4
Ruana nau gi ae, langi musi manata mamana ana tooa gi sui na da haea da too ana na Aanoedoo Aabu. Lea doo muka iilitooda fasi hai muka daotoona lea na aanoedoo na da too ana e ita mai faasia a God. Sulia na profet susuge oro gi da lea sui na ana si lifu gi sui. Lea mu iili urii, haitamana tara muka daotoona lea so nia na Aanoedoo a God: Lea ta iimola e faarongo ana a Jesus Christ e lea mai ka hau ana wane, na iimola nae nia too ana Aanoedoo na e ita mai faasia a God. Ma lea ta iimola na e tofea si doo naa sulia a Jesus, nia kasi too go ana na aanoedoo na e ita mai faasia a God. Na Aanoedoo na nia too ana, e ita mai faasia na Maalimaea a Christ. Haia, gamu mu rongoa sui naa tara na Maalimaea a Christ ka dao mai, ma si kada nae nia e too ua naa i see laona na molaagali.
Wela nau gi ae, ni gamu naa na tooa a God gi, ma muka saitasa na ana na profet susuge gi. Sulia na Aanoedoo Aabu na e too ani gamu e rigita ka tasa ana a Satan na e too ana na tooa taꞌa la molaagali. Ma na profet susuge nae gi da bae sulia na dongana taꞌalana na molaagali, ma na tooa taꞌa nae gi daka fafurongoda, sulia gera na tooa na taꞌalaa e baita faafida. Haia, ma ni gia naa na tooa a God gi. Ma ni tei naa e haitamana a God, nia ka fafurongo gia. Ma ni tei na langi si tooa a God, langi kasi fafurongo gia. Nia naa aadea gia ka aada haitamana na eꞌetelaa i matangana na Aanoedoo mamana ma na aanoedoo susuge.
A God e rakediana asianaa fuana tooa gi sui.
Oote ruana nau gi ae, gia rakediana fuaga kwailiu, sulia na rakedianalaa e ita mai faasia a God. Ma ni tei na e rakediana, i nia naa na wela a God, ma i nia ka haitamana laugo a God. Ma so ni tei na e langi kasi rakediana, nia langi si haitamana a God, sulia a God e rakediana asianaa. Ma a God e faatainia na rakedianalaa nia fuaga ana falelana mai tee fe Wela muutaia nia lao molaagali, hai gia ka mouri i nunufana. 10 Haia, na rakedianalaa e urii: E langi lau gia na gia rakediana fasi ana a God, ma a God nia rakediana fasi fuaga ma ka falea mai na Wela nia haia ka iilingia na kwaisuusilaa uria na lukelana na garolaa gia gi.
11 Ruana nau gi ae, sulia a God e rakediana fuaga urinae, gia ka rakediana laugo fuaga kwailiu. 12 E langi ta iimola si rikia a God. Sui lea so gia ka rakediana fuaga kwailiu, a God ka too oofu fai gia ma na rakedianalaa nia kafi ngasi ani gia.
13 Ma gia ka haitamana gia oofu fai nia a God ma ni nia ka oofu fai gia, sulia nia e falea sui na Aanoedoo nia fuaga. 14 Ma melu rikia naa na Wela nia ma melu ka haea naa fuana tooa gi lau naa a God na Maa e fale nia na mai hai ka faamouria na tooa gi sui lao molaagali. 15 Ma lea so ta iimola ka ainitalo ana Jesus naa na Wela nia a God, i nia ka too oofu fai nia a God, ma a God ka too oofu fai nia. 16 Ma gia haitamana naa ma gia ka manata mamana ana na rakedianalaa na a God e too ana fuaga.
A God e rakediana asianaa, ma ni tei naa e rakediana, nia e too oofu naa fai nia a God, ma a God ka too oofu fai nia. 17 Ma na rakedianalaa a God fuaga e baita asianaa eeri gia ka noni raraꞌa ana fe Dani ana Keketoa. Ma tara gia ka noni raraꞌa sulia na mourilaga lao molaagali naa, e iilingia laugo na mourilana a Christ. 18 Ma langi gia si mou ana a God, sulia nia rakediana asianaa fuaga. Tooa eꞌete gi da mou ana kwaelaa a God, sulia langi gera si manata mamana ana rakedianalaa a God. Sui gia mone, langi gia si mou, sulia gia haitamana a God e rakediana asianaa fuaga.
19 Gia rakediana, sulia a God naa na e rakediana fuaga totongenao. 20 Lea ta iimola na e haea nia e rakediana ana a God, sui ma ka maasusuala ana na haasina, i nia na iimola susuge go ana. Sulia i nia e afetai ka rakediana ana a God na wane na nia langi si rikia, lea so i nia e langi si rakediana fuana haasina na iimola na nia e rikia. 21 Ma na kwaieresia na a Christ e falea fuaga e urii: So ni tei naa e rakediana fuana God, nia ka rakediana laugo fuana haasina.