3
Gamu ka manata fasi sulia na rakedianalaa baita nia a God na Maa fuaga! Na rakedianalaa nia e baita asianaa, nia naa nia ka alangi gia ana na wela nia gi, ma ka mamana naa. Nia naa, na tooa la molaagali gi dasi haitamaga, sulia dasi haitamana a God. Ruana nau gi ae, i gia naa na wela nia a God gi, ma ka langi gia si haitamana ua ana taa naa tara gia ka hau ana. Sui gia ka haitamana ana si kada na a Christ tara ka ooli mai ana, gia ka iilingi nia, sulia tara gia ka riki nia iilingia i nia mamana naa. Ma na tooa gi sui na da kwaimaasimaasia a Christ urinae, daka aadasuli gera i talada faasia na taꞌalaa, iilingia a Christ na e too faasia na taꞌalaa.
Ma ni tei na e aade taꞌa, nia ka garoa naa na kwaieresia a God gi. Sulia na aade taꞌalaa naa na oilana ta kwaieresia a God. Ma gamu mu haitamana naa, a Christ e lea na mai hai ka lafua na aade taꞌalaa gi, ma nia kasi too go ana taꞌalaa. Ma ni tei gera na gera too oofu fai nia a Christ, e langi dasi tasa dongaa fai nia na aade taꞌalaa. Ma ni tei gera na da tasa dongaa fai nia na aade taꞌalaa, nia langi kasi rikia ma langi kasi haitamana.
Wela nau gi ae, musi manata mamana ana ta wane na e suge gamu. Ni tei na e iilia si doo e oꞌolo, nia ka oꞌolo naa iilingia laugo a Christ naa nia e oꞌolo. Ma ni tei naa e tasa dongaa fai nia na aade taꞌalaa, nia na wane nia a Satan, sulia a Satan e aade taꞌa ita ana hafalilana ua go mai. Haia, na Wela nia God e lea mai uria si doo nae, hai ka tagalangainia taa na a Satan e iilia naa.
Ma ni tei na e aalua wela nia a God, e langi kasi tasa dongaa fai nia na aade taꞌalaa, sulia i nia e too ana na mouria nia a God ani nia. Ma e afetai ka tasa dongaa fai nia na aade taꞌalaa, sulia a God naa na Maa nia. 10 Nia naa na eꞌetelana na wela a God gi faasia na wela a Satan gi: ta iimola na e langi kasi iili oꞌolo ma ka langi kasi rakediana ana na haasina, langi lau na wela nia a God.
Rakedianalaa fuagamu kwailiu.
11 Na faarongolaa baa mu rongoa ua na ana hafalilana mai e urii: gia ka rakediana fuaga kwailiu. 12 Ma e langi gia si iilingia a Kein. Na wane baa, a Satan e too ana, ma ka haungia haasina a Abel. Uria taa na a Kein ka haungia? Sulia na doo gi a Kein e iilida gi e taꞌa, ma na doo gi na haasina e iilida e oꞌolo.
13 Oote haasi ae, urinae laugo, langi musi kwele, lea so na tooa taꞌa gi lao molaagali da maasusuala ani gamu. 14 Gia ka haitamana naa na doo naa: i nao ua mai, gia bobola uria maelaa naa, sui si kada nae gia ka too ana mouria firi. Gia haitamana si doo nae, sulia gia rakediana fuana waihaasi gia gi. Ma ni tei naa e langi si rakediana, nia e too ua farana na mamanaa ana maea.
15 Ma so ni tei na e maasusuala ana na haasina, i nia naa na wane hauwane. Ma muka haitamana, na wane hauwane e langi kasi too ana na mouria firi. 16 Si doo na e aadea gia ka haitamana na rakedianalaa, e urii: sulia a Christ e mae usi gia. Nia naa, ni gia laugo, gia ka maabe uria na maelaa laugo usia na haasiga gi. 17 Lea so ta wane todadoo na e rikia na haasina e siofaa, sui langi kasi manatai nia go na haasina nae, ma langi kasi adomia, e afetai ka haea mamana hasa nia e rakediana fuana a God. 18 Wela nau gi ae, langi gia si rakediana go aga ana baea. Gia ka faatainia na rakedianalaa mamana gia ana si doo gi na gia iilia.
19 Nia nae aadea tara gia ka haitamana gia too ana na mamanalaa ma langi gia si manata aꞌabo si kada gia ka take i maana a God. 20 Ma lea na manataga ka keto gia, gia ka haitamana a God naa e baita liufia na manata gia gi, ma ka haitamana na doo gi sui. 21 Haia, oote ruana ae, lea so na manata gia gi langi kasi keto gia, gia si mou i maana a God. 22 Ma gia haitamana gia ka ngalia taa naa gia gania uria, sulia gia roosulia na kwaieresia nia gi, ma gia ka iilia si doo gi na e faaele nia. 23 Haia, na kwaieresia nia e urii: gia ka manata mamana ana a Jesus Christ na Wela nia, ma gia ka rakediana ani gia kwailiu, iilingia na a Christ e oodu gia uria. 24 Ma ni tei naa gera roosulia na kwaieresia nia gi, nia ka too ana a God, ma a God ka too ani nia. Ma sulia na Aanoedoo Aabu na nia e falea fuaga, gia ka haitamana naa na a God e too ani gia.
Na aanoedoo mamana ma na aanoedoo susuge.