7
Stefanus ana nasalaꞌe aon neme Mamana Tao Dedeꞌa Anggama
Basa boe ma malangga inahuu anggama Yahudi natane Stefanus nae, “Ala kalaak o ndia, de teteꞌbes do taa?”
2-3 Stefanus nataa bala nae, “Ama-ama ma basa tolanoo nggalei! Ei mamanene suꞌdik au dei. Lele uluk ele, ita baꞌin Abraham bei tana huꞌa neme ndia nggolo fuafuni-keꞌdihusen mai. Tehuu Manetualain manai lain seli ndia, Ana natuꞌdu mata-aon neun. Manetualain Ana palendan nae, ‘Laꞌo ela o nusam ia, ma laꞌo ela o kaꞌa-faꞌdi mala. O laꞌo leo, fo muni nusak esa fo neu ko Au atuꞌdun neu o!’ Basa boe ma, bei fo ana laꞌo neme dae Mesopotamia ndia mai, de ana huꞌa neni kota Haran neu.* Boe ma ana laꞌo ela hataholi Kasdim asa nusan, de ana huꞌa neni kota Haran neu. Ama bonggin maten boe ma Manetualain no Baꞌi Abraham huꞌa neni dae fo ama sala ma tolanoo kala leon hatematak ia. Lelek ndia, Manetualain tana baꞌe fee sana dae tengga esa boe, neme nusak ia mai fo ana daꞌdik Baꞌi Abraham dae pusakan. Tehuu Manetualain ana helu memak so, nae, dei fo Ndia fee dae ia neu Baꞌi Abraham fo ana daꞌdik ndia numbu-saꞌdu nala pusaka nala. Naa te lelek ndia Abraham ana bonggin bei taa esa boe. Tehuu Manetualain nafaꞌdan nae, ‘O numbu-saꞌdu nala leu leo nai hataholi feꞌek nusan. Neu ko hataholi la tuni-ndeni sala, ma ala tao sala daꞌdik ata losa teuk natun haa. Tehuu basa teuk natun kahaa kala sila, na dei fo Au huku leo ndia fo mana tao o numbu-saꞌdu mala ala daꞌdik ata nala. Basa boe ma o numbu-saꞌdu mala ala laꞌo ela nusak ndia fo leni mamanak ia mai, de ala hule-haladoi loke makasi neu Au.’ Kokolak basa leondiak boe ma Ana mbaꞌa hehelun ndia nenik tao sunat, fo ana daꞌdik tanda nae, Abraham ana daꞌdik Manetualain hataholin so. Boe ma faik fo anan Isak bei fo faik falu, boe ma Abraham ana sunat ana. Dodoo boe ma Isak ana sunat anan Yakob. Basa de Yakob ana sunat ana touana nala sanahulu dua, neu faik fo sila esa-esako faik beke faluk. Sila basa sala, ndia ita hataholi Yahudi la bei-baꞌi nala.
Basa boe ma, ita bei-baꞌi nala dale heꞌdi sila faꞌdin Yusuf, losa ala seꞌo henin de ana daꞌdik ata neme dae Masir ele. Tehuu Manetualain tana laꞌo ela nita kana. 10 Huu ndia, de Manetualain nakamboꞌi kana neme basa ndia doidoso nala mai. Manetualain ana feen langga ute malelak fo ana bubuluk dedeꞌak noꞌuk, losa Mane Masir ana suen nalan seli, de ana soꞌun daꞌdik gubenor neu basa dae Masir. Ndia boe oo, ana toꞌu palenda nai Manek uma manen.
