4
Bet Jonai tai labai nepaprastai nepatiko, ir jis labai supyko.