4
Mylimieji, netikėkite kiekviena dvasia, bet ištirkite dvasias, ar jos yra iš Dievo, nes daug melagingų pranašų yra išėjusių į pasaulį. Šiuo būdu *pažįstate Dievo Dvasią: kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų esant Kristų, atėjusį kūne, yra iš Dievo, o kiekviena dvasia, kuri neišpažįsta Jėzaus esant Kristaus, atėjusio kūne, nėra iš Dievo. Ir ta yra antikristo dvasia, apie kurią esate girdėję, kad ji ateina; ir jau dabar ji yra pasaulyje.
Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir esate §juos nugalėję, nes tas, kuris jumyse, yra didesnis už tą, kuris pasaulyje. Jie yra iš pasaulio, todėl jie kalba kaip iš pasaulio, ir pasaulis jų klauso. Mes esame iš Dievo; kas pažįsta Dievą, tas klauso mūsų. Kas nėra iš Dievo, mūsų neklauso. Šiuo būdu pažįstame tiesos dvasią ir *klaidos dvasią.
Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Šiuo būdu Dievo meilė buvo apreikšta mums, nes Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes per jį gyventume. 10 Tame glūdi meilė – ne kad mes mylėjome Dievą, bet kad jis mus mylėjo ir atsiuntė savo Sūnų būti rūstybę numaldančia auka už mūsų nuodėmes. 11 Mylimieji, jeigu Dievas taip mus mylėjo, tai ir mes privalome mylėti vieni kitus. 12 Niekas niekada nėra matęs Dievo. Jeigu mylime vieni kitus, Dievas pasilieka mumyse, ir jo meilė yra §pasiekusi tikslą *mumyse.
13 Šiuo būdu mes žinome, kad pasiliekame jame ir jis mumyse, nes jis mums yra davęs nuo savo Dvasios. 14 Ir mes esame matę ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų pasaulio Išgelbėtoju. 15  Jeigu kas išpažįsta, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, Dievas pasilieka jame, ir jis Dieve. 16 Ir mes §pažinojome ir tebepažįstame meilę, kurią Dievas turi *mums, taip pat ja tikėjome ir tebetikime. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dieve, ir Dievas jame.
17 Šiuo būdu meilė tarp mūsų yra §pasiekusi tikslą, kad *galėtume būti drąsūs teismo dieną, nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje. 18 Meilėje nėra baimės, bet tikslą pasiekusi meilė išvaro baimę, nes baimė turi kančią. O kas bijo, tas meilėje nėra pasiekęs tikslą. 19 Mes mylime jį, nes jis mus pirmas mylėjo. 20 Jeigu kas nors sakytų: „Aš myliu Dievą“, – o nekenčia savo brolio, tas yra melagis, nes kas nemyli savo brolio, kurį yra matęs, kaip gi gali mylėti Dievą, kurio nėra matęs? 21 Ir šitą įsakymą mes turime iš jo, kad tas, kuris myli Dievą, turėtų mylėti ir savo brolį.
* 4:2 „pažįstate“ – Arba „pažinkite“ (Ta pati gr. k. žodžio forma yra ir tiesioginė nuosaka ir liepiamoji.). 4:2 „Jėzų esant Kristų, atėjusį kūne“ – Arba „jog Jėzus Kristus yra atėjęs kūne“. 4:3 „Jėzaus esant Kristaus, atėjusio kūne“ – Arba „Jėzaus Kristaus, atėjusio kūne“. § 4:4 „juos“ – T. y., melagingus pranašus. * 4:6 „klaidos dvasią“ – Arba „apgavimo dvasią“; žr. I Tim 4:1. 4:7 „gimęs iš Dievo“ – Arba „Dievo pagimdytas“. 4:10 „rūstybę numaldančia auka“– T. y. auka, kuri visiškai patenkina teisėtus įstatymo reikalavimus; dėl jos aukojimo (dėl bausmės įvykdymo pagal įstatymą) Dievas nebėra priešiškai nusistatęs tiems, kuriems įskaitytas aukos atlikimas. § 4:12 „pasiekusi tikslą“ – Arba „tapusi tobula“. * 4:12 „mumyse“ – Arba „mums“, t. y., mūsų labui; plg. I Jn 4:16. 4:13 „nuo savo Dvasios“ – Arba „iš savo Dvasios“; gal „savo Dvasios“. 4:15 „Jeigu kas“ – Arba „Kas tik“. § 4:16 „pažinojome ir tebepažįstame meilę […] taip pat ja tikėjome ir tebetikime“ – Gr. vksm. forma leidžia išversti ir „esame pažinę meilę, […] taip pat esame ja tikėję“. * 4:16 „mums“ – Arba „mumyse“. 4:16 „taip pat“ – Arba „tai yra,“. 4:17 „tarp mūsų“ – T. „meilė su mumis“, t. y., mūsų meilė vieni kitiems. § 4:17 „pasiekusi tikslą“ – Arba „tapusi tobula“. * 4:17 „galėtume būti drąsūs“ – T. „galėtume turėti drąsos“, „galėtume turėti (tvirtą) pasitikėjimą“. 4:18 „tikslą pasiekusi“ – Arba „tobula“. 4:18 „meilėje nėra pasiekęs tikslą“ – Arba „nėra ištobulintas meilėje“.