11 Basa ndia boe ma, fai ndoes ana mboꞌi fee basa dae Masir ma dae Kanaꞌan. Fai ndoes ndia ana seli, losa hataholi noꞌu kala doidoso suꞌdi nai bee. Huu ndia de lelek ndia, ita bei-baꞌi nala tala bisa laꞌa hata esa boe. 12 Tehuu Baꞌi Yakob namanene halak lae hambu nanaꞌak nai dae Masir. Boe ma ana nadenu ana nala fo ita baꞌi nala sila leni Masir leu, fo ala leu hasa nanaꞌak nai ele. 13 Hasa basa boe ma, ala fali. Leꞌdoeik sila nanaꞌan basan so, boe ma Yakob nadenu sala leu seluk, fo ala hasa nanaꞌak nai dae Masir. Bei fo leꞌdoeik ndia Yusuf ana mboꞌa ndoos nae, ndia ia sila faꞌdi bonggin Yusuf. Basa ndia de bei fo Yusuf nalelelak ndia aman ma ndia tolanoo nala neu Mane Masir. 14 Basa boe ma Yusuf noke ndia aman ma tolanoo nala, fo basa sala huꞌa leni Masir leu. Basa sala hataholi hitu hulu lima leni Masir leu. 15 De Yakob ana huꞌa neni Masir neu, losa ndia no ita beꞌi-baꞌi nala mate lai ele. 16 Tehuu doon seli, bei fo lo falik ita bei-baꞌi nala dui-lou nala leni nggolo Sikem nai dae Kanaꞌan leu. Boe ma ala latoi dui-lou kala leu mamana lates fo lelek ndia baꞌi Abraham ana hasa nalan so, neme Hemor numbu-saꞌdu nala mai.
Stefanus nataa laꞌeneu Musa no hataholi fo tala nau lamanene neu sana
17 Basa dedeꞌa kala ia daꞌdi, huu Manetualain ana helu memak so, nae, dei fo Ndia fee dae pusaka neu Abraham nai mamanak ndia. Faik fo sangga deka-deka no fain so, fo Manetualain ana tao natetu Ndia hehelun ndia, ita leo Yahudi la boe lamanoꞌu lalan seli, nai dae Masir ele. 18 Lelek ndia hambu mane beuk esa ana mulai toꞌu palenda nai Masir. Tehuu tana bubuluk laꞌeneu Yusuf. 19 Manek ndia ana lumu-hese nakamiminak ita bei-baiꞌn. Ndia manggalaun mamates neu ita baꞌi-baꞌi nala. Boe ma nakataka sala nggali heni sila ana mbimbila ana nala, fo ela mate sala.
20 Nandaa no faik ndia, Baꞌi Musa inan ana bonggin. De aon nombe-nombe. Ina-ama nala tala tungga manek ndia palendan. De lakaboi lafufunik kakanak ndia nai sila uman, losa bulak telu. 21 Faik fo ala taa bisa lafuni kakanak ndia, nai sila uman so bali, boe ma ala mboꞌi henin. Tehuu Mane Masir ana inanan esa natonggo no kakanak ndia, de ana soꞌu nala kakanak ndia, de nakaboin leo ndia ana hehelin. 22 Huu ndia, de hataholi Masir asa lanoli basa sila malelan neu Musa, losa ana daꞌdik hataholi manai lain seli. Ma ndia malela kokolak, ma malela ue-leꞌdis.
23 Faik fo Musa teun haa hulu, boe ma ana sangga neu nalelak no ndia hataholi Israꞌel hehelin. 24 Faik fo ana kalua boe ma, nita hataholi Masir esa ana mbomboko hataholi Israꞌel esa. Boe ma neu fali ndia hataholi fo leon esa, de ana tao nisa hataholi Masir ndia. 25 Te Musa nae hetuk ndia leon ala bubuluk so, lae Manetualain ana haitua ndia mai so, fo nakamboꞌi kasa leme sila doidoson mai. Tehuu ala beita bubuluk dedeꞌak ndia. 26 Foꞌa mai, boe ma Musa ana kalua seluk fo neni ndia hataholi Israꞌel asa neu. Boe ma nita hataholi dua laule. De ana soꞌba nakamomolek dua sala nae, ‘Wee! Ei dua nggei kaꞌa-fadi kala. Te talobee de losa ei maule leo iak?’
27 Tehuu hataholi mana mbomboko ndia nonoon ndia, ana tumbu heni Baꞌi Musa neni bifin neu, de nae, ‘See ana soꞌu o daꞌdik neu ai malanggan? 28 O maehetuk o bisa tao misa au, leo afik o tao misa hataholi Masir ndia do?’ 29 Namanene leondiak boe ma Musa ana foꞌa nalai laꞌo ela Masir. Boe ma neu leo nai hataholi Median asa nusan. Ana sao nai ndia, de ala hambu kakana touk dua.
