Abdijo knyga
1
Abdijo regėjimas. Taip sako Viešpats DIEVAS apie Edomą: Girdėjome žinią iš VIEŠPATIES, ir pasiuntinys yra pasiųstas *kitataučiams: „Kilkite! O Kilkime į karą prieš jį!“
* 1:1 „kitataučiams“ – T. „tarp kitataučių“. Hbr. žodis גּוֹי (gôy) gali būti išverstas „tautos“, „kitataučiai“, „pagonys“.