Michėjo knyga
1
*Morešetiečiui Michėjui atėjęs VIEŠPATIES žodis, kurį jis matė apie Samariją ir Jeruzalę Judo karalių Jotamo, Ahazo ir Chezekijo dienomis.
* 1:1 „Morešetiečiui“ – T. y. žmogus iš Morešeto.