30 Basa teuk haa hulu boe ma, Musa neni mamana dae maꞌdak esa neu deka-deka no letek esa, naꞌde Sinai. Nai ndia, Manetualain atan neme nusa soꞌdak mai natonggo no Musa neme haꞌi dale, nai ai huu anak esa. Ai ndia haꞌi naꞌan tehuu taa kaꞌde sana. 31 Nita leo ndia, boe ma kaꞌda Musa ana naꞌdo namanggonggoa kana. Boe ma neu deka-deka fo sangga ana bubuluk hata nai ndia. Tehuu nggengge neuk, te namanene Manetualain ana kokolak neme haꞌi dale mai nae, 32 ‘Au ia o bei-baꞌi mala Manetualain fo Baꞌi Abraham, Baꞌi Isak, ma Baꞌi Yakob Manetualain.’ Namanene leondia boe ma Baꞌi Musa ana bii nalan seli losa ana dele ma ana mbuse makasufuk, de taa nambalani ana botik matan fo ana suli ai haꞌi naꞌak ndia.
33 Basa ndia boe ma Manetualain ana kokolak seluk nae, ‘Musa aa! O mambadeik nai dae malalaok ndia. Odu heni o taꞌbueim! 34 Boso maehetuk Au afalende heni Au hataholing Israꞌel asa manai Masir ele so. Taa! Au bei asaneꞌda sala. Au bubuluk sila doidoson. Au amanene sila nanggonggoun loke tulu-falik. De hatematak ia, Au konda fo Au uu mboꞌi sala. Mai dei! Au sangga haitua o muni Masir ele muu.’
35 No leondiak, Manetualain ana natuꞌdu Aon nai haꞌi dale ndia, fo ana palenda Musa ana fali neni Masir neu. Manetualain ana hele nala ndia, fo neu mboꞌi heni hataholi Israꞌel asa leme sila doidoson mai. Musa fo makahulun latanen lae, ‘See ndia ana soꞌu nala o daꞌdik neu ai malanggan?’ Hatematak ia, Manetualain mesa kana Ana soꞌu ndia! 36 Boe ma Musa ana fali neni Masir neu. Neu ndia de ana tao tanda heran noꞌun seli. Basa boe ma, ana no hataholi Israꞌel asa ala kalua leme Masir mai. Ana no sala laꞌok lesik Tasi Mbilas, boe ma ala laꞌo ndule mamana nees teuk haa hulu.
37 Te Musa mesa kana nafaꞌda hataholi Israꞌel asa nae, ‘Neu ko Manetualain ana soꞌu nala hataholi esa neme ei lalaꞌdan mai, fo ana daꞌdik Ndia mana kokolan, leo Ndia soꞌu nala au ia so.’ 38 Musa no ita hataholi Israꞌel asa lai mamana nes. Ndia ndia, ana daꞌdik lelete neu ita bei-baꞌi nala no Manetualain ata nala manai nusa soꞌdak. Te ata nusa soꞌdak sila lakonda Manetualain dedeꞌa-kokolan neu Musa neme lete Sinai, fo nafaꞌda neu ita bei-baꞌi nala. De Ndia dedeꞌa-kokolan nala natuꞌdu ita Dala Soꞌda neulauk. Dedeꞌa-kokolak sila fo Manetualain nakonda sala neme lete Sinai ndia mai.
39 Tehuu mae leondiak boe oo, ita bei-baꞌi nala tala nau lamanene Musa. De ala timba henin fo ala nau kaꞌda fali leni Masir leu. 40 Basa de leu kokoe Harun lae, ‘O faꞌdim Musa ana no ita kalua teme dae Masir mai so. Tehuu hatematak ia, ai taa bubuluk ndia nai bolok bee so. De ai moke fo o tao fee ai bua sosonggok esa, fo ela kaꞌda ndia mesa kana ana nuni ita.’ 41 Boe ma ala tao lala sosonggok ndia. Ndia mata-aon sama leo sapi ana esa. Basa de ala hala banda fee sosonggok ndia. Boe ma ala tao feta lakasoe, huu dale nala tesa no hata fo ala tao lala ndia lenik sila lima heheli nala. 42 Nita leondiak, boe ma Manetualain ana heok nasadea sala. De ala mulai songgo hata fo manai lalai, leo leꞌdo, bulak, ma nduu kala, tehuu Manetualain ana ela sala kaꞌda leondiak. Ndia ndandaan no hata fo Manetualain mana kokola nala ala sulak mema kana so neme makahulun mai nae,
‘Wee! Ei hataholi Israꞌel asa!
