13
Gamu sui, muka roosulia na tooa baita gi ana fera gamu gi, sulia na babaita gera gi da ita mai faasia a God, ma a God ka faalamai gera uria talailaa gamu. Ma so ni tei naa e iili uria na takelaa suusia na tooa baita naa gi, nia ka take laugo suusia taa gi na God e haeda. Ma ta iimola na e iili urinae, tara ka ngalia kwakwaelaa. Na tooa gi na da iilia doo diana gi, e langi gera si mou ana tooa baita gi. Na tooa gi na da aade taꞌa, gera ana naa daka mou ana tooa baita gi. Haia, lea mu dooria hasa langi musi mou ana tooa baita gi, haia e urinae muka iili diana, ma tara gera ka tango gamu. Sulia gera na iimola raoa a God uria adomilaa gamu. Ma lea gamu mu aade taꞌa, muka mou ada, sulia gera too ana mamanaa uria na kwakwaelaa. Sulia gera naa tooa raoa a God uria falelana kwakwaelaa fuana tei naa aadelana e taꞌa. Haia, sulia nia urinae, muka roosulia na iimola baita gi ana fera, sulia na kwakwaelaa faasia a God, ma sulia laugo gamu mu haitamana nia naa na aabulolaa nia e oꞌolo.
I aena si doo nae gi laugo, gamu ka foli takisi gi, sulia na tooa baita gi da rao fuana a God lea gera iili diana ana raolaa gera gi. Muka folia si doo gi sui na kwaieresia gi ana fera gamu nia e haea. Ma muka manata baita ana na tooa baita gi sui.
Raolaa diana gi muka iilia fuagamu kwailiu.
Haia, langi musi ngalilanga ana tesi doo ana ta iimola, ma tee si ngalilangalaa na e bobola naa na muka rakediana fuagamu kwailiu. Ma so ni tei naa e rakediana urinae, nia e roosulia naa na kwaieresia a God gi. Sulia na kwaieresia gi e urii, <<Langi osi ooe, langi osi haungia ta iimola, langi osi beli, langi osi dooria doo teni iimola gi.>> Na kwaieresia nae gi fai nia si doo gi sui lau, gera bola fai nia tee kwaieresia go baa e urii, <<Oko rakediana fuana na iimola aefera oe gi iilingia o iilia fuamu i talamu.>> 10 Sulia lea mu rakediana fuana ta iimola, langi musi haitamana aadea taꞌalaa fuana. Nia naa, lea mu rakediana, muka roosulia na kwaieresia gi sui.
11 Muka iilia si doo naa, sulia mu haitamana naa si kada a Christ, na e faamouri gia, ka dao mai, nia garangi naa liufia ana si kada gia hafali manata mamana ana. Nia naa, muka aade aagau uria na gonitailana a Christ, ma langi musi iilingia na tooa na da teo go ada. 12 Haia, na initoona rodo e sui naa, ma na dani e garangi na mai. Nia naa, gia ka too faasia na aabulolaa taꞌa iilingia na tooa gi da iilia ana rodo. Ma lau ana, na raoa diana gia gi ka iilingia na raunga gia gi eeri gia ka firu fai nia a Satan. 13 Nia bobola fuana aabulolaga ka oꞌolo iilingia na tooa na da too la raralaa ana dani. Langi musi gwou baita uria gwou bubulolaa, langi musi ooe, langi musi firu, ma langi musi kwaifii. 14 Haia, muka iilifainia a Lord Jesus Christ, ma langi musi manata fuana kwaidooria taꞌa ana noni gamu.
Langi musi ketoa waihaasi gamu.