremo'. A chero', caj in wiraj irej u wich a tunicho', jach co'oj, jach ya'ax u wich, a pʌcha'an u c'aba' esmeralda. Ti' yʌnob u jer mac caj in wʌyʌc'taj ich ca'anan. Ti' yʌn veinticuatro. Ti' cura'anobi' tu cutanob an ten bic a rey yʌnino'. Chen robob u cutanob an ten bic a rey yʌnino', tan u bʌcristicob tu cutan a jach caremo' a tu cura'an mac a tin yʌn iraj. A robob a veinticuatrojo', jach ch'ijob. U buquimʌnob sʌc noc'. U p'oquimʌnob u chan p'oc betmanob oro an ten bic a reyo' cu p'oquintic. Caj in wʌyʌc'taj ich ca'anan tu yʌn u cutano' a jach caremo', a caj in rʌc iraj, caj tar u raram ich u cutano', a jach caremo', bayiri' xan, caj tarob u pec, bayiri' xan jach c'am u jum. Bayiri' xan, ʌcʌtan u cutano' a caremo', ti' yʌn ba' a cu yerc'ac'tic tu cotor mac, a yʌn u ras a sietejo' a cu yerc'ac'tic tu cotor mac. Robob u siete pixamob, a ti' yʌnob ʌcʌtan tu wich C'uj. Bayiri' xan, caj in wʌyʌc'taj ʌcʌtan ich u cutan a jach caremo' tu cura'an mac a tin yʌn iraj ca'ch, ti' yʌn irej ras a jach sasc'ʌreno' an ten bic a c'ac'nabo' quire jach coch.
Caj in wiraj xan, u jer ba' a irej bʌc'o', jach cuxa'an, chen u tiriri' ti' u winquirir. Caj in wiraj cuatro a ti'obo'. Robob xan, ti' yʌn ich yicnʌn u cutano' a caremo', bayiri' xan, robob caj u bʌcristob u cutan a caremo'. Robob tʌcʌj yʌn u wichob, caj in wiraj tu cotor u winquirir, quire' wa ca pʌctic u wichob ir u wich. Wa ca pʌctic u pachob ca wiric u wich xan. A ba' tin yʌn iraj, a ba' irej bʌc', a cuxa'ano', ra' irej chʌc barum. A tin wiraj a ca'tur xano', raji' irej a ton wacaxo'. U jer a tin wirajo', a treso', raji' yʌn u wich irej winic. U jer caj tin wiraj, a cuatrojo' raji' irej cotica'an a tan u xit'ic u xic'o'. Robob, a ba' cuxa'ano', a cuatrojo', rʌc yʌn u xic' xan. Jujuntur yʌn seis u xic'ob. Cax tu ca wiric ti'ob yʌn u wich. Ra' u beyajob quir u c'ʌyicob C'uj. Rajra' tan u c'ʌyicob:
Jach caremech C'uj quire' taj a wor, a techo' C'uj. Jach chich a muc' a techo', munt q'uin cuxa'anech, cax a ucho', cax a baje'rer, cax saman.
A mun u tenen a cuatrojo' a ba' cuxa'ano' cu ya'aricob ti', a mac a curucbar ich u cutan, a jach caremo', tan u caremquinticob u c'aba', a tan u sʌjticobo', tan ya'aricob ti': “Bayo' C'uj”, quire' munt q'uin ti' yʌnechi'. 10 A ra' u q'uinino' a cuatrojo' cu ya'aricob ti' C'uj aro', robob xan a veinticuatro xib a nuxibo', a curucbarob tu cutano', an ten bic u cutan rey, cu rʌc bin xontarob ich ʌcʌtan a mac a curucbar tu cutan a jach caremo' quir u c'ujinticob, quire' munt q'uin ti' yʌni'. Bayiri' xan, cu ruc'sicob u chan p'oc a ju betmʌn oro quir u pich'inticob ʌcʌtan ti' a mac curucbar tu yʌn u cutan a jach caremo'. Robob tan u c'ʌyicob ti':
11 Jach manan tsoy ca' ij c'ʌyech C'uj, quire' jach caremech, quire' jach chich a muc', rajen quic sʌjtiquech C'uj. Mʌ' ja wirej, ta toc betaj tu cotor ba', quire' baxuc a c'at, quire' jach tsoy ta wich a techo'. Baxuc cu c'ʌyicob ti' C'uj.