Ei laꞌok teuk haa hulu ndule mamana nes ndia,
ei hala banda la fo ei makaluku-makatele neu Au do,
ei songgo see?
43 Ei taa koa-kio Au!
Tungga-tungga faik ei mambue songgo kaꞌda ei sosonggo nala.
Ei mahiik maso-kalua mini nitu Molok uma sosonggon miu.
Ei boe oo mahiik songgo neu nduuk esa nitun, fo naꞌden Refan.
De ei mambue songgo hata fo ei tao malan minik ei lima heheli nala.
Huu ndia de neu ko Au nggali heni ei mini dook miu neni Babel selik ele miu.’
Stefanus nataa laꞌeneu Uma Ina Huhule-Haladoik
44 Stefanus ana tuti ndia kokolan, nae, “Manetualain natuꞌdu fee Baꞌi Musa mamana huhule-haladoik esa mata-aon. Boe ma Musa nambadedei Uma Temak Huhule-Haladoik esa fo ala taon neme banda louk ma temak mai, tungga mata-aok ndia. De hataholi Israꞌel asa, lateme ala mai hule-haladoi Manetualain nai ndia. Mete ma ala huꞌa leme mamanak esa leni mamanak esa leu, na ala ofe heni Uma Temak Huhule-haladoik ndia, de ala mbaꞌan, boe ma ala ndolon neni mamana beuk ndia neu. Neu ndia, na ala lambadedei seluk Uma Temak ndia.
45 Doo-doo boe ma faik fo Yosua sala latati laꞌban leo-leo feꞌe kala neme dae Kanaꞌan, boe ma Manetualain ana husi heni sala. De Manetualain ana babaꞌe heni nusak ndia neu ita bei-baꞌi nala. Faik fo ala maso leu lamoa lala nusak ndia, lelenik uma temak huhule-haladoik ndia boe, Uma temak ndia nambadeik nakandoo losa Mane Dauk ana toꞌu palenda. 46 Mane Dauk ana hule-haladoi neu Manetualain, leo ita Baꞌin Yakob ala hule-haladoi neu Ndia. Basa de Dauk ana tao namahoko Manetualain dalen, boe ma Manetualain ana feen babaꞌe-babatik. Basa de Dauk noke Manetualain fo nambadedei Uma Ina Huhule-Haladoik beuk. 47 Tehuu Dauk anan Soleman bei fo ana nambadedei Manetualain Uma Ina Huhule-Haladoin ndia.
48 Tehuu ita bubuluk tae Manetualain tana leo nai uma fo hataholi taok, huu makahulun Manetualain mana kokolan esa ana sulak memak nae,
49 ‘Lalai ndia na, Au kadela palendang.
Ma daebafok, na Au ei mamana hehetang.
Talobee de ei bisa tao fee Au uma esa fo nandaa Au leo nai ndia? Taa daꞌdi!
50 Huu lalai no basa daebafok isi nala, Au ndia tao sala!’ ”
Stefanus ana kalaak malangga nala huu lae ala taa lalelak Manetualain Hataholi Malalaon
51 Basa de Stefanus ana tuti ndia kokolan, de ana mboka sala nae, “Ei memak hataholi langga batuk! Ei sama leo hataholi taa mana malelak Manetualain, ma ei taa nau mamanene neu Ndia. Mana laꞌban Manetualain leo ei bei-baꞌi nala fo ala heok lasadea Manetualain! Hatematak ia, ei bei nau laꞌban Manetualain Dula Dale Malalaon bali do? 52 Ei bei-baꞌi nala tao lakatotoꞌak lakandondoo henin Manetualain mana kokola nala. Hena ei mafaꞌda! Mana kokolak bee ndia fo sila tala tao sala doidoso? Taa hambu hetu ma! Makahulun mana kokola kala lasiꞌa lafaꞌda memak lae, dei fo Manetualain ana haitua Ndia Hataholi Malalaon mai. Tehuu ei bei-baꞌi nala tao lisa sala. Losa ei mesa nggei boe oo sangga dalak, pake hataholi feꞌek fo ala tao lisa Manetualain Hataholi Malalaon ndia. 53 Leo mae Manetualain ata nala leme nusa soꞌdak mai, leni basa heti-heu haꞌdak fo Manetualain ana fee ita, tehuu ei taa nau mbalin.”
Ala mbia lisa Stefanus
54 Hataholi mana manggatuuk fo mana palisak dedeꞌak, lamanene Stefanus kokolan ndia, boe ma ala bubuluk memak Stefanus ana mbia salak neu sala. Boe ma ala dale heꞌdin de lamenggu nisi nala.
55 Tehuu Stefanus ana naena Dula Dale Malalaok ndia, de ana botik matan ma ana suli neni lalai neu. Ana suli nita basa Manetualain koasan ma mandela-masaꞌan nai ndia, ma Lamatuak Yesus nambadeik nai Manetualain boboa konan fo nai mamana manek manai lain. 56 Boe ma Stefanus nakokola nae, “Leo iak ama-ama nggalei. Au ita lalai natahukak, ma Kakana Hataholik nambadeik nai mamana manek manai lain nai Manetualain boboa konan.”
57 Hataholi mana manggatuuk fo mana palisak dedeꞌa kala lamanene leondia boe ma, ala susule ndiꞌidoo nala. Boe ma ala mboka ladenu Stefanus ana seu bafan. De basa sala lakaboku landaa de ala luꞌi lakamiminak Stefanus. 58 Boe ma ala hela-loloson neni kota deak neu. Boe ma sakasii la ala oꞌdu heni baꞌdu dea nala, de ala feen neu hataholi muli-soluk esa. Naꞌden Saulus, ma ana daꞌdik neu mana nggenggefu. Boe ma leu mbia lakamiminak Stefanus lenik batu.
59 Ala bei mbia-mbia lo Stefanus, boe ma Stefanus ana nanggou natingga nae, “Lamatuak Yesus! Au faing deka-deka so. De simbok mala au leo!” 60 Basa boe ma, ana tuꞌu diku lunggu-langgak neu, de naggou natingga bali nae, “Ama aa! Boso fee sala lemba sala-singgok ia.” Basa boe ma maten.
* 7:2-3 Dae Mesopotamia ndia, na hatematak ia, ala lae nusa Irak. Ma kota Haran ndia, na hatematak ia, mamana laten nai nusa Siria. Mete Tutuik laꞌeneu Sososan 12:1 boe. 7:4 Tutuik laꞌeneu Sososan 11:31; 12:4 7:5 Tutuik laꞌeneu Sososan 12:7; 13:15; 15:18; 17:8 7:7 Tutuik laꞌeneu Sososan 15:13-14; Kalua neme Masir mai 3:12 7:8 Tutuik laꞌeneu Sososan 17:10-14; 21:2-4; 25:26; 29:3135:18 7:9 Tutuik laꞌeneu Sososan 37:11, 28; 39:2, 21 7:10 Tutuik laꞌeneu Sososan 41:39-41 7:11 Tutuik laꞌeneu Sososan 42:1-2 7:13 Tutuik laꞌeneu Sososan 45:1, 16 7:14 Tutuik laꞌeneu Sososan 45:9-10, 17-18; 46:27 7:15 Tutuik laꞌeneu Sososan 46:1-7; 49:33 7:16 Tutuik laꞌeneu Sososan 23:3-16; 33:19; 50:7-13; Yosua 24:32 7:18 Kalua neme Masir mai 1:7-8 7:19 Kalua neme Masir mai 1:10-11, 22 7:20 Kalua neme Masir mai 2:2 7:21 Kalua neme Masir mai 2:3-10 7:29 Kalua neme Masir mai 2:11-15; 18:3-4 7:34 Kalua neme Masir mai 3:1-10 7:35 Kalua neme Masir mai 2:14 7:36 Kalua neme Masir mai 7:3; 14:21; Lelekek 14:33 7:37 Tui Seluk laꞌeneu Dala Sodak 8:15, 18 7:38 Kalua neme Masir mai 19:1—20:17; Tui Seluk laꞌeneu Dala Sodak 5:1-33 7:40 Kalua neme Masir mai 32:1 7:41 Kalua neme Masir mai 32:2-6 7:43 Amos 5:25-27 7:44 Kalua neme Masir mai 25:9, 40 7:45 Yosua 3:14-17 7:46 2 Semuel 7:1-16; 1 Israꞌel no Yahuda Tutuin 17:1-14 7:47 1 Mane-mane kala 6:1-38; 2 Israꞌel no Yahuda Tutuin 3:1-17 7:50 Yesaya 66:1-2 7:51 Yesaya 63:10