2
Bet aš padėkos balsu tau aukosiu; tai, ką pažadėjau, ištesėsiu. Išgelbėjimas yra iš VIEŠPATIES!