4
Gamu tooa initoo gi, muka susuli diana ana tooa ni rao gamu gi ana malutaa na e oꞌolo ma ka bobola fuada. Muka manatatoona doo nae: tee wane initoo usi gamu e too mai langi.
Muka tasa dongaa ana fooalaa, muka aadasulia na taa gi na mu haea fuana God fai nia na baelafelana. Ana kada gi sui na mu fooa ana, fooa laugo fuamere eeri a God ka falea ka waluda fuamere uria na ainitalongailana baelana na e too haufini ua sulia Christ. Haia, nau ku too la beu ni kanilaa si kada naa, sulia na nau ku ainitalo ana baelana God. Haia, muka fooa eeri ka waluda fuagu kuka bae ma na baelagu ka folaa. Sulia si malutaa nae e too fuagu uria na iililana.
Muka too ana liotooa fuagera tooa na dasi manata mamana ua ana Christ. Muka aalua si kada ka waluda fuagamu uria na baelaa fai gera. Na baelaa gamu ka too folaa ma ka diana. Ma muka haitamana oolisi oꞌololaa ana ledilaa tooa gi sui.
Bae dianalaa iꞌisi gi.
Na waihaasi gia a Tikikus, na wane baa e uulafu kwaimaani fai nau ana raolaa a Lord gia, naa tara nia ka uunuunu suli nau fuagamu. I aena naa na, kuka oodu nia kou siagamu, eeri nia ka faaele gamu ana baelaa nia suli gemelu. A Onesimus ka lea naa laugo kou fai nia, na waihaasi baa e rao noni maabe ma laugo i nia ta wane ana oofuofua gamu. Golu rakediana ana. I daaro na tara daka faarongo ana doo gi sui na e fuli i seegi.
10 Aristakus na e too kou fai nau la beu ni kanilaa e falea kou si baelaa diana nia gi fuagamu. Fai nia laugo a Mark na dii nia baa a Banabas. (I nau ku falea na kou si baelaa nau fuagamu sulia a Mark eeri muka gonitainia lea nia ka dao kou siagamu ta kada.) 11 Ma Josua baa da alangi nia laugo ana Justus e falea laugo kou baelaa diana nia gi fuagamu. Na oolu wane naa gi Jiu go ana daka rao fai nau fuana na Initooa nia a God, sulia langi ta wane lau ana Jiu hai ka rao fai nau. Na oolu wane nae gi go ana na da falea na kwaiꞌadomilaa baita fuagu.
12 Epafras e falea laugo kou si baelaa diana nia gi fuagamu. I nia ta wane ana oofuofua gamu ma laugo na wane raoa nia a Christ Jesus. Nia e fooa fuagamu sulia dani, ka gania a God haia muka take ngasi ma muka rafo ana fiimamanalaa gamu ana roolaa sulia si kwaidooria a God gi. 13 I nau talagu ku haitama diana ana nia e uulafu asianaa uria adomilaa gamu fai nia na tooa na da too lao maefera i Laodisea ma i Herapolis. 14 Ma a Luke na wane ni guralaa gia baa fai nia a Demas, daaro falea laugo kou baelaa diana daaro fuagamu.
15 Muka falea laugo na baelaa diana gemelu fuana na oote waihaasi gia na da too lao maefera i Laodisea ma laugo fuana ni Nimfa fai nia na soefaataia na da figu i laona luma nia. 16 I buira na mu iidumia na kekedelaa naa e sui, molu ka falea laugo fuana soefaataia i Laodisea daka iidumia. Ma laugo molu ka iidumia ta kekedelaa na nau ku kedea fuana soefaataia i Laodisea. 17 Muka faarongoa a Akipus ka faasuia na raoa da falea fuana uria iililana fuana a Lord.
18 Haia, ana abagu talagu i nau ku kedea si baelaa diana nau naa gi fuagamu. Musi manata buro laugo ani nau na ku too lao beu ni kanilaa.
I nau ku fooa eeri a God ka rakediana fuagamu.