14
Ana tee maedani Sabat, Jesus e lea uria fangalaa ana tee luma nia wane baita ana Farisi gi. Ma ana si kada nae, na tooa gi daka aadaada uria rikilana si taa gi na tara nia ka iilia. Haia, ma tee wane na roo abana gi ma na roo aena gi da fungufungu, nia e lea mai sia Jesus. Ma Jesus ka soeledia na Farisi gi ma na faatolomai gi ana kwaieresia gi ka urii, <<Na kwaieresia gia gi da faalamainia gia ka guraa ta wane matai ana Sabat, ma langi?>>
Sui gera langi dasi oolisia go ana tesi doo. Sui Jesus ka hamosia wane matai baa, ma nia ka akwaa naa, ma Jesus ka faalamainia ka lea na ana. Sui Jesus ka soeledi gera ka urii, <<E utaa? Lea so ta wela amu langi ta bulumakau amu ka asia i laona ta kilu ana maedani Sabat, oe o haitamana go amu oko lea oko lafia go amu i langi, ne baa?>>
Haia, ana si kada Jesus e ledi urinae, langi ta wane kasi oolisia go ana tesi doo.
Ma si kada a Jesus e rikia na tooa gi na da dao mai ana fangalaa ma daka filia ada si gula initoo ni gwourua gera gi, nia ka haea si baea oomelawane naa fuada ka urii, <<Si kada ta wane e soe oe uria ta fangaa ana baraa, e langi osi gwouru ana si gula diana, aata daka soea laugo ta wane na e baita ka tasa ani oe. Ma na wane na e soe gomoro mai ka dao, ma ka bae urii fuamu, <O tatae, sulia na wane naa ka gwouru i seegi.> Seenae, oe oko ida asianaa sulia da idu oe oko gwouru ana si gula fuana na tooa siofaa. 10 Haia, si kada ta wane e soe oe, oko gwouru amu ana si gula ana faatoꞌoulaa eeri si kada na wane na e soe oe mai e dao, nia ka bae urii fuamu, <Ruana ae, o idu aala mai uria si gula diana naa.> Urinae, i nia ka faabaita oe nae i maada na tooa gi na molu figu i seenae. 11 Sulia na wane na e faabaita nia i talana, daka faatoꞌou nia. Ma na wane na e faatoꞌou nia i talana, daka faabaita nia.>>
12 Sui a Jesus ka bae urii fuana na wane na e haungainia na fangalaa nae, <<Si kada o haungainia ta fangaa, langi osi soea go amu mai na ruana oe gi ma na aebara oe, ma langi na wane todadoo gi na da too garangi oe. Sulia tara gera haitamana daka haungainia ta fafangaa urinae ma gera soe oe laugo uria duulana laugo si doo na o iilia. 13 Si kada o haungainia ta fangaa, oko soea mai na tooa siofaa gi, ma na tooa gi na aeda ma langi na abada e mae, ma na tooa gi na maada e rodo. 14 Lea o iili urinae, ka oilakea fuamu. Sui boroi ana langi dasi duu fuamu, tara a God naa ka duua fuamu ana, si kada na tooa oꞌolo gi da tatae lau faasia na maea.>>
Si oomelawanea sulia na maoma i langi.
