Jonos knyga
1
Ir VIEŠPATIES žodis atėjo Amitajo sūnui Jonai, sakydamas: