3
Ana si kada a God e tataea a Christ faasia na maea uria na mouria, nia ka urinae laugo e falea laugo mouria mamana fuaga fai nia Christ. I aena naa na, muka manata sulia na mouria na tara muka too ana i langi, si gula na a Christ e gwouru ana initooa i bali aba aaolo ana a God. Muka manata sulia na doo gi i langi, ma na doo gi lao molaagali naa i aano ka langi. Sulia iilingia mu mae naa, ma na mouria mamana gamu e too haufini ana fai nia Christ sulia mu lado ana a God. A Christ naa na gwoufutana na mouria mamana gamu. Ma si kada nia tara ka faatai mai i see, na mouria mamana gamu laugo ka faatai mai fai nia ma muka initoo fai nia.
Mouria i nao ma na mouria faalu.
I aena naa na, muka haumaelia teefou na kwaidooria taꞌa gamu ana noni uria na ooelaa, ma na aabulolaa taꞌa, ma na kwaidooria taꞌa gi, ma na lulugonilaa (sulia na lulugonilaa e iilingia na fooasilana laugo ta god eꞌete). Na aabulo taꞌalaa urinae gi, a God tara ka falea kwaelaa fuana tooa gi sui na dasi roosuli nia. Ana tee si kada i nao, gamu laugo mu lea sulia kwaidooria taꞌa nae gi.
Haia, i kada naa, muka sigirangainia faasia na mourilaa gamu na aabulo taꞌalaa naa gi: rakehasua, ma na bae susualalaa, na marasitainialaa, ma na baelaa taꞌa gi. Musi suge gamu kwailiu, sulia i gamu mu lugasia sui naa na malutana mourilaa nae i nao, 10 ma muka too ana na mourilaa faalu na a God e haungainia. Sulia nia e faafaalu gamu sulia dani eeri na mourilaa gamu ka iilingi nia hai gamu muka haitama diana ani nia. 11 Ma sulia na a God e faafaalu gia, ka langi ta eꞌetelaa i matangana tooa Jiu gi ma na tooa maadiu gi, ma na tooa ole-mariko fai nia tooa dasi ole-mariko, ma na tooa faasia na fera ete gi, ma na tooa na langi dasi haitamadoo, na tooa rao, ma na tooa baita. A Christ go ana nia tofungae doo, ma a Christ e too i lalo ana na tooa gi sui na da too ana mouria faalu naa faasi nia.
12 Haia, i gamu na tooa a God gi, sulia nia e rakediana fuagamu, ma ka fili gamu eeri muka aalua tooa nia gi. I aena naa na, muka kwaimanatai fuana tooa gi, ma muka aade diana, ma muka faatoꞌou gamu i talagamu, ma muka too harofai, ma muka gwaromaabe. 13 Ma langi musi rakehasu aliꞌali fuagamu kwailiu. Ma lea so ta wane ka iilia ta si doo taꞌa fuagamu, muka manata lukea. Mu manata luke gamu kwailiu iilingia laugo a Lord e manata lukea na garolaa gamu gi. 14 Ma liufia si doo naa gi sui, muka rakediana fuagamu kwailiu eeri muka too ana oofuofua diana. 15 Si fanualama) na a Christ e falea na ka talai gamu ana doo gi sui na mu iilida. Sulia God e haungai gamu eeri muka too oofu ana tee si noni ma eeri muka too ana na fanualama nae. Ma muka baelafea God sulia dani. 16 Muka faalamainia na baelaa diana a Christ ka too ma ka fungu i laona mourilaa gamu. Muka faatolomai doo fuagamu kwailiu ana liotooa na mu too ana. Muka nguulia Sam gi ma na nguu aabu gi. Muka nguu fuana God fai nia na baelafelana. 17 Ma si doo gi sui na mu iilia ma so muka haea, muka iilia ana na hatana a Jesus na Lord fai nia na baelafelana a God a Maa i nunufana a Christ.
Aabulolaa diana.
18 Haia, geni na mu afe gi, muka roosulia na aarai gamu gi, sulia na malutaa nae e bobola fai nia tooa da manata mamana ana Christ daka iilia.
19 Wane na mu aarai gi, muka rakediana fuana na afe gamu gi, ma muka iili harofaia fuada.
20 Wela gi, muka roosulia na maa fai nia ni tee gamu gi sulia dani, sulia nia naa si doo a God e eele sulia.
21 Ma na maa gi fai nia ni tee gi, langi musi ngatafi tarau ana na wela gamu gi, aata gera dasi dooria naa na roolaa suli gamu.
22 Ma gamu tooa rao oꞌoni gi, muka roosulia tarau na wane da baita usi gamu. Langi lau ana si kada go ana na gera bubu faafi gamu eeri daka aala faafia na raolaa gamu. Muka iiliili uria raolaa diana uria na faabaitalaa gamu fuana a Lord. 23 Na raolaa taa na mu iilia, muka iilia ana rigitalaa gamu teefou iilingia muka rao fuana a Lord, ma langi lau fuana na wane go ana. 24 Muka manatatoona doo naa: a Lord tara ka falea kwaiaraa nia na e bae aalualu ana fuana tooa nia. Sulia a Christ ana na wane baita na mu rao mamana fuana. 25 Ma ni tei naa e iilia na taꞌalaa, tara nia ka ngalia laugo na kwakwaelaa duulana si garolaa nia e iilia. Sulia a God langi kasi eefa na ketolaa nia.