15 Ma ana si kada nae, tee wane ana tooa gi na da gwouru uria fangalaa e rongoa si taa naa Jesus e haea, nia ka bae urii, <<Si oilakea fuana tooa gi na tara daka fanga ana maoma na laona Initooa nia a God.>>
16 Ma Jesus ka bae urii, <<Ana tesi kada tee wane e haungainia tee maoma baita ma ka soea mai tooa oro uria fangalaa. 17 Ma ana si kada na doo gi e aade aagau naa, nia ka oodua wane rao nia ka lea uria soelana mai tooa gi na nia e haea fuada gera ka lea mai. Nia bae urii, <Molu lea na mai sulia na doo gi e aade aagau sui naa.> 18 Sui gera ka talaꞌae haea doo gi na e suusida na daka langi dasi lea mai. Tee wane e bae urii, <Nau ku folia tesi gano, ma ku doori lea fasi uria rikilana. O faarongo nia, nau ku kwaimanatai asianaa.> 19 Ma ruana wane ka bae urii, <Nau ku folia aakwala bulumakau ana si kada nae, ma nau ku doori lea kuka rikida fasi, gera da rao diana ma langi. O faarongo nia nau ku kwaimanatai kusi lea go kou.> 20 Ma ooula wane ka bae urii, <Nau kufi aadegeni go, ma ka afetai asianaa fuagu uria lealaa mai. O faarongo nia nau ku kwaimanatai.> 21 Kadamanga na wane raoa naa e ooli mai, ma ka faarongo ana wane baita nia ana si doo nae gi, wane baita naa e rakehasu asianaa, ka bae urii fuana wane ni raoa nia, <O lea aliꞌali sulia tala baita gi ma sulia tala toꞌou gi, oko talaia mai tooa siofaa, ma na tooa da tero, ma na tooa na maada gi e rodo, ma na tooa na aeda e mae.> 22 Si kada wane raoa nae e ooli mai, nia ka bae urii fuana wane baita, <Aarai ae, si doo baa gi o haeda fuagu, nau ku iilida sui naa, ma si gula ni gwourua ana fafangaa oe e langi si fungu ua ana tooa.> 23 Wane baita na ka bae lau urii, <O lea lau sulia gala tala gi na da too tau, oko soea lau mai teni tooa eeri na luma nau ka fungu. 24 Haia, nau ku haea fuamu, e afetai fuana ta wane ana tooa baa ku soeda mai i nao daka ania tesi fanga ana maoma nau naa.>>>
 
25 Ana tesi kada, na figua baita da lea fai nia a Jesus. Ma i nia e aabulo fuada, ka bae urii, 26 <<Ta wane na e doori hau ana na fafurongo nau, i nia ka rakediana ani nau liufia na maa nia ma ni tee nia ma na afe nia ma na wela nia gi ma na haasina gi ma na waiwane nia gi ma ni nia i talana laugo. 27 Ma so ni tei na e langi kasi ngalia na airarafolo nia ma ka langi kasi lea mai i burigu, e afetai nia ka hau ana na wane ni fafurongo nau.
28 <<Lea so ta wane ani gamu e dooria ka tolea ta luma baita, nia ka gwouru ma ka manata fasi sulia tara ta fita si malefo na nia ka too ana eeri ka bobola fai nia na faasuilana na luma nae. 29 Lea nia si iili urinae, ma ka aalua naa na faangadoa ana na luma nae sui, ma na tooa gi da rikia i nia langi kasi too ana tesi malefo na e bobola uria na faasuilana, tara gera ka faawaela ani nia ma daka bae urii, 30 <Na wane naa e hafalia na tolelana na luma, sui ka langi si bobola fai nia na faasuilana.>
31 <<Ma lea so ta aaofia na e lea fai nia tee aakwala tooni wane ni oomea nia gi uria na firulaa fai nia ta aaofia aai, na e lea mai fai nia na roo aakwala tooni wane ni oomea nia gi. Nia ka gwouru fasi ma ka manata fasi sulia aata na bali oomea nia ka langi si rigita si bobola go uria na firulaa fai nia na oomea nia na aaofia aai nae. 32 Ma lea e langi, i nia ka falea ta wane ana eeri ka lea ma ka gani uria na fanualama i matanga daaro, ana si kada da too tau ua mai. 33 Urinae laugo, so ta wane ani gamu na e langi kasi eekwatainia na doo nia gi sui, e afetai ka hau ana ta wane ni fafurongo nau.>>
34 Jesus ka bae urii lau, <<Na aasi nia na doo diana. Sui taa, lea na mamasialana e lea faasia, e afetai oko ooli lau fai nia. 35 Haia, ma langi kasi diana naa fuana aadelana ana tee si doo. Sui boroi ana lea gera dolalia fai nia gano lao raoa, langi so gera ka aalua fai nia tafutafu gi na e haitamana ka fura ma ka aadea gano ka diana. Ma nia bobola go ana fuana daka ui ania na ada. Haia, molu fafurongo diana sulia si baelaa nae gi.>>